Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2011

Enkeltresultat Bærum

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2007
Fordeling Endr.
F2007
Ap 2 857 9 439 12 296 2 296 21,7 2,1
H 6 376 22 219 28 595 8 261 50,5 10,6
Frp 1 146 3 559 4 705 -3 470 8,3 -7,7
SV 457 1 558 2 015 -969 3,6 -2,3
Sp 109 373 482 -236 0,9 -0,6
KrF 309 1 135 1 444 -62 2,5 -0,4
V 925 3 915 4 840 -502 8,5 -1,9
MDG 141 616 757 290 1,3 0,4
R 128 423 551 -62 1,0 -0,2
A 284 690 974 108 1,7 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 84 579 Godkjente stemmer 56 659 Andel godkjente stemmer 67,0 %
Forhåndsstemmer 12 732 Andel forhåndsstemmer 22,5 % Mandater 0

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Bærum

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.