Poll of polls

Poll of polls stortingsvalget valgnatten 2017

Poll of polls
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne figuren

Har Ap fått et sterkere bypreg?

Illustrasjon 1) Tabellen gjengir: (i) Partienes oppslutning i 2017 og 2013 i fire kategorier av kommuner: De fem største (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum) – 122 kystkommuner – 148 fjordkommuner – 151 innlandskommuner – og hele landet. (ii) Tabellen gjengir også partienes relative endring i disse kommunetypene og nederst endring i prosentpoeng 2017... Les mer

Større stemmeandel i storkommunene

1) I stortingsvalget 2017 ble det avgitt 2.926.843 godkjente stemmer, mot 2.836.029 i 2013. 2) Økningen var 90.814. 3) I tabellen er denne økningen i antall godkjente stemmer fordelt på de fem største kommunene (sum Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum), 122 kystkommuner, 148 fjordkommuner og 151 innlandskommuner. 4) Økningen i stemmetall er... Les mer

57 pst av V-velgerne i storkommuner

Illustrasjon 1) Tabellene, utarbeidet av Jon Aabye, viser andelene av partienes nasjonale stemmetall i kommuner med hhv under 10.000 innbyggere, 10-50.000 innbyggere og over 50.000 – i både 2013 og 2017. 2) Observasjoner: (i) Arbeiderpartiet fikk i valget i år 20 pst av sine stemmer i kommuner med under 10.000 innbyggere, ned fra... Les mer

Høyre størst i storkommunene

Illustrasjon 1) Høyre ble i 2013 største parti i kommuner med over 50.000 innbyggere, og holdt denne posisjonen i årets valg med 28,5 pst mot Ap 27,5 (30,9 vs 29,5 i 2013). 2) Både Arbeiderpartiet og Høyre gikk relativt sett mest ned i de minste kommunene (under 10.000 innbyggere), men forskjellen var... Les mer

Nord-Trøndelag: Mandatene uendret

Stortingsvalget 2017 – Nord-Trøndelag fylke. 1) Spørsmålet i stortingsvalget i Nord-Trøndelag var om Senterpartiet skulle vinne Høyres mandat, slik at distriktsmandatene ville bli fordelt med 4-0 til rødgrønn side. InFact for VG antok dette i sin måling 7. september med to mandater til både Ap og Sp. 2) Valgkampen i Nord-Trøndelag... Les mer

Landet er geografisk polarisert

Stortingsvalget 2017 – Sør-Trøndelag fylke. 1) Norge ble mer geografisk polarisert i stortingsvalget. 2) Regjeringspartiene styrket – relativt mot resten av landet – sin stilling på kysten. Enkelt sagt ble kysten, relativt sett, blåere. Det øvrige Norge ble relativt sett mer rødgrønt. 3) Polariseringen kan illustreres med valget i Sør-Trøndelag: (i)... Les mer

Alta rystet Finnmark

Stortingsvalget 2017 – Finnmark. 1) Vakre Alta er Finmarks største kommune, leverte 27 pst av stemmene i fylket, og rystelsene i Alta preget valget i vårt nordligste fylke. 2) Både Arbeiderpartiet og Høyre ble halvert i Alta. Senterpartiet vokste i kommunen fra 2,8 til 14,2 (!) Fremskrittspartiet økte fra 20,9... Les mer

Frp nest størst i kyst-Troms

Illustrasjon Troms – stortingsvalget 2017. 1) Distriktsmandatene tilfalt Ap 2 (2 i 2013) – H 1 (2) – Frp 1 (1) – Sp 1 (0). SV vant utjevningsmandatet, som for fire år siden. 2) SV fikk 10,1. Partiet ville vunnet Arbeiderpartiets siste distriktsmandat med 11,13 pst. 3) Senterpartiet vant valget i nord. I... Les mer

Okt 17 – okt 16: Ap ned 300.000

Illustrasjon Syv nasjonale stortingsmålinger ble publisert i oktober 2017. 1) Sammenlignes snittet med stortingsvalget, har Høyre størst pluss (+1,5). Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har størst minus (-1,3). 2) Kristelig Folkepartis snitt er under sperregrensen (3,8 pst). Skal KrF ha målinger over sperregrensen i denne stortingsperioden, vil partiet trolig være avhengig av høy lojalitet –... Les mer

Sentrumslandet i vest minkar

Kommentator Tom Hetland analyserte på denne plass målingene på Vestlandet i valgkampen. Han har på vår anmodning nå kommentert valgresultatet på Vestlandet. Hetland har satt "Sentrumslandet i vest minkar" som sin tittel. I pollofpolls har vi lenge hatt stor sans for Hetlands analytiske og kompakte form og ikke minst... Les mer