Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 19,3 26,3 -7,0 37 48 -11 39 37
Høyre 22,2 20,4 1,8 41 36 5 41 41
Frp 16,8 11,6 5,2 33 21 12 31 32
SV 10,9 7,6 3,3 20 13 7 20 20
Sp 6,0 13,5 -7,5 11 28 -17 11 11
KrF 3,0 3,8 -0,8 2 3 -1 2 2
Venstre 7,3 4,6 2,7 13 8 5 13 14
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2 1 1
Rødt 5,9 4,7 1,2 11 8 3 11 11
Andre 5,8 3,6 2,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 4 6 3 2 1 0 2+1 0 1 0 0
Oslo 3 5 2 3+1 0 0 3 1 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 2 4 4 1 0 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4+1 3 2 1 0 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1+1 1 0 1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,603528 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,601469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Møre og Romsdal 0,543595 Mandat tildelt
4 R Nordland 0,541526 Mandat tildelt
5 SV Oslo 0,513860 Mandat tildelt
6 Sp Østfold 0,501705 Mandat tildelt
7 Sp Buskerud 0,501503 Mandat tildelt
8 R Østfold 0,457924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,445016 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,443503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,436743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Oslo 0,432345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Troms 0,424118 Mandat tildelt
14 V Akershus 0,413053 Mandat tildelt
15 V Buskerud 0,403844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oppland 0,398131 Mandat tildelt
17 V Vestfold 0,394773 Mandat tildelt
18 R Oslo 0,392129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Sør-Trøndelag 0,390484 Mandat tildelt
20 SV Vest-Agder 0,380797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,379290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sogn og Fjordane 0,378612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,377332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Østfold 0,373721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Akershus 0,369419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,365958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Hordaland 0,343771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,336716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Vestfold 0,331854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,327927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Nord-Trøndelag 0,326710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Møre og Romsdal 0,326252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,325700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,323500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Rogaland 0,316612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Nordland 0,315702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Akershus 0,311364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 R Buskerud 0,302027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Troms 0,300183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Hordaland 0,291262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Møre og Romsdal 0,290688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Telemark 0,290424 Mandat tildelt
43 V Vest-Agder 0,288974 Mandat tildelt
44 H Telemark 0,285127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Nordland 0,272591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,266973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Oslo 0,265854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Finnmark 0,265039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Vestfold 0,264146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Troms 0,257146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Sogn og Fjordane 0,253262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Hedmark 0,252339 Mandat tildelt
53 Sp Nordland 0,251274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,249212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,248238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Akershus 0,247620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,244993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Finnmark 0,244722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Rogaland 0,241619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Aust-Agder 0,236819 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,231959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Østfold 0,231161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,231024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vest-Agder 0,229439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,227091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Oppland 0,223746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Finnmark 0,223636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,220460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hordaland 0,219493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Hedmark 0,218256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Sør-Trøndelag 0,210488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Møre og Romsdal 0,209467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Sør-Trøndelag 0,207569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,201297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Vest-Agder 0,199291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Nord-Trøndelag 0,197905 Mandat tildelt
77 V Troms 0,196473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Hedmark 0,195777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,192308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Oppland 0,190399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Finnmark 0,188313 Mandat tildelt
82 SV Buskerud 0,187521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,180360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Telemark 0,180167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vestfold 0,177881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,170748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,163526 Mandat tildelt
88 V Aust-Agder 0,154295 Mandat tildelt