Poll of polls

Ordførerne - gjenvalg?

Publisert 4. oktober 2010. Sist endret 4. oktober 2010.

Ordfører-effekten var et av de markante trekk i målingene før kommunevalget 2007, dvs at partier med ordføreren i kommunen ofte gjorde det bedre på målingene enn landstendensen skulle tilsi. En slik effekt så vi også i valget.

pollofpolls.no vil frem mot valget se om målingene kan avdekke relative forskjeller mellom kommuner hvor (1) ordføreren tar gjenvalg, (2) kommuner hvor ordføreren ikke tar gjenvalg, og (3) om ordførerens parti kan få en "ordførfer-effekt" selv om ordføreren personlig har frasagt segt gjenvalg. Om vi kan avlese slike effekter av målingene vil bl.a. bero på antall kommuner som måles, og om pollofpolls.no har oppdatert informasjon om ordførerne tar gjenvalg eller ikke.

I rubrikken "kommunefakta" på kommunesidene vil vi derfor legge inn en opplysning om ordføreren tar gjenvalg eller ikke, så langt vi kjenner til dette. Vi henter her opplysninger fra lokalaviser mv, men med det store antallet kommuner vil vi ikke kunne ha fullstendig informasjon. Vi anmoder derfor de av våre lesere som vet om ordføreren tar gjenvalg i vedkommende kommune om å melde dette inn til oss på lars.oy@stortinget.no der hvor pollofpolls.no mangler disse opplysningene. Dette gjelder også fylkeskommunene.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook