Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,8 26,3 -5,5 38 48 -10 40 40
Høyre 27,2 20,4 6,8 48 36 12 46 47
Frp 11,2 11,6 -0,4 21 21 0 22 21
SV 8,7 7,6 1,1 15 13 2 15 15
Sp 7,7 13,5 -5,8 14 28 -14 15 15
KrF 2,9 3,8 -0,9 2 3 -1 2 2
Venstre 7,2 4,6 2,6 13 8 5 12 12
MDG 4,3 3,9 0,4 8 3 5 7 7
Rødt 5,6 4,7 0,9 10 8 2 10 10
Andre 4,4 3,6 0,8 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 6+1 2 1 1 0 2 1 1 0 0
Oslo 3 5+1 1 3 0 0 3 2 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 2 5 2 1 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 2 1 0 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 1 0 1 0+1 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,643700 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,572844 Mandat tildelt
3 H Oslo 0,543390 Mandat tildelt
4 H Akershus 0,506944 Mandat tildelt
5 SV Møre og Romsdal 0,501570 Mandat tildelt
6 MDG Sør-Trøndelag 0,470826 Mandat tildelt
7 Sp Telemark 0,469663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Akershus 0,465562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,449053 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,446110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 R Østfold 0,434649 Mandat tildelt
12 V Oslo 0,426424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Vestfold 0,425930 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,410141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Buskerud 0,398316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Sør-Trøndelag 0,396362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Vestfold 0,389335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,385947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,378256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Oslo 0,372196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Østfold 0,368582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Finnmark 0,365390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Oslo 0,351592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Telemark 0,348519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oslo 0,341191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Hordaland 0,339059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Vestfold 0,338975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Rogaland 0,336967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nordland 0,327109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Nordland 0,322476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Møre og Romsdal 0,321818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Hedmark 0,319827 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,317755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Vestfold 0,314981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Sør-Trøndelag 0,311664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Nordland 0,311410 Mandat tildelt
37 MDG Akershus 0,308587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,304140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Vest-Agder 0,303953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,302736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Akershus 0,301052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,300165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,294681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Vest-Agder 0,294442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,286992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Buskerud 0,286664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,285037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vest-Agder 0,285027 Mandat tildelt
49 R Troms 0,284921 Mandat tildelt
50 H Vest-Agder 0,284209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,283051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,282072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hordaland 0,281673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Akershus 0,279972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Oppland 0,278225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Hordaland 0,276451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Møre og Romsdal 0,275878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Telemark 0,275668 Mandat tildelt
59 H Aust-Agder 0,270115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,260741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sør-Trøndelag 0,258336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Østfold 0,257746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Rogaland 0,257304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vestfold 0,255472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Rogaland 0,252700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,246788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Hedmark 0,239518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Finnmark 0,238360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Rogaland 0,238304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Møre og Romsdal 0,232547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,231442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Buskerud 0,226875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Nord-Trøndelag 0,219129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nordland 0,217560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,215233 Mandat tildelt
76 Sp Østfold 0,214607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Buskerud 0,214529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Oppland 0,212394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Telemark 0,209607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Troms 0,205246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Sør-Trøndelag 0,204728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Nordland 0,204011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,202184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Sør-Trøndelag 0,199775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,193776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Møre og Romsdal 0,190176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Vest-Agder 0,189162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,189018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Nord-Trøndelag 0,188824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Nord-Trøndelag 0,187832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Oppland 0,187764 Mandat tildelt
92 SV Østfold 0,184514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,183612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Troms 0,181426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Telemark 0,177691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Vest-Agder 0,172709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Nordland 0,171330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Troms 0,162820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,161979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Sogn og Fjordane 0,161303 Mandat tildelt
101 SV Hedmark 0,156274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Telemark 0,153596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Aust-Agder 0,152153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Sogn og Fjordane 0,142602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Finnmark 0,139582 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Hedmark 0,135394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Aust-Agder 0,132695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Nord-Trøndelag 0,127031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Oppland 0,126544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,099838 Mandat tildelt
111 MDG Aust-Agder 0,098200 Mandat tildelt
112 V Finnmark 0,090501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Sogn og Fjordane 0,081280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Nord-Trøndelag 0,081051 Mandat tildelt