Poll of polls

Møre og R: Venstre nær null mot Ap og H

Illustrasjon Møre og Romsdal – Stortinget – Respons for Adresseavisen og Sunnmørsposten – publisert 22. juni 2017. Vi takker redaktør Aglen i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnstallene. 1) Vinneren er Senterpartiet, som er doblet siden stv 2013. 2) Arbeiderpartiet er Senterpartiets største leverandør, og sender tolv av sine 2013-respondenter til... Les mer

N-Trøndelag: Respons vs Sentio

Illustrasjon Stortinget – Nord-Trøndelag – Respons for Adresseavisen og NRK – publisert 22. juni 2017. Tusen takk til redaktør Aglen i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnstallene. 1) Sammenlignet med stv 2013, er fordelingen av distriktsmandater uendret: Ap 2 – Sp 1 – H 1. I målingen fra samme kilde i... Les mer

Midt og nord: Landstendens Ap 29 – KrF nær sperren?

1) Respons har i juni målt de seks nordligste fylkene – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag (for Adresseavisen, NRK, Sunnmørsposten) – og Nordland, Troms og Finnmark (for Høyre). 2) Omregnes disse seks målingene til landstendens, får Ap 29 pst. Forutsetningen er at endringen nasjonalt er relativt sett den samme som i... Les mer

Sør-Trøndelag demobiliserer

Illustrasjon Stortinget – Sør-Trøndelag – Respons for Adresseavisen og NRK – publisert 22. juni 2017. Vi retter en hjertelig takk til redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnstallene. 1) Distriktsmandatene fordeler seg slik (2013 i parentes): Ap 4 (4) – H 2 (2) – Sp 1 (1)... Les mer

Oppland: Ap’s svakeste siden 1945

Illustrasjon Oppland – Stortinget – Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen – publisert 22. juni 2017. 1) Arbeiderpartiet ble målt til 35,8. Skulle det bli resultatet i valget, vil det være partiets svakeste i Oppland i etterkrigstiden. Svakest for Ap i Oppland siden 1945 er 2001 med 36,4. 2) Senterpartiet er, ikke uventet, sterke med... Les mer

Navn og bilder er oppdatert

Vi har i dag lagt inn navn på kandidatene på listene for stortingspartiene og Rødt i alle nitten fylker. For hver landsmåling vil nå kjønnsfordeling i henhold til målingens mandatfordeling fremkomme, f.eks. vil siste landsmåling (Kantar TNS for TV2) gi 55 pst menn og 45 pst kvinner på Stortinget. Vi har også... Les mer

Kan fylkesmålingene gi Venstre håp?

Illustrasjon 1) Etter at vi i går la ut Oslo målt av Sentio for SV og Rogaland av Sentio for Ap, har vi oppdatert oversikten over «landstendens» basert på fylkesmålinger vektet mot stv 2013. Oslo bidro til pluss for SV, Venstre, Sp og minus for Frp. 2) Vi har inne seksten fylker med målinger... Les mer

Lojalitet Oslo: R 82 – H 75 – SV 70 – Ap 68

Illustrasjon Stortinget – Oslo – Sentio for SV – opptatt 13–18 juni 2017 – publisert 20. juni. Vi retter en hjertelig takk til SVs leder Audun Lysbakken som har gitt oss innsyn i målingen med bakgrunnstall. 1) Sammenlignet med stortingsvalget 2013, gir målingen minus ett mandat for Ap, Frp og Venstre – uendret... Les mer

Norfakta: SV og Rødt styrket mot Ap

Stortinget – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 12. juni 2017. Tusen takk til Klassekampen, ved nyhetssjef Kallset, for avisens åpenhet med å gi innsyn i Norfaktas bakgrunnstall. 1) Nydalen fikk 47,3 vs Stoltenberg II 45,3. Fordi SV er over sperregrensen, og Venstre under, gir målingen 86 mnd... Les mer

Frp "vinner" mest i nord med vekting mot 13 vs 15

Illustrasjon Nordland, Troms og Finnmark – Respons for Høyre – opptatt ultimo mai / primo juni. Vi takker fylkessekretær Vanja Terentieff for adgang til å legge ut målingene. Dette er de første stortingsmålingene i Nord-Norge som er vektet mot stv 2013. 1) Landstendens iht Respons på basis av alle tre målingene: Ap 29,0... Les mer