Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2011

Enkeltresultat Oslo

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2007
Fordeling Endr.
F2007
Ap 30 111 72 596 102 707 21 442 33,1 3,2
H 27 945 82 831 110 776 42 301 35,7 10,5
Frp 6 754 15 098 21 852 -17 021 7,0 -7,3
SV 5 126 14 351 19 477 -9 224 6,3 -4,3
Sp 611 980 1 591 -598 0,5 -0,3
KrF 2 062 5 509 7 571 -797 2,4 -0,6
V 5 601 19 750 25 351 1 648 8,2 -0,6
MDG 1 850 5 803 7 653 7 653 2,5 2,5
R 3 158 8 099 11 257 -2 874 3,6 -1,6
A 668 1 409 2 077 -4 053 0,7 -1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 476 566 Godkjente stemmer 310 312 Andel godkjente stemmer 65,1 %
Forhåndsstemmer 83 886 Andel forhåndsstemmer 27,0 % Mandater 59

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Oslo

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.