Poll of polls

Sentio/DN: Stabilt

Publisert 22. juni 2013. Sist endret 22. juni 2013.

Fakta om målingen
Sentio for DN.
OEEV
Ap29,8-0,43,5
H29,10,48,7
Frp17,01,95,4
SV5,10,5-2,5
Sp5,70,5-7,8
KrF4,2-1,80,4
V4,3-0,9-0,3
MDG1,6-0,2-2,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).
Fakta om målingen
Ipsos for Dagbladet.
OEEV
Ap31,33,45,0
H32,5-2,912,1
Frp13,30,21,7
SV4,4-1,2-3,2
Sp4,5-0,2-9,0
KrF5,41,01,6
V3,6-2,0-1,0
MDG0,00,0-3,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1008 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsvalgmålinger – Sentio for Dagens Næringsliv og Ipsos for Dagbladet, begge publisert 22. juni 2013.

1) Sentios måling for DN illustrerer stabiliteten på landsmålingene.

2) Arbeiderpartiets snitt hos Sentio/DN fra januar til mai var 30,1. Målingen i dag gir 29,8.

3) Høyres snitt hos Sentio/DN fra januar til mai var 29,8. Målingen i dag gir 29,1.

4) Fremskrittspartiets snitt hos Sentio/DN fra januar til mai var 17,6. Målingen i dag gir 17,2.

5) Ap’s lojalitet mot 2009 var iflg DN på 63,6 hos Sentio. Dette er et nivå vi har sett på et stort antall målinger.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

6) DNs kommentator Kjetil B. Alstadheim redegjør kompakt, poengtert og informativt for Sentios viktigste bakgrunnstall i kampen mellom Ap og Høyre. DN redegjør i dag også for utviklingen på snittet av målingene i juni.

7) Ipsos/Dagbladet er nå eneste landsmåling som ikke opplyser MDGs nivå. Gruppen «andre» på denne målingen har iflg Dagbladet steget fra 2,1 i mai til 3,7 i juni. Det er mulig/sannsynlig at dette skyldes vekst for MDG, men det får Dagbladets lesere ikke kunnskap om.

8) Ipsos måler Arbeiderpartiet til over 31 pst. Ap kan i hovedsak ikke forsvare et slikt nivå på fylkesmålingene, men det skal vi komme tilbake til når bølgen av fylkesmålinger ultimo juni er publisert.

Se Dagens Næringsliv 22. juni 2013 sidene 10–11 og Dagbladet samme dag sidene 8–9.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Kilde Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Opinion 14.feb 60 26,4
DN/Sentio 22.feb 60 28,7
VL/Norstat 01.mar 63 26,9
TV2/Gallup 04.mar 63 27,7
ANB/Opinion 07.mar 60 28,8
Nat/KK/Norfakta 11.mar 63 27,7
DN/Sentio 21.mar 70 31,7
VL/Norstat 02.apr 56 24,6
Nat/KK/Norfakta 06.apr 61 27,1
TV2/Gallup 08.apr 62 29,9
DN/Sentio 26.apr 65 29,6
VL/Norstat 02.mai 62 28,3
TV2/Gallup 06.mai 63 28,2
ANB/Opinion 16.mai 62 28,7
VL/Norstat 31.mai 69 30
TV2/Gallup 03.jun 68 31,6
ANB/Opinion 13.jun 56 25,2
DN/Sentio 22.jun 64 29,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger