Poll of polls

Statsminister fra Bergen eller Oslo?

Publisert 3. mai 2013. Sist endret 3. mai 2013.

1) Nationen publiserer i dag statsministermåling fra Sentio med 36,3 vs 29,5 i favør Erna vs Jens.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt juni: 24,1 %
Kommune 2023: 25,9 %

2) Kanskje mest oppsiktsvekkende av de mange statsministermålingene er Norfaktas måling for avisen Hordaland i tradisjonelt rødgrønne Voss, publisert 2. mai - med Erna 31 pst vs Jens 30 pst. I de to siste stortingsvalgene har Ap og Høyre på Voss fått 34,2 vs 7,4 (2005) og 35,3 vs 10,7 (2009).

3) Tabellene under illustrerer oppgjøret mellom Jens fra Oslo og Erna fra Bergen i kampen om å bli største parti i stortingsvalget 2013.

4) Tabellene bygger på sist publiserte fylkesmåling, og en forutsetning om samme antall godkjente stemmer som i 2009.

5) Vi ser bl.a. at Høyre etter denne beregningen er marginalt større enn Arbeiderpartiet i Nord-Norge. Vi ser også at forskjellen mellom Høyre og Ap på Vestlandet er nesten 80.000 stemmer i favør Ernas parti.

6) Tabellene må leses med varsomhet. Bakgrunnen er dels (i) at fylkesmålingene er tatt opp til ulike tidspunkter, (ii) at fylkesmålinger ofte har større feilmargin enn landsmålinger fordi antall spurte ofte er under 1.000 som er det normale i landsmålinger, og (iii) de fleste fylkesmålingene er vektet mot 2011.

Statsminister fra Bergen eller Oslo – hvilket parti blir størst i 2013?

Størst i stemmetall
Basert på sist publiserte fylkesmåling - merk at målingene er tatt opp til ulike tidspunkter
Forutsetning om samme antall godkjente stemmer som stv 2009
I kolonnen "forskjell" betyr minustegn først at Høyre er størst
Kilde for målingene, se poll of polls uke 18
Godkjente stemmer nasjonalt i 2009: 2.682.903

Ap Høyre Forskjell
Akershus 85066 129553 -44487
Oslo 102751 127631 -24880
Østfold 45143 48570 -3427
Hedmark 43942 24292 19650
Oppland 41923 23047 18876
Buskerud 38834 49645 -10811
Vestfold 35270 41826 -6556
Telemark 33488 23017 10471
Aust-Agder 15919 20749 -4830
Vest-Agder 22171 33441 -11270
Rogaland 50598 78733 -28135
Hordaland 67812 103729 -35917
Sogn og Fjordane 15616 13033 2583
Møre og Romsdal 32587 49504 -16917
Sør-Trøndelag 62089 47623 14466
Nord-Trøndelag 26428 14047 12381
Nordland 33074 35928 -2854
Troms 21054 25012 -3958
Finnmark 14319 11686 2633
Sum 788084 901066 -112982
Prosentandel 29,37 33,59
Akershus og Oslo 187817 257184 -69367
Østlandet for øvrig 238600 210397 28203
Sørlandet 38090 54190 -16100
Vestlandet 166613 244999 -78386
Trøndelag 88517 61670 26847
Nord-Norge 68447 72626 -4179

Kampen om 150 distriktsmandater

Basert på sist publiserte fylkesmåling

Ap Høyre Forskjell
Akershus 5 8 -3
Oslo 6 8 -2
Østfold 3 3 0
Hedmark 3 2 1
Oppland 3 1 2
Buskerud 3 3 0
Vestfold 2 2 0
Telemark 2 2 0
Aust-Agder 1 2 -1
Vest-Agder 1 2 -1
Rogaland 3 5 -2
Hordaland 4 7 -3
Sogn og Fjordane 1 1 0
Møre og Romsdal 2 3 -1
Sør-Trøndelag 4 3 1
Nord-Trøndelag 2 1 1
Nordland 2 3 -1
Troms 2 2 0
Finnmark 2 1 1
Sum 51 59 -8
Akershus og Oslo 11 16 -5
Østlandet for øvrig 16 13 3
Sørlandet 2 4 -2
Vestlandet 10 16 -6
Trøndelag 6 4 2
Nord-Norge 6 6 0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H