Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2023

Enkeltresultat Sola

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2019
Fordeling Endr.
F2019
Ap 871 750 1 621 -499 12,6 -4,1
H 2 862 2 403 5 265 1 259 40,9 9,4
Frp 1 251 960 2 211 208 17,2 1,4
SV 233 227 460 107 3,6 0,8
Sp 181 257 438 -625 3,4 -4,9
KrF 474 386 860 86 6,7 0,6
V 169 183 352 26 2,7 0,2
MDG 142 131 273 -189 2,1 -1,5
R 134 141 275 87 2,1 0,7
A 606 527 1 133 -320 8,8 -2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 21 210 Godkjente stemmer 12 888 Andel godkjente stemmer 60,8 %
Forhåndsstemmer 6 838 Andel forhåndsstemmer 53,1 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Sola

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.