Poll of polls

260.000 rødgrønne gjerdesittere

Publisert 13. februar 2013. Sist endret 13. februar 2013.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap28,71,62,4
H32,1-1,611,7
Frp17,60,56,0
SV4,2-0,1-3,4
Sp3,80,0-9,7
KrF5,7-0,21,9
V4,8-0,20,2
MDG1,20,5-2,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 11. februar 2013.

1) Målingen illustrerer både regjeringspartienes problem og en mulig vei til en historisk tredje valgseier.

2) Lojaliteten for regjeringspartiene mot 2009 er iflg Norfakta på 61 (Ap) – 46 (Sp) – 43 (SV). En lojalitet på rundt 60 vil for Ap gi maksimum 30 pst eller snarere 30 minus. For Sp og SV er lojalitet under 50 oppskriften på kamp mot sperregrensen.

3) Lav lojalitet er et særlig stort problem hvis velgerne har flyktet til andre partier.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 28,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 32,1 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 5,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 3,8 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,2 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

4) Lav lojalitet kan på den annen side representere en mulighet, særlig hvis andelen gjerdesittere er høy. Dette er iflg Norfakta tilfellet for regjeringspartiene syv måneder før stortingsvalget.

5) Hver femte Ap-velger i 2009 svarte «vet ikke» eller «vil ikke stemme» når Norfakta ringte 5. eller 6. februar. Tilsvarende tall for Sp var 25 pst og for SV 16 pst. Samlet blir dette nærmere 260.000 rødgrønne gjerdesittere.

6) Makter regjeringspartiene å mobilisere disse en kvart million velgerne, vil vi få andre tall på målingene enn vi har vinteren 2013.

7) Nationen, ved journalist Lars Johan Wiker, har gitt pollofpolls.no adgang til å referere fra Norfaktas bakgrunnstall, se tabellene under. Vi retter en hjertelig takk til Nationen for dette. Både Nationen og Klassekampen har over lang tid vist en forbilledlig åpenhet når det gjelder bakgrunnstall.

8) Merk feilkildene i tabellene om bakgrunnstall for partiene, som naturlig nok er større enn for målingen som helhet.

Se nærmere om målingen nationen.no, Nationen 11. februar 2013 sidene 4-5 og Klassekampen samme dag sidene 4-5.

Avstand mellom Høyre og Arbeiderpartiet - februar 2013

Kilde Februar Januar Publisert
TV2/TNS Gallup 10 3 04.feb
NRK/Norstat 0 4,7 07.feb
Nationen/Klassekampen/Norfakta 3,4 6,6 11.feb
Snitt 4,5 4,8

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7

Overganger av 2009-velgere mellom Arbeiderpartiet og Høyre - Norfakta for Nationen og Klassekampen

Ap 949.049 stemmer i 2009 - Høyre 462.458
Overgangene avrundet til nærmeste 5.000 eller 10.000

Periode Fra Ap til H Fra H til Ap Netto fra Ap til H Måling Ap Måling H
nov.12 95.000 10.000 85.000 29,3 31,7
des.12 125.000 5.000 120.000 29,6 31,3
jan.13 135.000 5.000 130.000 27,1 33,7
feb.13 105.000 5.000 100.000 28,7 32,1

Overganger av 2009-velgere mellom Ap og SV - Norfakta for Nationen og Klassekampen

Ap 949.049 stemmer i 2009 - SV 166.361
Overgangene avrundet til nærmeste 5.000 eller 10.000

Periode Fra Ap til SV Fra SV til Ap Netto fra SV til Ap Måling Ap Måling SV
nov.12 10.000 25.000 15.000 29,3 4,5
des.12 10.000 25.000 15.000 29,6 4,1
jan.13 10.000 25.000 15.000 27,1 4,3
feb.13 20.000 35.000 15.000 28,7 4,2

Senterpartiets lojalitet - Norfakta for Nationen og Klassekampen

Periode Lojalitet Måling Sp
nov.12 62 4,9
des.12 55 4,4
jan.13 53 3,8
feb.13 46 3,8

Hvor er Senterpartiets 165.006 velgere i 2009 - Norfakta for Nationen og Klassekampen - februar 2013

Til Ap 17.000
Til Høyre 17.000
Til KrF 3.000
Lojale med Sp 76.000
Til V 6.000
Til "andre" 6.000
Gjerdesittere 40.000

Hvor er SVs 166.361 velgere i 2009 - Norfakta for Nationen og Klassekampen - februar 2013

Til Ap 33.000
Til Frp 3.000
Til Høyre 7.000
Lojale med SV 72.000
Til Venstre 3.000
Til Rødt 3.000
Til MDG 17.000
Gjerdesittere 27.000

Hvor er Aps 949.049 velgere i 2009 - Norfakta for Nationen og Klassekampen

Lojale med Ap 579.000
Til Frp 19.000
Til H 100.000
Til Sp 9.000
Til SV 19.000
Til Venstre 28.000
Til MDG 9.000
Gjerdesittere 190.000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp