Poll of polls

Venstre i pluss

Publisert 5. mars 2013. Sist endret 5. mars 2013.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap27,71,61,4
H31,3-4,810,9
Frp17,94,86,3
SV4,6-0,6-3,0
Sp5,4-0,6-8,1
KrF4,6-0,40,8
V4,80,30,2
MDG1,10,1-2,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 959 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - TNS Gallup for TV2 - publisert 4. mars, opptatt 25. februar - 1. mars.

1) Venstre har hatt en krevende periode etter årsskiftet, men er i pluss på begge de to først publiserte målingene i mars - Norstat for Vårt Land publisert 1. mars og Gallup/TV2 den 4. mars.

2) SV har nå elleve landsmålinger på rad over sperregrensen.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 27,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 31,3 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • MDG har hatt fremgang 3 målinger på rad hos dette instituttet.
  • KrFs nivå på 4,6 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,1 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

3) Fremskrittspartiet har sunnere bakgrunnstall på mars-målingen til Gallup/TV2 enn i februar. Konsekvensen er at Frp har pluss 4,8 mot februar. Høyre har nøyaktig det samme i minus.

4) Barometertallet til Vårt Land / Norstat den 1. mars var for Fremskrittspartiet 18,9 pst. Samfunnsredaktør Erling Rimehaug i Vårt Land kommenterte Frp's nivå slik: "Det er ... verd å merke seg at vektingen av tallene gir store utslag for [Frp og Høyre] – og særlig for Frp. Råtallene indikerer at Frp ligger nærmere 10 enn 20 prosent i oppslutning."

Partiutvikling

5) Frp's barometertall hos Gallup/TV2 var 17,9 pst. TV2 ga i sin nettsak ingen antydning om råtallet, i et oppslag med tittelen "Gallup-glede for Frp". Gleden for Siv Jensens parti ville nok vært enda større hvis TV2 hadde kunnet dokumentere en vekst i råtall som omtrent tilsvarte veksten i barometertall på nesten fem prosentpoeng. TV2 ga ingen slik dokumentasjon.

6) Snittet av de to først publiserte målingene i mars (VL/Norstat og TV2/Gallup) gir Frp og Høyre flertall med 87 stortingsmandater. Redaktør Rimehaugs merknad til Vårt Lands måling antyder at Frp og Høyre ikke har flertall basert på råtallene hos Norstat. I TV2s måling hadde Frp og Høyre et marginalt flertall på 85 mandater. En eventuell (kraftig) oppveiing av Frp fra TNS Gallup forsterker usikkerheten ved om disse to partiene reelt kan forsvare et flertall i Gallups undersøkelse.

Parti galluper

7) Paradokset ved målingene et halvt år før valgdagen er dermed det samme som vi har hatt siden kommunevalget 2011: Hvis mediene som oppdragsgivere for partimålinger hadde vist åpenhet om råtall og andre bakgrunnstall, er det mulig - kanskje sannsynlig - at langt flere ville stilt kritiske spørsmål til byråer og medier som presenterer barometertall som gir flertall for Frp og Høyre.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Dagsavisen/Opinion 14.feb 60 26,4
VL/Norstat 01.mar 63 26,9
TV2/Gallup 04.mar 63 27,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode