Poll of polls

Bergen Høyre over flomtoppen?

Publisert 28. september 2010. Sist endret 28. september 2010.

Bergens Tidende/Respons målte Bergen Høyre i september til 36 mot knapt 41 hos Bergensavisen/TNS Gallup i august. Fallet kompenseres delvis av vekst for byrådspartnerne Frp og KrF, sammenlignet med august-nivået for de sistnevnte hos BA/Gallup. Skulle Høyre i Bergen oppnå dagens måling på 36 i valget neste år, vil det være +10 mot K-2007.

Ap og Høyre ble i mars begge målt til 29,8 hos BT/Respons. Ap har deretter falt på samtlige målinger i Bergen, slik at avstanden mellom Bergens to største partier er 14 prosentpoeng hos BT/Respons i september.

Tabellen nedenfor viser at det er skjedd store forskyvninger i Bergen siden mars i år. Bergenserne er impulsive, og ingen kan utelukke tilsvarende endringer i disfavør av borgerlig side frem mot valget. Hvis Ap makter å mobilisere noen av sine mange 2009-velgere som nå sitter på gjerdet, kan kommunevalget i Bergen bli mer spennende enn målingene f.t. antyder.

Bergen 1979 - 2010

K 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 BT mars 10 BA aug 10 BT sep 10
A 28,8 28,7 23,9 25,4 31,6 29,8 23,3 21,9
Sp 1,5 1,5 2,8 3,1 2,9 3 1,2 1,4
SV 4,4 5,8 7,1 7,5 7 6,1 5,4 7,6
R 1,7 1,1 4,5 3,5 3,3 3,5 4,7 4,3
Frp 4,9 7,2 20,2 21,2 20,2 17,3 14,6 16,8
H 39 40,8 26,3 23,9 22,7 29,8 40,6 36,1
KrF 10,5 9,1 6,3 6,7 5,5 4,1 3,8 4,5
V 6,4 4,2 5,8 6 5,4 4,7 4,7 5,7

Kolonnen "BA" = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
Kolonnen "BT" = K-målinger Bergens Tidende / Respons.
Bergen leverte K-2007 117.627 godkjente stemmer = 52,9% av stemmene i Hordaland fylke.

Bergen byråd 2011-2015

Mulige koalisjoner for dannelse av byråd etter valget 2011. Bergen bystyre 67 representanter.
Byrådet er f.t. dannet av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

H+F H+F+K H+F+K+V A+Sp+SV A+Sp+SV+R A+Sp+SV+V A+Sp+SV+V+R
K-2007 32 36 40 23 26 27 30
2009
21.nov 33 36 39 25 28 28 31 BA/Gallup
2010
20.feb 34 37 40 24 27 27 30 BA/Gallup
28.apr 32 35 39 24 27 28 31 BA/Gallup
30.jun 36 39 43 22 24 26 28 BA/Gallup
27.aug 37 40 43 20 23 23 25 BA/Gallup
28.sep 36 39 43 21 24 25 28 BT/Respons

BA/Gallup = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
BT/Respons = K-målinger Bergens Tidende / Respons.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner