Poll of polls

Poll of polls stortingsvalget valgnatten 2017

Poll of polls
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne figuren

Mønster for valganalyse – Rogaland

Illustrasjon Dag Thorsdalen har på anmodning fra pollofpolls.no utarbeidet denne analysen av stortingsvalget i Rogaland. Dette er et mønster for hvordan en analyse av et valgresultat kan gjennomføres. Strukturen i Thorsdalens analyse kan brukes uansett fylke, og kan også være et mønster for en nasjonal valgundersøkelse. Last ned analysen for valget... Les mer

Høyre størst i indre Vest-Agder

Illustrasjon Stortingsvalget 2017 – Vest-Agder fylke. 1) Distriktsmandatene ble fordelt til Høyre (2) og Ap, Frp, KrF. Sistnevnte vant også utjevningsmandatet. 2) Høyre ble størst, og gikk – i strid med landstendensen – frem i Vest-Agder fra 27,5 til 27,9. Regjeringspartiene fikk samlet 45 pst mot 45,8 i 2013. Kristelig Folkeparti gjorde... Les mer

Frp solid i Agder

Illustrasjon Stortingsvalget – Aust-Agder. 1) Både Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti gjorde det skarpere i Agder enn landstendensen. 2) Tross støy i Aust-Agder Frp før valget, var fylket både absolutt og relativt blant partiets sterkeste med 17,3 pst (17,9 i 2013). I Agder som helhet fikk Frp 17,2 mot 18,2... Les mer

KrF falt minst i sør

Illustrasjon 1) Kristelig Folkeparti gjorde det relativt sett skarpest i Aust- og Vest-Agder. Partiets minus i kjerneområdene i sør var forholdsvis mindre enn i landet ellers. 2) I 2013 fikk KrF 5,2 pst i landet minus Aust- og Vest-Agder – i 2017 ble det 3,8. Kjernevelgerne på Sørlandet har derfor en –... Les mer

InFact: Ap minus 65.000 mot SV+Sp

Illustrasjon Valgdagsmåling – InFact for VG. 1) Vi takker VG, ved nyhetssjef Grøttum, for innsyn i bakgrunnstallene. 2) InFact vektet mot 2015. Byråets målinger er derfor vår eneste kilde til kunnskap om overgangene til 2015-velgerne. 3) Se tabellen om overgangene iht InFacts matrise – observasjoner: (i) Ap er i minus mot sine konkurrenter, bl.a.... Les mer

KrF sterk der Frp+H er sterke

Illustrasjon 1) Tabellen utarbeidet av Jon Aabye bygger på summen av 38 kystnære kommuner fra Arendal til Sunnmøre der Kristelig Folkeparti fikk over åtte pst i stortingsvalget. 2) Observasjoner: (i) Disse 38 kommunene leverte 10 pst av stemmene nasjonalt, men 27 pst av stemmene til KrF. (ii) Dette er kjerneområder for Hareides parti som... Les mer

Sør og vest reddet Erna og Siv

1) Deles landet inn i (i) sum Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og (ii) det øvrige Norge, finner vi et flertall for Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) i begge delene av landet i 2013. 2) Ser vi derimot på 2017, er Nydalen i klart pluss i (i) sør... Les mer

Amedia evaluerer egne målinger

Vi spurte på denne plass 11. oktober 2017 om Amedia, som en av de største kundene hos InFact, skal evaluere sine partimålinger før valget. Direktør Jostein Larsen Østring i Amedia opplyser at en slik evaluering er i gang. Vi takker for dette svaret. Redaktør i pollofpolls, Johan Giertsen, stiller 11. oktober... Les mer

Respons og Høyre vant i Vestfold

Illustrasjon Stortingsvalget 2017 – Vestfold fylke 1) Høyre gikk frem både i mandater (fra to til tre) og i stemmetall. Andre fylker med pluss for Høyre i stemmetall mot 2013 var Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Nord-Trøndelag. Av disse var Vestfold det eneste fylket som både hadde pluss i mandater, stemmetall og... Les mer

Skal Amedia evaluere egne målinger?

1) VG og avisgruppen Amedia var InFacts største kunder før årets valg. 2) VG hadde nasjonale målinger og målinger i hvert fylke i valgkampen. Amedias aviser hadde et stort antall fylkesmålinger i denne stortingsperioden, særlig i valgkampen. 3) InFact vektet mot kvlg 2015, og brukte automatiske telefonoppringninger. De øvrige byråene vektet... Les mer