Poll of polls

Hvem er inne – og hvem er ute?

Publisert 22. mars 2013. Sist endret 22. mars 2013.

Vi har i tilknytning til nasjonale målinger hatt oversikter med bilder av representanter som er "ute" og "inne", basert på listene til valget i 2009.

Vi har anmodet partiene om å få tilsendt oversikter over kandidater som er nominert på listene til årets valg. Vi har så langt fått svar fra alle, bortsett fra Rødt og Senterpartiet.

På bakgrunn av disse listene, er det laget oversikter over hvem som faller ut og hvem som kommer inn. De som "faller ut" er representanter innvalgt idag og som tar gjenvalg, men som etter målingen ikke blir gjenvalgt. De som "kommer inn" er nye representanter etter målingen, som i dag ikke sitter på Stortinget. Som "nye" regner vi også fast møtende vararepresentanter (typisk for statsråder) som etter årets lister vil bli innvalgt som fast representant. Representanter på dagens Storting, som blir gjenvalgt etter målingen, fremkommer ikke på noen av oversiktene.

Vi har hittil bare mottatt bilder av et fåtall av kandidatene på listene til årets valg. Vi mottar gjerne flere bilder via egen nettside for opplasting av bilder. Her kan man også laste opp nye bilder, om ønskelig.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no