Poll of polls

Ap sterkest i storbyfylker i sør

Publisert 9. april 2013. Sist endret 9. april 2013.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt april: 19,5 %
Kommune 2023: 21,6 %

1) Vi har under lagt ut Arbeiderpartiets nivå i sist publiserte måling i hvert fylke. Vi ser at Sør-Trøndelag er relativt sett sterkest, etterfulgt av Sogn og Fjordane og Oslo.

2) I tabellene deretter har vi sett nærmere på Ap's nivå i de 14 fylkene der det ble publisert målinger 7. februar - 5. april 2013.

3) Arbeiderpartiet gjør det relativt sett bra i storbyfylkene i Sør-Norge - med målinger i Sør-Trøndelag, Oslo, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland som alle antyder over 29 nasjonalt.

Partiutvikling

4) Arbeiderpartiet sies å ha et angivelig "vestlandsproblem". Hvis dette problemet defineres som at Ap på Vestlandet har lavere absolutte tall enn landssnittet, er en slik observasjon korrekt - men er på ingen måte noen nyhet.

5) Hvis man med det påståtte "vestlandsproblemet" til Ap sikter til at statsministerens parti gjør det relativt sett svakere på Vestlandet enn landstendensen våren 2013, er en slik observasjon ikke korrekt. Både i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland er Ap målt til nivåer som antyder over 29 nasjonalt.

6) Ap's største problem f.t. er fylkene nord for Trondheim. Partiets noteringer i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms er svake.

Absolutt og relativ endring for Ap i målinger med spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg.

Fylke Måling Publisert Ap måling Ap 2009 Endring Relativ endring
Sør-Trøndelag Respons / Adressa 9/3-13 38,2 41,0 -2,8 -6,8
Sogn og Fjordane Respons / BT / NRK 5/4-13 27,1 29,6 -2,5 -8,4
Oslo Respons / Aftenp. 5/4-13 31,8 35,0 -3,2 -9,1
Vest-Agder Respons / Fevennen 20/3-13 24,0 26,5 -2,5 -9,4
Oppland MI / GD 8/3-13 40,2 45,8 -5,6 -12,2
Hedmark Sentio / HA 9/2-13 40,7 47,1 -6,4 -13,6
Rogaland Respons / SA/HA 23/3-13 22,3 26,1 -3,8 -14,6
Telemark Norfakta / Varden 23/11-12 35,5 41,7 -6,2 -14,9
Finnmark Respons / Finnmarken / FD / A-pressen 8/9-12 38,6 45,4 -6,8 -15,0
Buskerud Sentio / DT / RB / LP / HD 6/9-12 31,5 37,1 -5,6 -15,1
Akershus InFact / RB / ØB / ABB 8/9-12 28,3 33,7 -5,4 -16,0
Hordaland Respons / BT 27/3-13 25,3 30,5 -5,2 -17,0
Aust-Agder Respons / Fevennen 20/3-13 26,7 32,5 -5,8 -17,8
Vestfold Sentio / Gjeng. / TB / SB 27/3-13 26,9 33,7 -6,8 -20,2
Østfold Sentio / FB 29/1-13 31,3 39,3 -8,0 -20,4
Nord-Trøndelag Respons / Adressa 9/3-13 33,7 43,5 -9,8 -22,5
Møre og Romsdal Respons / Adressa / RB / SMP / TK 11/3-13 23,5 30,7 -7,2 -23,5
Troms Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN 23/3-13 25,0 36,7 -11,7 -31,9
Nordland InFact / NRK / LP / AN 7/2-13 25,5 39,3 -13,8 -35,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Arbeiderpartiet i storbyfylkene

Fylke 2013 2009 "Landstendens" Største kommune 2009
Sør-Trøndelag 38,2 41 33 Trondheim
Oslo
31,8 35 32,2 Oslo
Vest-Agder 24 26,5 32,1 Kristiansand
Rogaland 22,3 26,1 30,2 Stavanger
Hordaland 25,3 30,5 29,4 Bergen
Troms 25 36,7 24,1 Tromsø

Arbeiderpartiet på Øst- og Sørlandet

Fylke 2013 2009 "Landstendens" Største kommune 2009
Oslo 31,8 35 32,2 Oslo
Vest-Agder 24 26,5 32,1 Kristiansand
Oppland 40,2 45,8 31,1 Gjøvik
Hedmark 40,7 47,1 30,6 Ringsaker
Aust-Agder 26,7 32,5 29,1 Arendal
Vestfold 26,9 33,7 28,3 Larvik

Arbeiderpartiet på Vestlandet

Fylke 2013 2009 "Landstendens" Største kommune 2009
Sogn og Fjordane 27,1 29,6 32,4 Førde
Rogaland 22,3 26,1 30,2 Stavanger
Hordaland 25,3 30,5 29,4 Bergen
Møre og Romsdal 23,5 30,7 27,1 Ålesund

Arbeiderpartiet i Trøndelag

Fylke 2013 2009 "Landstendens" Største kommune 2009
Sør-Trøndelag 38,2 41 33 Trondheim
Nord-Trøndelag 33,7 43,5 27,4 Steinkjer

Arbeiderpartiet i nord

Fylke 2013 2009 "Landstendens" Største kommune 2009
Troms 25 36,7 24,1 Tromsø
Nordland 25,5 39,3 23 Bodø

Tabellene bygger på fylkesmålinger publisert 7. februar 2013 – 5. april 2013
Veiet snitt av alle 14 fylker målt i denne perioden: Arbeiderpartiet 29,7.
Kilde for målingene: Se tabellen øverst
Kolonnen "2013": Sist publiserte måling i fylket. Kolonnen "2009": Valgresultatet 2009.
"Landstendens" forutsetter samme relative endring over hele landet.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap