Poll of polls

Nøkkeltall fra valgkretsmålingene

Leserne på pollofpolls vil kjenne Gabriel Steinsbekk fra de månedlige samlematrisene med snitt av bakgrunnstall fra landsmålingene. Gabriel har nå utarbeidet tabeller med nøkkeltall fra målinger i de 19 valgkretsene. Det vil komme en flom av valgkrets-målinger fram til valget. Vi presenterer i dag den første tabellen der vi har... Les mer

Støres sterkeste – Buskerud

Illustrasjon Stortinget – Buskerud – Sentio for Drammens Tidende – opptatt 1–2 juni 2021 – tusen takk til redaktør Hege Breen Bakken i DT for innsyn i bakgrunnstall. 1) Arbeiderpartiet ble målt til 30,9 pst. mot 28,8 i Buskerud i 2017, korrigert for kommuner som er overført mellom valgkretser. 2) Dette er den... Les mer

Juni: MDG+R+SV større enn Sp

Illustrasjon 1) Snittet av de tre første landsmålingene i juni: a. Sum MDG+R+SV: 18,2 – 33 mnd b. Sp 17,4 – 33 mnd 2) Snittet av ni landsmålinger i mai: a. Sum MDG+R+SV: 16,4 – 30 mnd b. Sp 16,5 – 31 mnd 3) Vedums strategi synes å være å se bort fra velgerne til tre partier – MDG+R+SV – som samlet kan bli... Les mer

Avvik fylkes- vs landsmålinger – ?

1) Er det så langt i år systematiske avvik mellom fylkes- og landsmålingene? 2) I vinter var det i lys av landsmålingene et tema om Sp kunne slå Ap. Basert på fylkesmålingene, har Ap ikke vært truet av Sp. a. Arbeiderpartiets svakeste notering iht fylkesmålingene var 21,8 den 23. februar og 27. mars. b. Senterpartiets sterkeste notering... Les mer

Bilder av kandidater

Vi får stadig spørsmål om når pollofpolls vil erstatte bildene av 2017-kandidatene med kandidatene i årets valg. Fristen for å behadle listeforslagene var 1. juni. Fylkesvalgstyrene sender så sine godkjente lister til Valgdirektoratet. Når direktoratet har mottatt godkjente lister fra alle 19 valgkretser, vil disse bli lagt ut på valg.no Etter at... Les mer

Fylkesmålingene vs NRK super – II

1) NRK hadde sin supermåling i april med 600 spurte i alle 19 valgkretser. Tabellen viser partienes oppslutning i summen av de syv valgkrets-målingene som er publisert i mai 2021, sammenlignet med summen av disse syv valgkretsene i NRK super. 2) Vi ser at Ap hadde 23,2 pst samlet i disse... Les mer

Samlematrisen: «Valgdeltakelsen» stiger

1) Vi legger nå frem samlematrisen for mai, som er snittet av bakgrunnstallene i fem av denne månedens ni nasjonale stortingsmålinger. 2) Tusen takk til oppdragsgivere for målinger som gir oss innsyn i bakgrunnstall til bruk i denne samlematrisen, og tusen takk til Gabriel Steinsbekk som treffsikkert analyserer velgernes vandringer. Teksten i... Les mer

Hordaland: Bergensavisen imponerer

Illustrasjon Hordaland, to målinger 20. mai 2021: Sentio for Bergensavisen og Respons for Bergens Tidende. Tusen takk til begge avisene for innsyn i bakgrunnstall. 1) Bergensavisen imponerer med 1.000 spurte i sine fylkesmålinger. Både Bergens Tidende og de mange andre mediene som er oppdragsgivere for fylkesmålinger med 600 spurte, har da noe å strekke... Les mer

Innlandet normaliseres

1) Tabellen angir sum Hedmark og Oppland. Beregningene bygget på målinger i 2021 forutsetter at disse to valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, i Oppland korrigert for at Lunner og Jevnaker er overført til Akershus og Buskerud. 2) Sammenlignes mai 2021 med januar 2021, er det pluss for... Les mer

Korrigert valgresultat 2017

Tabellen angir korrigert resultat i stv 2017 etter at kommuner er overført mellom valgkretsene. Disse tallene er grunnlaget for sammenligninger med målinger. Valgnatten skal partienes oppslutning måles mot disse tallene, og ikke mot 2017-resultatene slik disse fremgår av valgstatistikken. Takk til Jon Aabye for tabellen. Stv 2017 – oppslutning etter kommuneoverganger... Les mer