Poll of polls

Ap – Storbyer vs Innlandet

Illustrasjon 1) Arbeiderpartiet har en skjevhet i sin oppslutning på spørsmål om kommunevalg når kjerneområdene i Innlandet sammenlignes med Bergen, Oslo og Trondheim. 2) Innlandet: Åtte kommuner er målt denne høsten med 69.821 godkjente stemmer i kvlg 2015: Lillehammer (MI/GD) – Gran, Jevnaker, Lunner (Sentio/Hadeland) – Hamar, Løten, Ringsaker, Stange (Sentio/Hamar Arb.bl). 3)... Les mer

Innlandet: H+Sp+SV+R opp

1) Sentio målte i november syv kommuner i Innlandet – tre for avisen Hadeland (Gran, Jevnaker, Lunner) og fire for Hamar Arbeiderblad (Hamar, Løten, Ringsaker, Stange). 2) Disse kommunene leverte 57.473 godkjente stemmer i kommunevalget 2015. 3) Forutsatt samme antall godkjente stemmer i summen av de syv kommunene som i 2015, og... Les mer

Fylkesvis sperregrense?

1) Valglovutvalget er i arbeid, og skal avgi innstilling ved årsskiftet 2019/2020. 2) (i) Antall valgdistrikter – 19 som nå eller f.eks. 11 iht antall nye fylker – (ii) om første delingstall skal være 1,4 (som nå) eller om det skal senkes til 1,2, og (iii) om vi både bør... Les mer

VG: R+SV henter 56.000 fra Ap

Illustrasjon Stortinget – landsomfattende – Respons for VG – publisert 5. desember 2018. Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum i VG for innsyn i bakgrunnstallene. 1) Målingen har flertall for Ap+Sp+SV+Rødt med 85 mandater. Alle fire partier må til for å oppnå 85. Tas MDG med, blir... Les mer

Byrådsskifte i Bergen

Illustrasjon Bergen – kommunevalg – Respons for SV – opptatt 20–23 november 2018. Vi retter en hjertelig takk til Bergen SV – ved Steinar Nørstebø og Gabriel Steinsbekk – for innsyn i målingen med bakgrunnstall. 1) Arbeiderpartiet har størst minus mot valget 2015 med -11,5. Høyre har størst pluss med +6,7.... Les mer

Første delingstall – 1,4 eller 1,2?

Kjernen i valgordningen er antall valgdistrikter og fordelingen av mandater i valgdistriktene. Dette blir f.t. regulert i Grunnloven §§ 57 og 59. 1) I Grunnloven § 57 andre avsnitt heter det at "Riket inndeles i 19 valgdistrikter". 2) Grunnloven § 59 andre avsnitt om fordelingen av distriktsmandatene lyder slik: "De sammenlagte... Les mer

Rødgrønn november

Syv nasjonale stortingsmålinger ble publisert i november. 1) Størst endring mot snittet i oktober har Ap med +1,5. Høyre, SV og MDG har sine svakeste månedssnitt etter stortingsvalget i fjor, men for Høyre og SV er snittene likevel sterkere enn i valget (+0,4 for H og +0,3 for SV). 2) Partiene i... Les mer

Valg 17–nov 18: Dramatikk, små endringer

Fire nasjonale stortingsmålinger er publisert i november: Norfakta for Nationen og Klassekampen, Sentio for DN, Respons for VG, Opinion for ANB. 1) Snittet av disse fire målingene (valget 2017 i parentes): Ap 27,7 (27,4) H 26,4 (25,0) Frp 12,6 (15,2) SV 6,1 (6,0) Sp 11,0 (10,3) KrF 4,2 (4,2) V 4,0 (4,4) MDG 2,7 (3,2) R 4,3 (2,4) 2) Blokkene: (i) Sum... Les mer

Rødt henter 30.000 fra Ap+SV

Illustrasjon Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – Sentio for Dagens Næringsliv – Respons for Verdens Gang – publisert 7. og 8. november 2018. Vi takker journalist Sivert Rossing (Nationen), redaktør Kjetil B. Alstadheim (DN) og nyhetssjef Eva-Therese Grøttum (VG) for tillatelse til å... Les mer

Nullforhold Ap vs SV

Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – Sentio for Dagens Næringsliv – Respons for Verdens Gang – publisert 7. og 8. november 2018. Vi takker journalist Sivert Rossing (Nationen), redaktør Kjetil B. Alstadheim (DN) og nyhetssjef Eva-Therese Grøttum (VG) for tillatelse til å... Les mer