Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 18,2 26,3 -8,0 35 48 -13 35 35
Høyre 26,5 20,4 6,2 49 36 13 49 50
Frp 14,8 11,6 3,2 26 21 5 28 26
SV 9,9 7,6 2,2 17 13 4 16 16
Sp 6,5 13,5 -7,0 12 28 -16 11 12
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 5,9 4,6 1,3 10 8 2 10 10
MDG 4,0 3,9 0,1 7 3 4 7 7
Rødt 5,8 4,7 1,1 10 8 2 10 10
Andre 4,6 3,6 1,0 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 3 7 2+1 2 1 0 2 1 1 0 0
Oslo 3 6 1 3 0 0 2+1 2 2 0 0
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 2 5 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 2 5 2 2 1 1 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 2 3 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,605196 Mandat tildelt
2 R Rogaland 0,594790 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,582988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Østfold 0,542323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Nordland 0,533659 Mandat tildelt
6 SV Buskerud 0,508744 Mandat tildelt
7 Frp Akershus 0,506785 Mandat tildelt
8 V Sør-Trøndelag 0,500867 Mandat tildelt
9 V Oslo 0,486827 Mandat tildelt
10 Frp Oslo 0,484138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,482822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Vestfold 0,482591 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,464696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 R Østfold 0,451302 Mandat tildelt
15 MDG Sør-Trøndelag 0,442648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nord-Trøndelag 0,408491 Mandat tildelt
17 Frp Rogaland 0,396347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Telemark 0,395573 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Telemark 0,394902 Mandat tildelt
20 Frp Møre og Romsdal 0,393389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Oslo 0,386432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Buskerud 0,363659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oppland 0,360021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Sogn og Fjordane 0,355127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Sør-Trøndelag 0,353131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vest-Agder 0,344372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,343000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Akershus 0,334067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,332219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,330568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Sør-Trøndelag 0,329192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Vestfold 0,327021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,324778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Vestfold 0,317484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Rogaland 0,316829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Vestfold 0,316391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Akershus 0,306849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,306250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Østfold 0,300588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Buskerud 0,297624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Troms 0,297577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Troms 0,295815 Mandat tildelt
43 SV Nord-Trøndelag 0,295448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Oslo 0,287379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 R Hordaland 0,287028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 R Møre og Romsdal 0,286443 Mandat tildelt
47 SV Rogaland 0,286313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Telemark 0,286245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Vestfold 0,285507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vest-Agder 0,278988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Hordaland 0,276500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,271617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,269380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Telemark 0,269322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Akershus 0,267665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Finnmark 0,264577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,262435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,258349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Nordland 0,253956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Hedmark 0,248691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,248031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nordland 0,248008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nordland 0,246506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Østfold 0,242328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vestfold 0,240195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Finnmark 0,239720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hordaland 0,237254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Troms 0,232535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,232434 Mandat tildelt
70 SV Sogn og Fjordane 0,229052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Oppland 0,220503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sør-Trøndelag 0,217598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,216727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Hedmark 0,214503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Aust-Agder 0,214172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Buskerud 0,213273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Østfold 0,209056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,207867 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Sør-Trøndelag 0,207429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Vest-Agder 0,196437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Møre og Romsdal 0,195867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Nord-Trøndelag 0,195034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,194942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Nordland 0,191793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Møre og Romsdal 0,189421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Finnmark 0,185619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,184579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Oppland 0,181970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Buskerud 0,180704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Møre og Romsdal 0,178809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Hedmark 0,177050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Hedmark 0,175522 Mandat tildelt
93 Frp Aust-Agder 0,168831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Vest-Agder 0,162390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Troms 0,158020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Oppland 0,153151 Mandat tildelt
97 MDG Troms 0,153112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Troms 0,152824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Sogn og Fjordane 0,148062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Telemark 0,144928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Telemark 0,144412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,137855 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Aust-Agder 0,137799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,136432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,131536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Hedmark 0,127316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Aust-Agder 0,124083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Oppland 0,118943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Nord-Trøndelag 0,103597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Aust-Agder 0,092322 Mandat tildelt
111 MDG Sogn og Fjordane 0,076399 Mandat tildelt
112 MDG Nord-Trøndelag 0,076197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Finnmark 0,070415 Mandat tildelt