Poll of polls

Feil i SSBs tallmateriale

Publisert 4. oktober 2010. Sist endret 5. oktober 2010.

pollofpolls.no bruker tallmaterialet fra Statistisk Sentralbyrå som grunnlag når det bl.a. gjelder antall medlemmer i kommunestyrene, resultater fra tidligere valg etc. Vi har erfart at det er enkelte feil i dette materialet. Noen ganger skyldes det at kommunene har meldt inn feil opplysninger til SSB. Inneværende uke er vi f.eks. gjort oppmerksom på at antall representanter i Hobøl kommunestyre er 21 og ikke 23 iht SSBs opplysninger. Vi anmoder derfor våre lesere om å se etter om det kan være feil i tallgrunnlaget i poll of polls for vedkommende kommune. Eventuelle feil kan meldes inn til lars.oy@stortinget.no. Nettsidene våre vil deretter bli rettet.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook