Poll of polls

Lojalitet Ap 62

Publisert 16. mai 2013. Sist endret 16. mai 2013.

Fakta om målingen
Opinion for ANB.
OEEV
Ap28,71,42,4
H31,0-1,110,6
Frp16,2-2,54,6
SV4,90,0-2,7
Sp4,8-0,1-8,7
KrF5,80,82,0
V4,91,20,3
MDG1,71,1-2,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 977 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Opinion Perduco for Avisenes Nyhetsbyrå – publisert 16. mai 2013.

1) Vi har fra ANB, ved politisk redaktør Kjell Werner, fått opplyst at Arbeiderpartiets lojalitet på denne målingen var på 62 pst blant partiets 2009-velgere. Vi takker hjerteligst for ANBs åpenhet.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 28,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 31,0 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,7 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

2) Arbeiderpartiets lojalitet er kjent på to av de fem landsmålingene som så langt i mai har hatt 2009 som referansevalg – 63 hos TV2/Gallup og 62 hos ANB/Opinion. Sentios måling i Vestfold (publisert 14. mai) noterte 62 i lojalitet for Ap mot 2009. Disse nivåene kjenner vi fra et stort antall målinger etter kommunevalget 2011. Vi kjenner dessuten en måling i mai der vedkommende medium ikke publiserte Ap's lojalitet, men der denne var noe høyere enn nivåene som nevnt.

3) Det er derfor så langt i mai vanskelig å se at Arbeiderpartiet har styrket sin lojalitet vesentlig. En betydelig lojalitetsøkning for Ap er den viktigste forutsetningen for at kampen mellom blokkene skal bli jevnere.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

4) Hvis en eventuell lojalitetsøkning for Ap skal få tilstrekkelig effekt på blokkstillingen, må økningen særlig ramme overgangene til borgerlig side. Hvis en lojalitetsøkning for Ap også skulle føre til et styrket bytteforhold med sine regjeringspartnere i Sp og SV, kan de to sistnevnte risikere at kampen mot sperregrensen blir mer akutt enn den har vært hittil i år.

Arbeiderpartiet vs Høyre – endringer mai 2013 vs april 2013

Ap Høyre
Norstat/VL 3,7 -1,7
TNS Gallup/TV2 -1,7 -2,2
InFact/VG 1,4 -0,2
Sentio/DN 0,6 -3,8
Norfakta/Nat/KK 2,3 -1,9
ANB/Opinion 1,4 -1,1
Snitt 1,3 -1,8

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Kilde Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Opinion 14.feb 60 26,4
DN/Sentio 22.feb 60 28,7
VL/Norstat 01.mar 63 26,9
TV2/Gallup 04.mar 63 27,7
ANB/Opinion 07.mar 60 28,8
Nat/KK/Norfakta 11.mar 63 27,7
DN/Sentio 21.mar 70 31,7
VL/Norstat 02.apr 56 24,6
Nat/KK/Norfakta 06.apr 61 27,1
TV2/Gallup 08.apr 62 29,9
DN/Sentio 26.apr 65 29,6
TV2/Gallup 06.mai 63 28,2
ANB/Opinion 16.mai 62 28,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap