Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Poll of polls stortingsvalget valgnatten 2021

Valg 2017, Poll of polls, Opptalt 2021

Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne figuren

Venstre hentet 27.000 fra Høyre

Illustrasjon 1) Venstre gjorde et – relativt sett – bra valg i Buskerud med 3,64 pst mot 3,40 i 2017. Landstendensen ble da 4,68. 2) Venstres resultat i Drammen var solid med 4,4 mot 3,6 i 2017. Det gir en landstendens på 5,3. Partiets svakeste region i Buskerud både absolutt og relativt var ikke... Les mer

MDGs lojalitet må opp

Illustrasjon 1) MDG ved partileder Bastholm vant sitt første mandat fra Akershus i årets valg. MDG fikk 4,72 i landets nest største valgkrets mot 3,67 i 2017. Det gir en landstendens på 4,17. 2) Vi begynte med månedlige samlematriser i november 2019. MDG hadde da en lojalitet på høy 60. 3) Lojaliteten i de to... Les mer

Torbjørn Vereide vant i fjordfylket

1) Arbeiderpartiet ved førstekandidat Torbjørn Vereide ble vinneren i Sogn og Fjordane med fremgang på knapt to prosentpoeng mot 2017, mot ned ett poeng nasjonalt. Arbeiderpartiet fikk for første gang et sterkere fylkesresultat i Sogn og Fjordane (26,5) enn landsresultatet (26,3). 2) Motsatsen til Arbeiderpartiets pluss i Sogn og Fjordane var... Les mer

Sofie Marhaug vinneren i Hordaland

Illustrasjon 1) Sofie Marhaug vant valget i Hordaland. Stipendiaten i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen er den første representanten for Rødt i landets nasjonalforsamling fra landets tredje største valgkrets. 2) Sofie Marhaugs parti Rødt ble mer enn doblet i Hordaland. Hun vant ett av Rødts fire distriktsmandater. De øvrige ble vunnet i... Les mer

Valgdeltakelsen mest ned i Akershus

1) Et rekordhøyt antall forhåndsstemmer ledet ikke til høyere valgdeltakelse. Tvert om, deltakelsen nasjonalt gikk ned rundt ett prosentpoeng mot 2017. 2) Hordaland hadde høyest deltakelse, knapt foran Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane var de eneste kretsene der valgdeltakelsen gikk opp fra 2017 til 2021. 3) Akershus hadde... Les mer

Valget i ulike kommunestørrelser

1) Tabellen angir valget i ulike kommunestørrelser. Innbyggertallene beror på SSB per 31. desember 2020. 2) Observasjoner: (i) Arbeiderpartiet har landstendens rundt 27 pst i både kommuner under 5.000 innbyggere, i kommuner med 5.000–9.999 innbyggere og med 10.000–49.999 innbyggere. Motsatsen er kommuner med over 50.000 innbyggere, der Ap hadde en landstendens på 25... Les mer

Målinger vs valg – åpenhet fra byråene?

1) Tabellen angir landsmålingene i siste uke for SV+MDG+Rødt, forhånds- og valgtingsstemmene for disse partiene og valgresultatet. 2) Snittet av målingene siste uke traff ganske bra på forhåndsstemmene til SV, MDG og Rødt – med avvik 0,7 for SV og 0,1 for MDG og 0,4 for Rødt. 3) Avstanden til snittet av... Les mer

Sterkt Sp + svakt Ap

Illustrasjon 1) Arbeiderpartiet går om få uker inn i sin første mindretallskoalisjon i regjering – med sitt nest svakeste valg siden 1924. Arbeiderpartiet skal også regjere i en koalisjon med tyngdepunktet til høyre for seg, i motsetning til Stoltenberg II 2005–2013. 2) Den øverste tabellen viser hvordan Senterpartiet er styrket vs Arbeiderpartiet... Les mer

Bør hjemmesitterne vektes ned? – II

Stortinget – Sentio for Nettavisen – publisert 24. september 2021. Tusen takk til journalist Jørgen Berge i Nettavisen for innsyn i bakgrunnstall. 1) Partienes andel av aktiviserte hjemmesittere, dvs. oppslutning blant velgere som ikke stemte i valget, men som opplyste partipreferanse til Sentio: a. Ap 35 b. Frp 10 c. H 18 d. KrF 2 e. R 4 f. Sp 8 g. SV 6 h. V 2 i. MDG... Les mer

Bør hjemmesitterne vektes ned?

1) Tabellen bygger på snitt bakgrunnstall i de seks nasjonale stortingsmålingene som var grunnlaget for snittmatrisen som vi la ut lørdag 11. september. 2) I tabellen øverst – med Ap 24,9 osv. – har vi i kolonnen til venstre tatt inn partienes oppslutning iht snittet av bakgrunnstallene. Velgere som ikke stemte i 2017... Les mer