Poll of polls

Poll of polls stortingsvalget valgnatten 2017

Poll of polls
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne figuren

Fylkestingene: H+Sp+ytre venstre opp

1) I de fire målingene om fylkestingsvalg i sørvest primo august – Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal (Respons for Høyre) – er retningene vi så i første halvår i hovedsak ført videre. 2) Så langt i år er det målt fylker som samlet leverte 66 pst av stemmene i fylkestingsvalget... Les mer

Opp i sørvest: Frp+H+Sp+SV+R

Fylkestingsvalg – Agder (sum Aust- og Vest-Agder), Rogaland, Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal – opptatt hhv 6–9 aug (Agder og Vestland) og 6–10 aug (Rogaland og Møre og R) – 800 spurte (Rogaland og Møre og RT) – 801 spurte (Vestland) – 802 spurte (Agder). Barometertall,... Les mer

Nye kommuner – ny stemmefordeling – nye mandater

1) Kommunevalget neste år er 356 ulike valg i 356 kommuner pluss valg av bydelsutvalg i Oslo. 2) Tabellen angir stemmetall i sammenslåtte kommuner iht stemmefordelingen i kommunevalget 2015. 3) Tabellen opplyser også om antall representanter i kommunestyrene i de sammenslåtte kommunene. Skulle det være feil i tabellen, vil vi sette pris... Les mer

Nye fylker – nye stemmetall – nye mandater

1) Fylkestingsvalget neste år er 11 ulike valg i 11 fylker, mot 19 fylker i 2015. 2) Tabellene angir stemmetall i de 11 fylkene iht stemmefordelingen i fylkestingsvalget i 2015, hensyn tatt til kommuner som er flyttet mellom fylker som ledd i kommune- og regionreformen. 3) Tabellene opplyser også om antall mandater... Les mer

Ny valgordning 2025 – II

1) Valglovutvalget er i gang med sitt arbeid. En ny valgordning vil trolig tre i kraft til stortingsvalget 2025. 2) Stortinget har f.t. 169 representanter, valgt fra 19 valgdistrikter som nå svarer til fylkene. 3) Fordelingen av de 169 representantene beror på valgdistriktenes innbyggertall og areal, eller som det... Les mer

Ny valgordning 2025

1) Valglovutvalget ble oppnevnt i fjor, har frist til 31. desember 2019 med å avgi innstilling til Kommunaldepartementet. Stortinget skal så behandle og evnt vedta endringer i Grunnloven og valglovgivningen. Fordi en ny valgordning krever endringer i Grunnloven, vil den trolig først tre i kraft i stortingsvalget 2025. ... Les mer

Bergen – Høyres relativt sterkeste

Illustrasjon 1) Bergensere med interesse for politikk vet at valg og målinger går opp og ned, bl.a. statsministeren og SVs leder som begge har vært medlemmer av Bergen bystyre. Partiene deres, SV og Høyre, er blant vinnerne på målingene i Bergen i år. 2) Bergen Høyre gjorde i 2011 sitt nest sterkeste... Les mer

Har Ap kurs mot 2003?

Illustrasjon 1) Arbeiderpartiet fikk 27,5 pst i kommunevalget 2003 nasjonalt. Det er partiets svakeste kommunevalg etter 1945. 2) Ap fikk 27,0 pst i fylkestingsvalget samme år. Det er partiets svakeste fylkestingsvalg siden direkte valg til fylkestingene ble innført fra og med 1975. 3) Målinger om kommunevalg første halvår for Arbeiderpartiet antyder en landstendens... Les mer

Kan Sp overta Trøndelag?

1) Klassekampen skriver 27. juli at "Trønder-Sp kan skifte beite". 2) Klassekampen har intervjuet Senterpartiets første nestleder Ola Borten Moe: «Det viktigste for Senterpartiet i Trøndelag er å få fylkesordføreren, ikke hvem de samarbeider med.» 3) En tankevekkende side ved intervjuet er at den som er nærmest Trygve Slagsvold Vedum... Les mer

Sp – foran 15-skjema, likt med 17 – ?

Illustrasjon 1) Målingene om kommunevalg svarer så langt i år til omtrent 34 pst av stemmene i 2015. 2) Tabellene viser (i) Senterpartiets resultater i målingene om kommunevalg i år, sammenlignet med resultatet i kvlg 2015 – og (ii) Senterpartiets resultater i målingene om kommunevalg i år, sammenlignet med stortingsvalget i fjor. 3)... Les mer