Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2023

Enkeltresultat Trondheim

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2019
Fordeling Endr.
F2019
Ap 16 086 10 350 26 436 -355 25,5 -1,5
H 18 368 10 722 29 090 9 762 28,0 8,6
Frp 3 314 2 374 5 688 592 5,5 0,4
SV 7 421 4 047 11 468 1 023 11,0 0,5
Sp 1 543 1 365 2 908 -6 341 2,8 -6,5
KrF 1 159 925 2 084 95 2,0 0,0
V 3 313 2 423 5 736 1 416 5,5 1,2
MDG 4 580 2 435 7 015 -3 286 6,8 -3,6
R 3 378 1 772 5 150 -1 051 5,0 -1,3
A 4 981 3 297 8 278 2 473 8,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 169 024 Godkjente stemmer 103 853 Andel godkjente stemmer 61,4 %
Forhåndsstemmer 63 112 Andel forhåndsstemmer 60,8 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Trondheim

2019 2023

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.