Poll of polls

Poll of polls stortingsvalget valgnatten 2017

Poll of polls
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne figuren

Oppland Ap fra 47,2 til 32,7 på 13 mnd

Illustrasjon Oppland – stortingsvalg – Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen – publisert 8. desember 2017. 1) Stortingsvalget 2017 ble med 35,1 pst Arbeiderpartiets svakeste i Oppland etter 1945, også svakere enn 2001 med 36,4. 2) Målingen for Ap på 32,7 pst svarer med vår beregningsmåte til en landstendens på 25,5. 3) Regnes målingen... Les mer

NRK: H, Sp og SV på topp i lojalitet

Stortinget – landsomfattende – Norstat for NRK – publisert 4. desember 2017. Vi takker kommentator Lars Nehru Sand for innsyn i Norstats overgangsmatrise, og viser til hans analyse av bakgrunnstallene. 1) Både Norstat for NRK i desember – og snittet av de tre målingene fra samme kilde... Les mer

Er KrF avhengig av lojalitet på 80?

Illustrasjon 1) Syv nasjonale målinger ble publisert i november 2017. 2) Snittet viser at Høyre ble størst, marginalt foran Arbeiderpartiet. De fire Nydalen-partiene vant ifølge snittet flertall med 87 mandater mot 88 i valget. Konstellasjoner Stortinget 3) En av tabellene viser partienes lojalitet mot stv 2017 i målinger i november der pollofpolls har adgang... Les mer

Avstand Ap vs H aldri vært mindre

Illustrasjon 1) Avstanden mellom Arbeiderpartiet og Høyre var i år 67.962 stemmer. Mindre enn dette har forskjellen mellom disse to partiene ikke vært i stortingsvalg. 2) Forskjellen i prosentpoeng var i år 2,33 i favør Ap (27,37 vs 25,04). Forskjellen i 2001 var 3,08 i favør Ap (24,29 vs 21,21). 3) Tabellen over... Les mer

Høyre 2017: InFact vs Respons

Illustrasjon 1) Høyre var i år partiet der spriket mellom målingene var størst, med InFact og Respons som motpoler i fylkesmålingene. 2) De fem fylkene der Høyre økte sitt stemmetall fra 2013 til 2017 var Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Nord-Trøndelag. Disse fem kan illustrere at InFact og Respons i år fortalte... Les mer

Høyres egne målinger før valget 2017

Illustrasjon Høyre brukte betydelige ressurser i årets valgkamp på egne målinger. Nestleder og leder for politisk avdeling i sekretariatet for Høyres stortingsgruppe – Tom Erlend Skaug – redegjør her, på anmodning fra pollofpolls.no, for bakgrunnen for disse målingene. Vi takker for redegjørelsen. Ut over vinteren og våren 2017 observerte vi et betydelig... Les mer

Frp's styrke i vest ble undervurdert

Illustrasjon 1) Fremskrittspartiet økte sitt stemmetall i fire fylker: Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Finnmark. 2) Partiet fikk 30 pst av stemmene sine i de fire fylkene på Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Andelen var 26,7 pst for fire år siden. 3) Ser vi på andelen av landets... Les mer

Mandatendringer 2021 – II

1) Endringene i distriktsmandatene i 2021 blir trolig: Pluss 1: Oslo og Akershus. Minus 1: Møre og Romsdal og Finnmark. 2) Skule årets valg hatt denne fordelingen, ville endringene blant distriktsmandatene vært: (i) Høyre ville ha vunnet distriksmandat i Akershus, men tapt tredjemandatet i Møre og Romsdal. (ii) Arbeiderpartiet ville ha vunnet distriksmandat... Les mer

Suksess i nord for Vedum

Illustrasjon 1) Senterpartiet fikk 14,8 pst av sine stemmer i år i de tre nordligste fylkene mot 10,5 i 2013. 2) Arbeiderpartet hadde til sammenligning 8,7 pst av stemmene sine i nord mot 10,2 i 2013. 3) Høyre fikk 7,0 pst av stemmene sine i de tre nordligste fylkene mot 7,4 i... Les mer

Mandatendringer 2021

Fordelingen av distriktsmandatene skal endres hvert åttende år. Forrige endring var i 2013. Basert på Statistisk Sentralbyrås fremskrivning av befolkningen, synes endringene i 2021 – så vidt vi kan se – å bli: Akershus +1 Oslo +1 Møre og Romsdal -1 Finnmark -1 Beregningen er basert på dagens fylkesinndeling. Johan Giertsen... Les mer