Poll of polls

KrF er stor der Frp er stor

Illustrasjon 1) Tabellen, utarbeidet av Jon Aabye, bygger på de 74 kommunene der Kristelig Folkeparti fikk over 8 pst av stemmene i stortingsvalget 2017. 2) I summen av disse 74 kommunene fikk KrF en oppslutning på 11,6 pst – mot 4,2 nasjonalt. 3) Fremskrittspartiet fikk 19,6 pst oppslutning i disse 74 kommunene i... Les mer

Blir Oppdal typisk for landkommunene?

Illustrasjon Oppdal – kommunevalg – Norfakta for OPP – publisert 20. september 2018. 1) Dette er første landkommune som måles etter 1. august med spørsmål om kommunevalg. 2) Arbeiderpartiet taper ifølge målingen 31 pst av sin stemmeandel, sammenlignet med kommunevalget 2015 (24,0 vs 34,7). 2) Senterpartiet øker med 35 pst (33,3 vs... Les mer

Sandnes: Tynnere flertall Ap+Frp

Illustrasjon Sandnes – kommunevalg – Respons for Stavanger Aftenblad – publisert 10. sep 2018. Respons har målt summen av Sandnes og Forsand som skal bli nye Sandnes kommune. Sandnes leverte 30.341 stemmer i k-15, Forsand 657. Vi retter en hjertelig takk til Stavanger Aftenblad, ved Kjell Arne Knutsen, for innsyn i bakgrunnstallene. 1)... Les mer

Velgerne: Saker betyr mer enn personer

Forskningsleder Hilmar Rommetvedt tar i denne artikkelen utgangspunkt i dette spørsmålet i undersøkelsen Norsk Monitor, utført av Ipsos: «Hva betyr mest når du skal avgjøre hvilket parti du vil stemme på ved et stortingsvalg / fylkestingsvalg / kommunevalg? Er det generell tillit til partiene, partienes standpunkter i bestemte saker, eller er... Les mer

Hvor går KrFs velgere – etter Arendal?

Illustrasjon 1) Tabellen bygger på overgangsmatrisene i målinger om kommunestyre- og fylkestingsvalg tatt opp fra og med Arendalsuken. 2) Målingene dekker Møre og Romsdal (snitt to målinger) – Bergen – Oslo – Tromsø – Rogaland – Agder – Finnmark – Viken. En av målingene i MoR er vektet mot 2015 (Sentio... Les mer

Rødgrønt i Nordland

Illustrasjon 1) Av fylkene er det f.t. bare Nordland – og Vestfold og Telemark – som ennå ikke er målt med spørsmål om fylkestingsvalg i år. 2) Fylkestinget i Nordland vil få denne sammensetningen – hvis (i) landstendensen blir som fylkene som er målt hittil, og (ii) hvis de relative endringene mot... Les mer

Sp på vippen i Vestfold og Telemark

Illustrasjon 1) Av fylkene er det f.t. bare Vestfold og Telemark – og Nordland – som ennå ikke er målt med spørsmål om fylkestingsvalg i år. 2) Fylkestinget i det sammenslåtte Vestfold og Telemark vil få denne sammensetningen – hvis (i) landstendensen blir som fylkene som er målt hittil, og (ii) hvis... Les mer

Sp på vippen i Viken

Viken – fylkestingsvalg – Sentio for Høyre – publisert 13. sep 2018. Dette er første måling i det som etter regionreformen blir landets største fylke. Undersøkelsen har et parti som oppdragsgiver. Vi minner derfor om at fra nå av vil slike målinger ikke inngå i noen snitt på disse nettsidene,... Les mer

Opinion/ANB: KrF 2,9

Illustrasjon Stortinget – landsomfattende – Opinion for ANB – publisert 12. september 2018. 1) Målingen har rødgrønt flertall med fem partier over sperregrensen – Ap, Sp, SV, Frp, H. 2) Kristelig Folkeparti ble målt til 2,9 pst. 3) Vi har på dette nettstedet notert nasjonale stortingsmålinger siden 2008, i alt 1.196... Les mer

Bergen KrF: Landstendens 3,0

Illustrasjon Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen – publisert 10. september 2018. Vi retter en hjertelig takk til journalist Geir Kvile i Bergensavisen for innsyn i bakgrunnstallene. 1) Høyre har størst fremgang mot valget 2015 med +12,1. Arbeiderpartiet har størst fall med -12,9. Sentio har vektet mot 2017. 2) Arbeiderpartiet er mest opp... Les mer