Poll of polls

Mandatberegning: TV2 vs resten

Publisert 15. juni 2013. Sist endret 15. juni 2013.

Mandatberegninger på grunnlag av landsmålinger, eller snitt av landsmålinger, skjer oftest ved at alle partiene forutsettes å ha samme relative endring i alle fylkene etter referansevalget, som i denne valgkampen er stortingsvalget 2009.

TV2 bruker en egen beregning. TV2 legger til grunn at forutsetningen om samme relative endring i alle fylker for alle partier er urealistisk. TV2 vekter i stedet partiene i fylkene på ulik måte basert på fylkesmålinger, bakgrunnsmateriale fra landsmålinger og andre erfaringstall.

Når det f.eks. gjelder Miljøpartiet De Grønne, har partiet iflg TV2 vært inne med mandat i Oslo på flere landsmålinger. TV2 legger til grunn at MDGs vekst trolig vil bli relativt større i Oslo enn nasjonalt.

MDG var iflg TV2 bl.a. inne i Oslo på målingen til Opinion/ANB 13. juni. Nedbryting med en forutsetning om samme relative endring for alle partiene i alle fylkene ville på denne målingen ikke gitt MDG mandat.

Særtrekkene ved TV2s beregning viser seg bl.a, også ved landsmålingen 15. juni fra Respons/Adresseavisen/Aftenposten/Bergens Tidende. Forutsettes samme relative endring for alle partiene i alle fylkene, oppnår Frp og Høyre et hårfint flertall. Iflg TV2 vil denne målingen ikke gi disse partiene flertall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem