Poll of polls

Frp råtall 10 pst

Publisert 14. mars 2013. Sist endret 14. mars 2013.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap27,1-3,10,8
H32,01,811,6
Frp20,42,88,8
SV3,9-1,6-3,7
Sp3,5-1,8-10,0
KrF5,81,42,0
V3,6-0,3-1,0
MDG0,90,2-3,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Landsomfattende stortingsmåling - Norstat for NRK.

1) Målingen ble publisert på nrk.no rundt kl. 1900 onsdag, og ble gjengitt i bl.a. Kveldsnytt.

2) NRK publiserte kun ett bakgrunnstall i nettsaken - at 25 pst av Arbeiderpartiets 2009-velgere hadde satt seg på gjerdet.

3) Statsråd Trond Giske sendte rundt kl. 0900 i dag ut slik melding på twitter: "NRK bør frigi råtall for meningsmåling og forklare sprik. 2009-vekting kan gi avvik pga annerledes 2011-valg".

4) NRK la deretter - rundt kl. 1100 - ut en tilføyelse i sin nettsak, med angivelse av råtall. NRK bruker begrepene "uvektet" og "vektet". Vi antar at dette tilsvarer nivåene etter vekting basert på kjønn, alder og geografi ("uvektet"), og at dette materialet så er behandlet statistisk mot Norstats referansevalg som er 2009 ("vektet").

5) Forskjellene mellom råtall og barometertall er angitt i tabellen under.

6) Forskjellen er ikke uventet størst for Fremskrittspartiet. Frp's råtall er 10 pst. Barometertallet som NRK i går presenterte for publikum er 20 pst.

7) Fremskrittspartiets råtall på 10 pst er på et nivå vi kjenner fra et stort antall publiserte og upubliserte råtall i målinger etter kommunevalget. Norstats råtall reiser på nytt spørsmålet om hva som er Frp's reelle nivå, og om det er grunnlag for en oppveiing som (nesten) dobler Frp fra råtall til barometertall.

Norstat for NRK - råtall ("uvektet") vs barometertall ("vektet")

Råtall Barometertall
Ap 26,5 27,1
Sp 3,5 3,5
SV 4,9 3,9
Frp 10,4 20,4
H 37,9 32
KrF 7,1 5,8
V 5,8 3,6
R 0,8 0,8
MDG 1,1 0,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene