Poll of polls

Høyres årsbeste - Drammen

Publisert 4. oktober 2010. Sist endret 4. oktober 2010.

Drammen Høyre oppnår 42 på kommunevalgmålingen til Drammens Tidende/Sentio, opptatt 27-29 sept. Dette er Høyres sterkeste enkeltmåling i prosentpoeng så langt i 2010. Skulle målingen svare til resultatet neste år, vil Høyre i Drammen også score høyere enn i 1979 og 1981.

Høyres nivå må dels sees i lys av (1) partiets generelle vekst, (2) en ordfører-effekt i Drammen ved Tore Opdal Hansen, og (3) Fremskrittspartiets interne problemer i elvebyen, senest illustrert ved at varaordfører Hoffmann i helgen meddelte at han melder seg inn i Høyre.

Fremskrittspartiet faller kraftig mot 2007. Overgangene til Høyre i Drammen kan dels tilskrives lokale forhold, men målingen må også sees på bakgrunn av Frp's problemer på kommunevalgmålinger i en rekke byer og bylignende områder i Sør-Norge.

Arbeiderpartiet holder stillingen mot 2007, i likhet med en rekke andre kommunevalgmålinger hittil i år.

Et paradoks er at Høyre faller på den nasjonale poll of polls kommunevalget til tross for denne rekordmålingen. Forklaringen er at poll of polls bygger på relative endringer, og for Drammen Høyre med 35,8 i 2007 vil relativ vekst nødvendigvis bli mindre enn snittet.

Høyre nasjonalt har f.t. relativ vekst +36% mot 2007 på et veiet snitt av kommunevalgmålingene mot +17% i Drammen. Mindre kommuner er underrepresentert på målingene. Det er typisk kommuner som Øksnes - Høyre fra 4 i 2007 til 11 i måling september - som kan bidra til å bringe Høyre høyt opp på 20-tallet. Hvis et stort antall mindre kommuner hadde vært målt, kan det ikke utelukkes at vi på den nasjonale poll of polls hadde hatt en annen fordeling mellom Arbeiderpartiet og Høyre som f.t. er 27,1 vs 26,3.

Drammen 1979 - 2010

K 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 DT okt 10
Ap 42,2 41,9 30,1 32,8 36,8 29,7
Sp 1,6 0,9 1,6 1,7 1,3
SV 3,4 3,4 5,3 5,1 4,8 3,5
R 0 0,4 0,8 1,1 0,7 2,6
Frp 2,6 5,5 17,6 18,8 25,9 11,8
H 40,3 39,7 35,8 32,3 22,9 42
KrF 7 5,7 3,7 4,3 3,2 2,5
V 1,9 2,9 3,5 3,1 5,4
Brgl fellesliste 2,7

DT okt 10 = Drammens Tidende / Sentio K-måling publisert 4 okt 2010.
Drammen leverte K-2007 27.358 stemmer = 24,6% av stemmene i Buskerud fylke.
Drammen var K-2007 landets niende største i antall stemmer.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner