Poll of polls

Støre mangler 474 SV-stemmer

Illustrasjon Seks nasjonale stortingsmålinger er publisert så langt i oktober. 1) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) har iht snittet flertall med 85 mandater. 2) SV er under sperregrensen med snitt på 3,9833. Hadde SV hatt fire blank eller mer, ville Støre hatt en sikker vei til Statsministerens kontor, med flertall for Ap+Sp+SV. 3) Dette snittet gir en... Les mer

Oslo MDG holder 2015

Illustrasjon Oslo – målinger både stortings- og kommunevalg – Respons for Aftenposten – opptatt 15–20 september 2016. Begge målingene hadde 801 spurte og de samme respondentene. Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved avdelingsleder Veslemøy Østrem, for innsyn i bakgrunnstallene. 1) På spørsmål om kommunevalg gir målingen borgerlig flertall 30... Les mer

Lekker Frp+H 7.000 eller 85.000 til Ap?

Stortinget – landsomfattende – Norstat for NRK og Norfakta for Nationen og Klassekampen. Vi retter en hjertelig takk til kommentator Nehru Sand i NRK og nyhetssjef Kallset i Klassekampen for disse medienes generøsitet med å gi innsyn i bakgrunnstall. 1) NRKs medarbeidere Grønli og Nehru Sand har redegjort... Les mer

SV: Lovende lokale målinger

Illustrasjon 1) Tabellene viser SVs lokale målinger i september, rangert etter landstendens. 2) De lokale stortingsmålingene gir et noe høyere nivå for SV enn snittet av landsmålingene fra august til primo oktober. 3) Fylkesmålingene i september gir SV tre distriktsmandater – Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag. 4) SV bør også ta mål av seg til å... Les mer

Lekker Venstre til «miljøpartier»?

Illustrasjon 1) Mediene omtaler fra tid til annen Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre som «miljøpartier». Kristelig Folkeparti blir noen ganger også tildelt denne betegnelsen. 2) For Venstre blir det da spørsmål om partiet har lekkasje til andre «miljøpartier». 3) Tabellene viser (i) fordelingen av Venstres 2013-velgere, og (ii) overganger fra andre partier til Venstre.... Les mer

Venstre – Bergen vs Oslo

Illustrasjon 1) Tabellene gjengir Venstres lokale målinger i september 2016, rangert etter landstendens. 2) Forskjellen mellom Bergen og Hordaland på den ene siden og Oslo på den andre er iøynefallende. ... Les mer

Lojalitet sept: Ap 80 – H 73

1) Tabellen angir lojaliteten i målinger i 2016 vektet mot stv 2013, dvs andelen av partienes 2013-velgere som vil holde fast ved sitt partivalg nå. 2) Vi takker mediene som i september har gitt oss adgang til å gjengi bakgrunnstall – Klassekampen (ved Kallset), NRK (ved Nehru Sand), Aftenposten og Bergens... Les mer

Nydalen-flertall ni av de siste ti mnd

Ti nasjonale stortingsmålinger ble publisert i september. 1) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) vant flertall med 85 mandater, og har hatt flertall fra desember 2015, med unntak av juni 2016. Konstellasjoner Stortinget 2) Tre av målingene er fra Norstat (to VL og NRK). Tas et snitt der byråene vektes likt, vinner også Nydalen-partiene flertall med... Les mer

Stabilitet

1) Tabellen viser et "rullerende snitt" – snittet til enhver tid av de ni landsmålingene – og gir et bilde av stabilitet for partier og blokker. 2) Venstresiden (Ap+Sp+SV+MDG+R) har i september øket med en promille. Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) har øket med to promille. 3) Et flertall for Ap+Sp+KrF forekommer iht denne beregningen... Les mer

Rødt opp i nord

Illustrasjon Stortinget – Nordland, Troms, Finnmark – InFact for Amedia, Rana Blad, Avisa Nordland, Helgelendingen, Fremover, Nordlys og iFinnmark – publisert 28. september 2016. 1) I tabellen under er målingene i alle tre fylkene slått sammen til sum landsdelen. 2) Sammenlignet med stortingsvalget 2013, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet størst pluss i prosentpoeng. Rødt... Les mer