Poll of polls

Sauda Sp 51 pst

Illustrasjon Sauda – kommunevalg – Norfakta for Ryfylke – opptatt april 2019. 1) Senterpartiet ble målt til 51,3 pst. Det er – såvidt undertegnede kan huske – første måling i denne lokalvalgkampen der et parti er målt over 50 pst. 2) Norfaktas undersøkelse i Sauda er illustrerende for relasjonen mellom to av... Les mer

Raymond-flertall uten Rødt

Illustrasjon Oslo – kommunevalg – Norstat for NRK og Aftenposten – publisert 12. april 2019 – vektet mot 2015. Tusen takk til Aftenposten, ved Hilde Lundgaard og Lars Inge Staveland, for innsyn i bakgrunnstall. 1) Blokkstillingen er 34 vs 25 i rødgrønn favør. I målingen fra samme kilde i februar var... Les mer

Bomlisten Bergen: 22.000 velgere

Illustrasjon Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – publisert 11. april 2019. Vi retter en hjertelig takk til Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene. 1) Folkeaksjonen nei til mer bompenger er vinneren med en oppslutning på 16,9 pst. Gitt samme deltakelse i Bergen som i både 2011 og 2015 (130.000... Les mer

Ernas hovedmotstander: Jonas eller Trygve?

Stortingsvalg og kommunevalg – landsomfattende – Respons for VG – publisert 6. april 2019. Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum i VG for innsyn i bakgrunnstallene. 1) Arbeiderpartiets netto lekkasje til Senterpartiet – stortingsmålingene 2019 hos Respons for VG (april i parentes: VG kommunevalg) April: Sp pluss 38.000... Les mer

Rogaland 2019 vs 2015

Illustrasjon Lesere av pollofpolls vil huske at Dag Thorsdalen skrev to inngående analyser høsten 2017, en om stortingsvalget i Rogaland og en om stortingsvalget nasjonalt. Vi har nå anmodet Dag Thorsdalen om å se på Rogaland, etter de mange målingene i fylket i år. Vi takker for denne analysen av... Les mer

Kommunene mars: H+R+Sp+SV opp

1) I mars har vi notert målinger i 18 kommuner som leverte 37 pst av stemmene i kommunevalget 2015. Av disse står målingen i Oslo fra Respons for VG for 13,4 pst. 2) Landstendens med vår beregningsmåte iht disse målingene (i parentes landstendensen i de målte kommunene i mars minus Oslo): Ap... Les mer

Rødt og MDG på vippen

1) Tabellen viser i hvilke fylker og større kommuner Stoltenberg II-partiene (Ap+Sp+SV) må ha støtte fra Rødt og MDG for å komme over 50 pst oppslutning. 2) Det gjelder disse fylkene: Oslo, Vestland, Viken – med samlet 49 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2015. 3) Av de tyve største kommunene som så... Les mer

Ap vs H vs Sp i 2019

1) Tabellen bygger på lokale målinger om kommunevalg etter årsskiftet. 2) Vi har notert målinger i 27 kommuner i år som samlet leverte 998.565 godkjente stemmer i kvlg 2015 = 42 pst av stemmene i valget for snart fire år siden. 3) Gitt disse tallene, er Ap og Høyre kanskje jevnstore, men... Les mer

Råtall på Nordmøre

1) Tidens Krav og nettmagasinet ksu.no la 23. mars 2019 ut en undersøkelse fra Sentio med 500 spurte i summen av kommunene Aure, Kristiansund, Smøla og Surnadal. 2) Undersøkelsen gjaldt primært annet enn partipreferanse. Partispørsmålet ble derfor ikke vektet. 3) De uvektete råtallene er disse (partienes oppslutning i summen av de... Les mer

Senterpartiet på vippen

Illustrasjon 1) Tabellen viser de ti fylkene som er målt med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg. Av de elleve (nye) fylkene er det bare Vestfold + Telemark som ennå ikke er målt. Kolonnen for stemmetall forutsetter at fylkene leverer samme antall godkjente stemmer i fylkestingsvalget 2019 som i 2015. Vi har... Les mer