Poll of polls

H, Sp og V opp i Romsdal

Publisert 19. februar 2013. Sist endret 19. februar 2013.

Stortingsmåling - kommunene Gjemnes, Eide, Fræna, Aukra, Midsund, Sandøy, Nesset, Vestnes, Rauma, Molde - InFact for Romsdals Budstikke. 580 respondenter, opptatt 11. februar 2013, publisert 19. februar 2013. Se nivåene i tabellen under.

1) Høyre, Senterpartiet og Venstre er i pluss mot stortingsvalget 2009.

2) Omregnet til "fylkestendens" for Møre og Romsdal, er Høyre to prosentpoeng under rekordnoteringen til Respons/Adresseavisen 10. september 2012.

3) Tilsvarende omregning gir for Arbeiderpartiet fire prosentpoeng svakere enn Respons' måling i september i fjor. Dette må bl.a. sees i lys av at Molde utgjør omtrent 40 pst av stemmene i denne målingen i Romsdal, og at knapt halvparten av de spurte finner sykehussaken "avgjørende" for sitt partivalg. Det er derfor sannsynlig at Ap's minus i Møre og Romsdal som helhet er relativt mindre enn denne målingen antyder.

4) Senterpartiet er i pluss mot 2009. KrF er i et marginalt minus. Gitt denne målingen, er Sp's Jenny Klinge foran KrF i kampen om distriktsmandat. Kristelig Folkeparti risikerer etter denne målingen å bli urepresentert fra hjemfylket til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

5) Merk feilkildene ved beregningen av "fylkestendens" - feilmarginer knyttet til målingen og feilkildene ved beregningsmåten når en måling i en mindre del av et fylke omregnes til et mulig nivå for fylket som helhet.

6) Dette er en måling som dekker ti kommuner. Vi har ingen mulighet for å legge denne inn andre steder enn i denne kommentaren. Skulle vi f.eks. la denne type måling inngå i beregningen av nasjonal poll of polls, måtte vi ha gjort tekniske endringer som vi ikke har kapasitet til. Målingen kan derfor f.eks. ikke gjenfinnes under stortingsvalg Møre og Romsdal.

Se nærmere Romsdals Budstikke 19. februar 2013 sidene 6-7. Avisen skal ha honnør for å ha gjengitt en rekke bakgrunnstall.

Gjemnes, Eide, Fræna, Aukra, Midsund, Sandøy, Nesset, Vestnes, Rauma, Molde - InFact for Romsdals Budstikke 19. februar 2013

Målingen opptatt 11. februar 2013

2013 2009 Forholdstall "Fylkestendens" Møre og Romsdal Distriktsmandater
Ap 19,8 30,3 0,66 20,2 2
Sp 10,7 9,3 1,16 10 1
SV 3,1 4,6 0,67 2,6 0
Frp 17,2 25,8 0,67 18,1 2
H 33,8 16,7 2,02 32,6 3
KrF 7,2 8 0,9 7,6 0
V 5,9 4,2 1,4 5,3 0

2013 = Målingen fra InFact/RB i de ti kommunene
2009 = Stv 2009 i disse ti kommunene

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner