Poll of polls

Sp opp i Midt-Norge

Publisert 12. mars 2013. Sist endret 12. mars 2013.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt februar: 6,2 %
Kommune 2023: 8,2 %

Respons målte primo mars Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. Oppdragsgiver i trøndelagsfylkene var Adresseavisen - i Møre og Romsdal Adresseavisen, Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Tidens Krav.

1) Sammenlignet med målingene i disse tre fylkene fra samme byrå publisert i september 2012, har Senterpartiet størst fremgang. Dette skyldes særlig målingen i Nord-Trøndelag, der Sp i mars i år ble målt sterkere enn sitt resultat i 2009.

2) Bortsett fra vekst for Sp, er det i landsdelen samlet forholdsvis små endringer fra september 2012 til mars 2013.

3) Kolonnen "landstendens" i tabellen under må leses med varsomhet, bl.a. fordi Høyres relative fremgang i Midt-Norge trolig er sterkere enn i landet som helhet.

4) Merk at Respons veier mot 2011.

Midt-Norge mars 2013 vs september 2012 vs valget 2009

September 2012: Respons for Adresseavisen
Mars 2013: Respons for Adresseavisen (Sør- og Nord-Trøndelag), for Adresseavisen, Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten, Tidens Krav (Møre og Romsdal)
Målingene omregnet til stemmetall, forutsatt samme antall godkjente stemmer som stv 2009
Godkjente stemmer i disse tre fylkene i 2009: 373.609

mar.2013 sep.2012 stv.2009 Forholdstall 2013 vs 2009 "Landstendens"
Ap 119076 121130 140622 0,85 30
Sp 31002 24625 34941 0,89 5,5
SV 15938 12580 22816 0,7 4,3
Frp 48036 51661 82493 0,58 13,3
H 112549 114351 51408 2,19 37,7
KrF 21278 19884 20819 1,02 5,6
V 15995 20711 13288 1,2 4,7

Beregningsmåten fører til at summen i kolonnen "landstendens" overstiger 100 pst, se nærmere OM-siden på www.pollofpolls.no

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner