Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkestingsvalg: Hele landet

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
F2019
Mandat-
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 224 098 21,8 238 677 20,9 462 775 21,8 -3,1 153 5
H 277 165 27,0 264 308 23,1 541 473 25,5 6,0 164 57
Frp 123 062 12,0 141 534 12,4 264 596 12,5 3,3 87 32
SV 70 599 6,9 61 534 5,4 132 133 6,2 0,7 43 9
Sp 70 154 6,8 112 547 9,8 182 701 8,6 -8,0 61 -44
KrF 42 696 4,2 51 560 4,5 94 256 4,4 0,0 29 4
V 38 885 3,8 43 710 3,8 82 595 3,9 0,8 25 9
MDG 41 322 4,0 37 135 3,2 78 457 3,7 -2,6 24 -12
R 38 893 3,8 35 810 3,1 74 703 3,5 0,2 25 5
INP 41 772 4,1 49 396 4,3 91 168 4,3 4,3 29 29
PP 22 266 2,2 17 327 1,5 39 593 1,9 0,4 9 3
KRISTNE 6 464 0,6 8 294 0,7 14 758 0,7 0,0 1 0
DEMN 6 131 0,6 7 555 0,7 13 686 0,6 0,1 0 -3
PS 3 618 0,4 4 558 0,4 8 176 0,4 0,4 0 0
NORDK 3 525 0,3 4 426 0,4 7 951 0,4 0,3 8 7
LIBS 2 259 0,2 3 090 0,3 5 349 0,3 0,0 0 0
FNB 1 742 0,2 2 268 0,2 4 010 0,2 -2,8 0 -13
AAN 1 061 0,1 1 166 0,1 2 227 0,1 0,1 0 0
SAME 267 0,0 250 0,0 517 0,0 0,0 0 0
NKP 88 0,0 75 0,0 163 0,0 0,0 0 0
Ap+SV+
Sp+R+MDG
445 066 43,4 485 703 42,5 930 769 43,8 -12,8 306 -37
H+Frp+
KrF+V
481 808 47,0 501 112 43,9 982 920 46,3 10,1 305 102
Stemmeberettigede: 3 771 406
Opptalte stemmer: 2 168 476
Fremmøte: 57,5 %
356 kommuner hvorav 356 ferdig talt
Sist oppdatert: 20. september 2023 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.
| Fylkesoversikt | Vis færre partier

Mest treffsikre meningsmålinger - avvik mellom valg og meningsmålinger

Navn Kilde Dato R SV MDG Ap Sp V KrF H Frp Sum Oppt.
Nordland Norstat / NRK 6/9 0,8 -1,8 -1,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 1,0 2,8 9,1 100,0
Rogaland Respons / Aftenbladet 6/9 -1,4 -1,0 0,9 1,2 -1,3 0,3 0,5 -2,5 0,3 9,4 100,0
Trøndelag Norstat / NRK 7/9 -1,6 -3,7 0,2 2,1 0,2 -1,0 0,6 1,5 -0,1 11,0 100,0
Vestland Respons / BT 5/9 -0,2 -3,1 -0,8 -2,2 2,2 -1,8 -0,5 0,3 2,2 13,3 100,0
Nordland InFact / Amedia 5/9 -2,3 -1,8 0,7 1,1 -1,9 -0,1 0,1 5,0 -1,7 14,7 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7
20/9 - 15:15 21,8 25,5 12,5 6,2 8,6 4,4 3,9 3,7 3,5 9,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Poll of polls fylkestingsvalg 2023 siste halvår

Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne figuren

Poll of polls fylkestingsvalget 2023 siste fem uker

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Uke 37-2023 21,0 (139) 27,3 (160) 10,9 (71) 8,8 (58) 8,2 (61) 3,9 (26) 5,3 (32) 5,0 (29) 4,2 (25) 5,8 (32)
Uke 36-2023 21,0 (139) 27,3 (160) 10,9 (71) 8,8 (58) 8,2 (61) 3,9 (26) 5,3 (32) 5,0 (29) 4,2 (25) 5,8 (32)
Uke 35-2023 20,5 (134) 28,7 (167) 11,9 (79) 8,2 (52) 8,3 (61) 3,9 (26) 4,4 (27) 4,9 (27) 4,5 (28) 5,4 (32)
Uke 34-2023 20,5 (134) 28,7 (167) 11,9 (79) 8,2 (52) 8,3 (61) 3,9 (26) 4,4 (27) 4,9 (27) 4,5 (28) 5,4 (32)
Uke 33-2023 20,3 (134) 28,2 (164) 11,8 (78) 8,7 (56) 8,2 (61) 3,9 (26) 4,7 (28) 5,1 (29) 4,5 (28) 5,1 (29)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned | Vis alle uker

Siste nasjonale meningsmålinger om fylkestingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norfakta/Nat. / KK / STM 10/6-2023 20,2 (156) 30,7 (207) 11,0 (83) 7,2 (52) 9,4 (83) 3,8 (28) 3,5 (20) 3,4 (20) 5,7 (41) 5,0 (33)
Norfakta/Nat. / KK / STM 6/5-2023 21,6 (165) 30,4 (204) 11,5 (89) 7,6 (56) 8,5 (73) 3,9 (28) 3,1 (20) 4,4 (28) 3,9 (27) 5,1 (33)
Sentio/S. T. Marthinsen 18/11-2022 20,5 (159) 30,1 (203) 13,3 (100) 8,5 (63) 7,5 (63) 4,2 (30) 3,7 (23) 4,7 (30) 3,3 (24) 4,2 (28)
Sentio/S. T. Marthinsen 26/8-2022 21,0 (159) 27,6 (186) 9,2 (70) 8,6 (64) 11,2 (96) 4,7 (34) 3,4 (20) 5,9 (37) 5,9 (42) 2,5 (15)
Sentio/S. T. Marthinsen 20/5-2022 21,7 (167) 28,3 (189) 9,8 (74) 9,7 (72) 9,7 (83) 3,8 (27) 3,6 (22) 5,3 (33) 5,5 (40) 2,7 (16)
| Last ned

Antall fylker med flertall for ulike konstellasjoner

Antall fylker. Disse fylkenes andel av stemmene nasjonalt i 2011 i parentes.

Rødgrønne Borgerlige
Kilde Ap R+SV+ MDG+Ap R+SV+MDG +Ap+Sp Sum H+Frp+ KrF+V H+Frp H Sum Øvrige
Valget 2019 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (31,7) 5 (31,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (68,3)
Poll of polls uke 37 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (24,0) 4 (24,0) 4 (41,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (41,3) 3 (34,7)
Poll of polls uke 36 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (24,0) 4 (24,0) 4 (41,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (41,3) 3 (34,7)
Poll of polls uke 35 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (24,0) 4 (24,0) 4 (41,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (41,3) 3 (34,7)
Poll of polls uke 34 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (24,0) 4 (24,0) 4 (41,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (41,3) 3 (34,7)
Poll of polls uke 33 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (24,0) 4 (24,0) 4 (41,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (41,3) 3 (34,7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle fylker

Tidligere fylkestingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2019 24,2 20,3 8,6 6,0 14,5 4,1 3,5 7,6 3,9 7,3
2015 33,6 23,4 10,3 4,0 8,0 5,6 5,0 5,0 2,2 2,9
2011 33,2 27,6 11,8 4,3 6,3 5,8 5,7 1,3 1,7 2,3
2007 30,8 18,8 18,5 6,5 7,8 6,7 5,6 0,6 2,1 2,6
2003 27,0 17,8 17,9 13,0 8,0 6,9 3,7 0,2 1,5 3,8
1999 28,2 21,3 13,4 8,5 8,5 10,1 4,2 0,4 2,1 3,3
1995 31,3 19,9 12,0 6,1 11,7 8,5 4,7 0,4 1,7 3,5
1991 30,4 21,9 7,0 12,2 12,0 8,1 3,5 0,5 1,5 3,0
1987 35,9 23,7 12,3 5,7 6,8 8,1 3,3 0,0 1,3 2,9
1983 38,9 26,4 6,3 5,3 7,2 8,8 4,4 0,0 1,2 1,4
1979 36,0 29,9 2,5 4,4 8,6 10,2 5,3 0,0 0,8 2,3
1975 38,1 22,6 1,4 5,7 11,2 12,3 3,8 0,0 0,5 4,3
| Last ned

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.9 20.7 8.2 6.9 12.1 3.6 3.3 9.5 4.8 8.2
Valgting 24,3 20,2 8,8 5,6 15,7 4,3 3,6 6,6 3,4 6,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Slik gikk det i 2007. Se Poll of polls 2007.
Slik gikk det i 2011. Se Poll of polls 2011.
Slik gikk det i 2015. Se Poll of polls 2015.
Slik gikk det i 2015. Se Poll of polls 2019.
Valgresultat dersom målinger var valg. Se målte fylker.