Poll of polls

Kvinnerekord på Stortinget 2013 – 2017

Publisert 11. juni 2013. Sist endret 11. juni 2013.

1) For 100 år siden i dag – 11. juni 1913 – vedtok Stortinget å innføre allmenn stemmerett ved stortingsvalg også for kvinner. Vi gratulerer landet og demokratiet vårt med stemmerettsjubileet.

2) Andelen innvalgte kvinner på Stortinget var i 2009 på 39,6 pst – 67 kvinner og 102 menn. Dette er den høyeste kvinneandelen Stortinget har hatt.

3) Hvis vi legger til grunn (i) de landsomfattende stortingsmålingene i juni 2013, (ii) forutsetter samme relative endring siden 2009 for alle partiene i alle fylkene, og (iii) bygger på valglistene til årets valg, vil kvinneandelen på Stortinget 2013 – 2017 sette rekord. Se tabell under.

4) Snittet for de fire første målingene i juni gir 77 kvinner og 92 menn – svarende til 45,6 pst kvinner og 54,4 pst menn.

5) pollofpolls.no har nå lagt ut andelen innvalgte kvinner og menn i tilknytning til alle landsomfattende stortingsmålinger og alle snittberegninger bygget på slike målinger.

Kvinnerekord på Stortinget 2013 – 2017

Kvinner vs menn Stortinget 2009 – 2013 og 2013 – 2017, det siste basert på nasjonale målinger juni 2013 og listene til årets valg

Publisert Kvinner Menn Kvinner % Menn %
Stv 2009 67 102 40 60
TV2/TNS Gallup 03.jun 75 94 44 56
NRK/Norstat 06.jun 75 94 44 56
Nationen/Klassekampen/Norfakta 08.jun 71 98 42 58
VG/InFact 09.jun 76 93 45 55
Snitt av disse fire målingene 77 92 46 54

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no