Poll of polls

Stillingen i fylkene

Publisert 28. september 2010. Sist endret 28. september 2010.

Pollofpolls.no tilbyr nå også fylkesvise poll of polls i fylker hvor minst to eller flere kommuner er målt. Slår man i slike fylker opp på en kommune, fremkommer den fylkesvise poll of polls brutt ned på kommunen. Se f.eks. Hadsel i Nordland, og klikk på "Poll of polls Nordland". Poll of polls for Nordland fylke vil da fremkomme.

Fylkesvise poll of polls har ofte større usikkerhet enn poll of polls nasjonalt, bortsett fra fylker der mange og representative kommuner er målt over kort tid. Fylkesvise poll of polls må derfor leses med varsomhet. Det interessante er ikke partienes nivåer på et bestemt tidspunkt, men endringer over tid. Endringene fremkommer ved at også de fylkesvise poll of polls angir partienes nivåer hver uke.

Johan Giertsen

Del på Facebook