Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2023

Enkeltresultat Karmøy

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2019
Fordeling Endr.
F2019
Ap 1 565 1 221 2 786 -850 15,5 -5,7
H 1 841 1 482 3 323 -766 18,5 -5,3
Frp 2 339 1 949 4 288 1 650 23,9 8,5
SV 395 265 660 -11 3,7 -0,2
Sp 293 420 713 -731 4,0 -4,4
KrF 1 046 1 103 2 149 51 12,0 -0,2
V 237 248 485 121 2,7 0,6
MDG 166 173 339 -399 1,9 -2,4
R 246 183 429 174 2,4 0,9
A 1 495 1 279 2 774 1 543 15,5 8,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 33 195 Godkjente stemmer 17 946 Andel godkjente stemmer 54,1 %
Forhåndsstemmer 9 437 Andel forhåndsstemmer 52,6 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Karmøy

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.