Poll of polls

Uke 16: Høyres sterkeste – ?

Publisert 21. april 2013. Sist endret 21. april 2013.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt juni: 24,2 %
Kommune 2023: 25,9 %

1) Er uke 16 i 2013 Høyres sterkeste så langt i år?

2) Spørsmålet stilles på bakgrunn av fylkesmålingene som ble publisert denne uken - Buskerud, Nord-Trøndelag og Østfold (alle av Sentio, vektet mot 2009).

3) Sees målingene samlet, er Høyre doblet mot 2009, i målinger som er vektet mot 2009. Vekting mot 2011 gir som regel Høyre sterkere barometertall enn vekting mot 2009.

4) På den annen side hadde Høyre i overkant av 15 pst i disse tre fylkene samlet i 2009. Partiets relative vekst er størst i fylker som scoret lavere enn landssnittet i 2009.

5) Det tydeligste tegnet på at uke 16 kanskje er Høyres sterkeste så langt i år, finner vi ved omregning av målingene i disse tre fylkene til stemmetall, med en forutsetning om samme antall godkjente stemmer i 2013 som i 2009.

6) Høyre oppnår etter disse målingene flere stemmer i Buskerud, Nord-Trøndelag og Østfold enn Arbeiderpartiet fikk i 2009.

Partiutvikling

7) Arbeiderpartiet fikk 110.405 stemmer i disse tre fylkene i 2009. En beregning som nevnt gir Høyre 112.262 i april 2013. Disse tallene må sees i lys av at både målingene og beregningsmetoden har feilkilder. Se tabell under.

8) Ser vi på disse fylkene samlet, blir Ap's «landstendens» i overkant av 27 pst - det samme som snittet av landsmålingene så langt i april.

9) SVs og KrFs snitt på landsmålingene hittil i april er rundt 5 pst. Fylkesmålingene i Buskerud, Nord-Trøndelag og Østfold antyder også et slikt nivå.

10) Både Sp og Venstre har målinger i disse fylkene som samlet er i pluss mot disse partienes snitt på landsmålingene i april.

Fylkesmålinger uke 16 – Buskerud, Nord-Trøndelag, Østfold

Forutsetning: Samme antall godkjente stemmer som stv 2009
Merk at både målingene og beregningsmåten har feilkilder

Stemmer 2013 Stemmer 2009 Pst 2013 Pst 2009 Forholdstall «Landstendens»
Ap 110405 142830 30,3 39,3 0,77 27,4
Sp 24815 27351 6,8 7,5 0,91 5,6
SV 15043 17700 4,1 4,9 0,85 5,3
Frp 62671 87258 17,2 24 0,72 16,4
H 112262 56094 30,9 15,4 2 34,4
KrF 15123 16006 4,2 4,4 0,94 5,2
V 15130 10182 4,2 2,8 1,49 5,8

Beregningen bygger på disse målingene

Fylke Medium Byrå Publisert Vektet mot
Buskerud Drammens Tid, Hallingdølen, Laagendalsp, Rings Blad Sentio 16.04.2013 2009
Nord-Trøndelag Trønder-Avisa Sentio 18.04.2013 2009
Østfold Fredriksstad Blad, Moss Avis, Sarpsborg Arb.blad Sentio 20.04.2013 2009

Disse tre fylkene leverte 363.462 stemmer i 2009 = 14 pst av 2.682.903 stemmer nasjonalt

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner