Poll of polls

En halv million velgere til partier under sperren – ?

Publisert 4. juni 2013. Sist endret 4. juni 2013.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap31,63,45,3
H30,6-0,710,2
Frp15,5-1,33,9
SV3,8-1,2-3,8
Sp4,4-0,2-9,1
KrF3,8-1,00,0
V3,2-1,9-1,4
MDG1,80,6-2,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 977 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – TNS Gallup for TV2, publisert 3. juni 2013.

1) Vi har hatt 44 måneder med partimålinger etter stortingsvalget 2009 – med trolig rundt 430 landsmålinger.

2) TNS Gallups måling juni 2013 er den måling av disse 430 med (i) høyest samlet nivå for Rødt og gruppen «andre», bl.a. MDG, De Kristne og Kystpartiet, (ii) med lavest nivå for Stortingets fire minste partier samlet, og (iii) dette er også den måling av disse 430 med lavest nivå for summen av KrF+SV+V, som alle ble målt under sperregrensen.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 31,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 30,6 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 3,8 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,4 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,8 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

3) Fordi Rødt, MDG og øvrige partier i gruppen «andre» ble målt til 7,1 pst og tre stortingspartier – KrF, SV og V med samlet 10,8 pst på målingen – ble målt under 4 prosent, er sum velgerandel til partier som i denne målingen er under sperregrensen, på 17,9 pst.

4) Disse 17,9 pst innebærer at TNS Gallup i denne målingen har funnet at flere velgere enn Høyres oppslutning i 2009 vil stemme på partier under sperregrensen – nærmere en halv million velgere.

5) Vi må ha flere målinger enn juni-målingen fra TNS Gallup for å kunne legge dette til grunn som et mulig scenario valgnatten.

6) TNS Gallup har funnet en stigning i Arbeiderpartiets lojalitet, i likhet med Norstats måling for Vårt Land publisert 31. mai.

7) Arbeiderpartiets lekkasje til Høyre er iflg TV2 uendret på denne målingen – 100.000 velgere. Disse er valgkampens «battleground» i spørsmålet om (i) hvilket parti som blir størst, og (ii) disse velgerne kan bli avgjørende for blokkbalansen.

Andre+Rødts sterkeste målinger siden 1. oktober 2009

Måling Dato A+R
Opinion/ANB 13/10-2011 5,4
Verian/TV2 3/6-2013 5,3
Ipsos/Dagbladet 27/4-2013 5,2
InFact/VG 28/2-2012 4,8
Ipsos/Dagbladet 3/10-2011 4,6
Norstat/VL 26/4-2011 4,5
Norstat/NRK 4/5-2012 4,4
InFact/VG 14/4-2012 4,4
Ipsos/Dagbladet 2/10-2010 4,4
Sentio/DN 19/5-2012 4,2
| Last ned

SV+V+KrF+Sps svakeste målinger siden 1. oktober 2009

Måling Dato SV+V+KrF+Sp
Verian/TV2 3/6-2013 15,2
Sentio/SMP 3/8-2012 16,0
Sentio/SMP 28/9-2012 16,1
Norfakta/Nat. / KK 8/9-2012 16,2
Ipsos/Dagbladet 29/9-2012 16,3
Ipsos/Dagbladet 31/7-2011 16,5
Sentio/SMP 30/8-2012 16,5
Ipsos/Dagbladet 2/10-2010 16,6
InFact/VG 1/3-2011 16,7
Norstat/NRK 10/1-2013 16,8
| Last ned

SV+V+KrFs svakeste målinger siden 1. oktober 2009

Måling Dato SV+V+KrF
Verian/TV2 3/6-2013 10,8
Sentio/SMP 3/8-2012 11,1
Ipsos/Dagbladet 29/9-2012 11,1
Verian/TV2 5/11-2012 11,4
Norstat/NRK 16/4-2010 11,6
Opinion/ANB 22/3-2012 11,9
Norfakta/Nat. / KK 12/5-2012 12,1
Sentio/SMP 30/8-2012 12,1
Sentio/SMP 28/9-2012 12,1
Opinion/ANB 23/8-2012 12,1
| Last ned

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Kilde Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Opinion 14.feb 60 26,4
DN/Sentio 22.feb 60 28,7
VL/Norstat 01.mar 63 26,9
TV2/Gallup 04.mar 63 27,7
ANB/Opinion 07.mar 60 28,8
Nat/KK/Norfakta 11.mar 63 27,7
DN/Sentio 21.mar 70 31,7
VL/Norstat 02.apr 56 24,6
Nat/KK/Norfakta 06.apr 61 27,1
TV2/Gallup 08.apr 62 29,9
DN/Sentio 26.apr 65 29,6
VL/Norstat 02.mai 62 28,3
TV2/Gallup 06.mai 63 28,2
ANB/Opinion 16.mai 62 28,7
VL/Norstat 31.mai 69 30
TV2/Gallup 03.jun 68 31,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger