Poll of polls

Ap landstendens Innlandet 26,6

Illustrasjon Hedmark og Oppland – InFact for VG – begge opptatt i går mandag 21. august 2017. 1) Sammenlignet med målingene i begge fylkene fra InFact for NRK, Oppland Arbeiderblad og Glåmdalen publisert i går 21. august, er det minus for Arbeiderpartiet i begge fylkene. 2) Sees begge fylkene samlet, har... Les mer

Oppland: Ap under 2001

Illustrasjon Stortinget – Hedmark og Oppland – InFact for NRK / Oppland Arbeiderblad / Glåmdalen / Østlendingen. 1) Senterpartiet holder et sterkt grep om både Hedmark og Oppland. 2) Innlandet, Sogn og Fjordane og nord for Dovre kan bli juvelen i kronen for Vedum i dette valget. 3)... Les mer

Oslo: Ap lojalitet 60

Illustrasjon Stortinget – Oslo – Sentio for Klassekampen – 800 spurte – opptatt 14–17 august. Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Kallset for Klassekampens åpenhet med å dele bakgrunnsmaterialet. 1) Rødt har størst pluss mot stv 2013 med 4,7 pp. 2) Rødt og MDG har størst pluss mot Sentios måling i Oslo i... Les mer

VG landsmåling: Opptak bare en dag?

Stortinget – landsomfattende – InFact for VG – publisert lørdag 19. august 2017. Vi takker nyhetssjef Grøttum i VG for krysstabellene ("overgangsmatrisen") fra InFacts to første landsmålinger i august. 1) Største mandatendring fra målingen fra samme kilde 4. august var at Venstre gikk fra to til syv etter baromertall... Les mer

Fylkesmålingene – to ulike valg?

1) Tabellene bygger på fylkesmålinger i august vektet mot 2013 (Respons og Sentio) og mot 2015 (InFact). 2) Disse tabellene peker – ikke uventet – mot to ulike valg. 3) Forskjellene i landstendens i disse tabellene vil trolig bli noe mindre etter hvert som flere fylker blir målt, men at det... Les mer

Fylkesmålingene: Arbeiderpartiet ned

Illustrasjon 1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017. 2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. Aps landstendens basert på disse målingene er 30,4. 3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første... Les mer

Fylkesmålingene: Fremskrittspartiet opp

Illustrasjon 1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017. 2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. Fremskrittspartiets landstendens basert på disse målingene er 13,3. 3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første... Les mer

Fylkesmålingene: KrF ned

Illustrasjon 1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017. 2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. KrFs landstendens basert på disse målingene er 4,7. 3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første... Les mer

Fylkesmålingene: Høyre opp

Illustrasjon 1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017. 2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. Høyres landstendens basert på disse målingene er 23,5. 3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første... Les mer

Fylkesmålingene: Senterpartiet ned

Illustrasjon 1) Tabellen bygger på fylkesmålinger publisert etter 1. august 2017. 2) Kolonnen "aug.17" angir stemmetall og landstendens (med vår beregningsmåte) for fylkesmålinger publisert etter 1. august. Senterpartiets landstendens basert på disse målingene er 11,3. 3) Kolonnen "før aug. 17" gjelder målinger i de samme fylkene, men basert på forrige måling før første... Les mer