Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2015

Enkeltresultat Tromsø

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2011
Fordeling Endr.
F2011
Ap 2 629 7 484 10 113 928 32,0 3,1
H 1 569 4 927 6 496 -3 507 20,6 -10,9
Frp 870 2 386 3 256 -719 10,3 -2,2
SV 665 1 908 2 573 352 8,2 1,2
Sp 240 1 107 1 347 150 4,3 0,5
KrF 211 894 1 105 63 3,5 0,2
V 348 1 177 1 525 248 4,8 0,8
MDG 521 1 130 1 651 987 5,2 3,1
R 1 013 2 088 3 101 1 469 9,8 4,7
A 78 310 388 -156 1,2 -0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 55 956 Godkjente stemmer 31 555 Andel godkjente stemmer 56,4 %
Forhåndsstemmer 8 144 Andel forhåndsstemmer 25,8 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Tromsø

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.