Poll of polls

KrF + Venstre mest opp i mai

Tre nasjonale stortingsmålinger så langt i mai – Kantar for TV2, Norstat for NRK og Aftenposten, Norfakta for Nationen og Klassekampen. 1) Tabellen viser snittet av disse tre målingene, sammenlignet med snittet fra de samme tre kildene i april 2021 og mai 2017. 2) Sum KrF+V har +2,2 pp mot april 2021. 3) Kristelig Folkeparti... Les mer

Korrigert valgdeltakelse 2017

1) Tabellen viser: (i) Antall stemmeberettigete i valgkretsene i 2017. (ii) Antall stemmeberettigete i 2017 i kommuner som er overført til eller fra kretsene. (iii) Antall stemmeberettigete i valgkretsene i 2017, korrigert for sum stemmeberettigete i kommuner som er gått inn og/eller ut. (iv) Godkjente stemmer i valgkretsene i 2017, korrigert for kommuner inn... Les mer

Alta ut av Finnmark?

1) Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre antyder i Dagbladet at en eventuell ny regjering kan komme til å akseptere at Alta kommune flyttes til Troms dersom sammenslåingen av Troms og Finnmark reverseres. Han «vil ikke utelukke at Alta kan bli en del av Troms fylke etter valget». 2) Skulle... Les mer

Samlematrisen: neglebiting i MDG og R

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for april, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i åtte landsmålinger publisert fra 31. mars til 29. april 2021. 2) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som utarbeider samlematrisen. Observasjonene og teksten i det følgende skal krediteres Gabriel. 3) Snittet av barometertallene i april har størst... Les mer

Støre størst

Illustrasjon 1) Åtte nasjonale stortingsmålinger ble publisert i april. 2) Arbeiderpartiet er størst iht snittet, marginalt foran Høyre, etter at Høyre har vært størst de siste tolv månedene. 3) Både MDG og Rødt er på snittet såvidt over sperregrensen. 4) Vi skal i løpet av få dager legge ut samlematrisen for april, som bl.a.... Les mer

Regionene i NRKs målinger

Norstat for NRK har i april hatt samtidige målinger i alle landets 19 valgkretser. All ære til NRK for dette spennende og kreative initiativet. Jon Aabye har beregnet partienes oppslutning i regionene, basert på NRKs målinger. Stemmetallene forutsetter at valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017. Det er... Les mer

Sp hos NRK – 16,5 eller 17,1?

1) All ære til NRK for landstall og målinger i 19 valgkretser. Vi får ytterligere tre slike «supermålinger» før valget. NRK og Norstat bidrar med dette tungt til å heve vår felles kunnskap. NRKs grep med samtidige målinger i 19 valgkretser er kreativt og originalt, og gir et løft til dekningen... Les mer

Stemmeberettigete 2021

1) Statistisk Sentralbyrå har publisert en oversikt det trolige antall stemmeberettigete i stortingsvalget. 2) Gabriel Steinsbekk har, på bakgrunn av SSBs trolige antall stemmeberettigete i valgkretsene, beregnet et mulig antall avgitte stemmer i kretsene, så fremt deltakelsen i kretsene blir som i 2017. Merk endringene i Akershus, Buskerud og Oppland... Les mer

NRK: Ap+Sp+SV 47,4 – 49,4 i april 2017

Stortinget – landsomfattende – Norstat for NRK – 11.413 respondenter – 7.376 oppga partipreferanse – opptatt 7–20 april 2021. 1) Barometertallene (parentes Norstat for NRK 4. april 2017): a. Ap 23,3 (33,4) b. Sp 17,1 (11,3) c. SV 7,0 (4,7) d. R 3,7 (1,5) e. MDG 3,9 (2,6) f. H 24,7 (23,7) g. Frp 11,1 (12,3) h. KrF 3,4 (5,1) i. V 2,9 (3,7) j. Sum Ap+Sp+SV 47,4 (49,4) – 43,7... Les mer

Fylkesmålingene: 4 under sperren

1) Landstendens iht sum fylkesmålingene tatt opp etter påske; Trøndelag, Oslo, Hordaland, 32 pst av stemmene i 2017: Ap 22,2 (41) H 23,7 (44) Frp 11,1 (21) SV 8,1 (15) Sp 19,0 (35) KrF 2,7 (1) V 3,1 (2) MDG 4,4 (8) R 3,4 (2) 2) Sum 19 valgkretser, sist publiserte måling i hver krets, 100 pst av stemmene i... Les mer