Poll of polls

Poll of polls stortingsvalget valgnatten 2017

Poll of polls
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne figuren

InFact publiserer råtall

pollofpolls.no har 19. september mottatt nedenstående tekst fra fagsjef Knut Weberg i InFact. Teksten publiseres i sin helhet. Det har vært etterspurt råtall fra InFact en tid. Vi har vært tilbakeholdne, av to grunner. Den ene grunnen er at vi har ønsket at alle størrelser som offentliggjøres, er kvalitetssikrede, aggregerte tall.... Les mer

VG «ikke fornøyd» med InFacts målinger

pollofpolls.no har 18. september 2017 mottatt nedenstående tekst fra nyhetssjef i VG Eva-Therese Grøttum. Vi legger teksten ut i sin helhet. VG har gjennom flere år brukt meningsmålingsbyrået Infact som leverandør av meningsmålinger og partibarometre. I valgkampen leverte Infact jevnlig riksmålinger samt målinger fra hvert av landets fylker. Vi er ikke... Les mer

InFacts valgdagsmålinger basert på forhåndsstemmer

1) I går 16. september publiserte pollofpolls.no en kommentar om InFacts valgdagsmåling publisert av VG 11. september 2017. Ifølge en artikkel på vg.no baserer valgdagsmålingen seg delvis på valgmyndighetenes prognose som igjen er basert på opptalte forhåndsstemmer. 2) pollofpolls.no har i epost 14. september sendt flere spørsmål til nyhetssjef Grøttum... Les mer

Hadde VG valgdagsmåling?

Oppdatering: VG ved nyhetssjef Grøttum har 17/9 opplyst at endringene i saken om valgdagsmålingen omtalt under "skyldes løpende redigering av manuset og at det ikke var med overlegg". Opplysningene er nå tatt inn i saken igjen. VG har også svart på spørsmål gjengitt nederst. pollofpolls.no vil komme tilbake... Les mer

Vinnere: Fylkesmålingene fra Resp. (11), Sentio (6), MI (1)

1) Tabellene angir blokkstillingen iht nasjonale målinger publisert siste uke av valgkampen, og vår sluttberegning av landstendens iht fylkesmålingene (lagt ut søndag 10. sep). 2) Fylkesmålingene vektet mot 2013 noterte søndag 10. sep landstendens for borgerlig blokk (F+H+K+V) på 48,99. Valgresultatet ble 48,799 (valgresultat.no 13. sep kl.... Les mer

Vinnerne: 13-vekting og vanlige telefonintervjuer

1) Et tema på disse nettsidene har vært målinger vektet mot 2015 ved bruk av automatiske telefonoppringninger (InFact) vs vekting mot 2013 og vanlige telefonintervjuer. 2) Vi la i valgkampen ut ukentlige oppdateringer av landstendens iht fylkesmålingene i august og september vektet mot 13 vs 15, 3) Tabellen sammenholder landstendensene iht 13-... Les mer

Valgresultater på pollofpolls.no

Valgnatten vil pollofpolls.no legge ut valgresultater etterhvert som stemmene blir rapportert inn fra kommunene. Oppdaterte tall vil fremkomme sammen med vårt øvrige stoff om fylker, kommuner og partier. På forsiden vil søylediagrammet fortløpende vise prosentfordelingen mellom partiene basert på opptalte stemmer i stortingsvalget, i tillegg til søylene for stortingsvalget 2013 og... Les mer

«Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget»

Sitatet i tittelen er fra Grunnloven § 49, og gir i fortettet form uttrykk for alvoret i den handling som vi alle – «Folket» – kan utøve i dag, å avgi stemme i stortingsvalg. Å utøve stemmerett gir også uttrykk for det privilegium det er å bo i et land der... Les mer

Takk !

Vi vil med dette rette en hjertelig takk til alle som har tatt kontakt med oss i denne stortingsperioden med spennende spørsmål og hyggelige kommentarer. Det har vært en fornøyelse å ha så omfattende kontakt med lesere over hele den politiske fargeskalaen. Vi vil også rette en dyp takk til de mange... Les mer

Kan Ap begrense lekkasjene?

Illustrasjon Av Arbeiderpartiets 2013-velgere (874.769) antyder målingene at rundt regnet 2/3 er lojale ved avslutningen av valgkampen. I overkant av ti prosent synes å ha satt seg på gjerdet. De siste tyve prosent av 2013-velgerne fordeler seg – omtrentlig – med 2/3 lekkasje til Sp+SV+MDG+R og rundt 1/3 til Frp+H+KrF+V. Mandag kveld... Les mer