Poll of polls

Wara- og Velle-suksess for Oslo Frp

illustrasjon

Publisert 9. juni 2024. Sist endret 9. juni 2024.

Fakta om målingen
InFact for Dagbladet.
OEV
Ap16,0-7,0
H24,81,3
Frp11,65,6
SV14,71,4
Sp1,9-1,2
KrF2,20,4
V9,4-0,6
MDG8,50,0
R7,3-1,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsvalg – Oslo – InFact for Dagbladet – 800 spurte – tatt opp 6. juni 2024.

Takk til Dagbladets reporter Jørgen Gilbrant for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstall.

All ære til Dagbladet, som er første medium med stortingsmåling i hovedstaden etter valget 2021.

1) Målingen:

a. Ap 16,0 (3)

b. Frp 11,6 (2) – Wara og Velle er inne iht InFact for Dagbladet

c. H 24,8 (5)

d. SV 14,7 (3)

e. KrF 2,2 (-)

f. V 9,4 (2)

g. Sp 1,9 (-)

h. R 7,3 (2)

i. MDG 8,5 (2)

j. INP 1,5 (-)

k. Andre 2,2 (-)

l. Mandatendringene fra 2021 er at Frp henter ett Ap-mandat. Frp har f.t. ett og Ap har fire.

m. Venstre vant utjevningsmandatet i Oslo i 2021.

n. Utjevningsmandater kan ikke tildeles på bakgrunn av en fylkesmåling. Snittet av de tre første nasjonale stortingsmålingene tildeler utjevningsmandatet i hovedstaden til Høyre (5+1 for Oslo Høyre iht nedbrytingen av det nasjonale snittet).

2) Blokkene i Oslo iht målingen (2021):

a. Frp+H+KrF+V: 48,0 (41,4) – pluss 16 pst

b. Ap+Sp+SV+MDG+R: 48,4 (56,1) – minus 14 pst

c. Skulle disse prosent-endringene for blokkene peke mot en landstendens, får rødgrønne 48,3 pst og borgerlige 46,8.

d. Da borgerlige vant i 2013 og ble gjenvalgt i 2017, fikk blokken i Oslo 52,5 (2013) og 46,4 (2017).

e. I den grad InFacts blokkstilling i Oslo for Dagbladet kan antyde en retning nasjonalt, kan det gå mot et åpent oppgjør, uten en klar favoritt.

3) Mandat-terskler gitt målingen:

a. Ett mandat: 3,41

b. To: 7,3

c. Tre: 12,2 – Frp mangler 0,6 på tre mnd

d. Fire: 17,1 – Ap mangler 1,1 på å holde fire mnd

e. Fem: 21,9

f. Seks: 26,8 – H mangler 2 pp på seks direktemandater

g. Syv: 31,6

4) Lojalitet Oslo mot stv 2021 (InFacts landsmåling for Nettavisen juni 2024).

a. Ap 51 (56)

b. Frp 86 (80)

c. H 75 (81)

d. KrF 77 (73)

e. V 55 (77)

f. SV 76 (65)

g. Sp 46 (31)

h. R 62 (59)

i. MDG 61 (53)

5) Høyre gitt InFact for Dagbladet:

a. Høyres brutto lekkasje til Frp er 11 pst av partiets 2021-velgere, som svarer til landstendensen (10 pst på vår nasjonale samlematrise for mai).

b. Høyre henter knapt 8 pst av Arbeiderpartiets 2021-velgere. Det svarer også til landstendensen (10 pst på vår nasjonale samlematrise for mai).

c. Skal Oslo Høyre vinne seks direktemandater, bør lekkasjen til Frp ned.

6) Arbeiderpartiet gitt InFact for Dagbladet:

a. Ap lekker brutto nesten 18 pst av egne 2021-velgere til sum Frp+H+V (16 pst på vår nasjonale samlematrise for mai).

b. Over 5 pst av Arbeiderpartiets 2021-velgere i Oslo vil stemme Frp hvis stortingsvalg i morgen. Overganger fra Ap til Frp tidligere denne stortingsperioden har vært en sjeldenhet. I Oslo Høyres stortingsmåling fra Respons desember 2021 var det f.eks. null respondenter som gikk fra Ap til Frp.

c. Åtte pst av Ap sine 2021-velgere går til sum SV+R+MDG (seks pst på vår nasjonale samlematrise for mai).

7) SV gitt InFact for Dagbladet:

a. SV henter brutto fem pst av Ap-velgerne, og har positiv utveksling mot Rødt.

b. Lojaliteten er solid.

c. SV er, som vi har meldt tidligere, i kamp med Ap om å være hovedstadens nest største parti.

8) Fremskrittspartiet gitt InFact for Dagbladet:

a. Målingens vinner. Er nær tre mandater mot ett nå.

b. Høy lojalitet. Sold henting fra Ap og særlig Høyre.

9) Venstre gitt InFact for Dagbladet:

a. Høyre leverer 4 pst av sine 2021-velgere til V, som på sin side leverer knapt 11 pst av sine til H. Samlematrisen for mai har 1 pst av H-velgerne til V og 12,5 pst av V-velgerne til H.

b. V henter knapt fem pst av Ap-velgerne (tre pst på vår nasjonale samlematrise for mai), og leverer fem pst av V-velgerne i retur (to pst samlematrisen).

10) MDG gitt InFact for Dagbladet:

a. MDG holder 2021-nivået, men bør ideelt sett ha pluss mot 2021 for å klatre over sperregrensen i 2025.

b. Største brutto lekkasje er ikke uventet til SV med ti pst av MDGs 2021-velgere i Oslo (ni pst den nasjonale samlematrisen i mai). SV leverer seks pst av sine 2021-velgere i retur (to pst samlematrisen).

11) Rødt gitt InFact for Dagbladet:

a. Rødt har snitt åtte pst på de tre nasjonale stortingsmålingene primo juni (4,7 nasjonalt i 2021), men InFacts tall i Oslo peker ikke på en Rødt-bølge.

b. Rødt i Oslo ble målt til 7,3 mot 8,3 i 2021.

c. SV er ikke uventet største konkurrent. Rødt henter iflg InFact bare 1 pst av Ap-velgerne i Oslo.

12) Takk til Gabriel Steinsbekk for beregninger og tekst i pkt. 13–22 (ett pp i Oslo = ca. 3.600 velgere).

13) Rødt er ned et prosentpoeng, og det er nesten umulig å se for seg at Rødt både kan ha nedgang i Oslo og vekst til 8 pst nasjonalt.

14) Fremskrittspartiets nivå og framgang er mye mer i tråd med de nasjonale nivåene, selv om aldersprofilen med klart lavest oppslutning blant de yngste velgerne er ganske forskjellig fra det vi har sett på de nasjonale målingene.

15) Aldersmessig må vi være ekstra varsomme med å tolke små undergrupper, men at Ap er på nivå med KrF blant velgere under 30 år i hovedstaden er et voldsomt varsko for Støre.

16) Frp er målingens klare vinner med en dobling av oppslutningen, og forsyner seg grovt av tidligere Høyre-velgere. En henting på i overkant av 9.000 H-velgere netto tilsvarer i underkant av 2,5 prosentpoeng i oppslutning i Oslo.

17) I tillegg vinner Frp ca. ett prosentpoeng (3.600 velgere) fra Ap. Når vi legger til henting fra Andre-gruppen, Sp og Venstre (!), har Frp i Oslo en relativt bred henting som løfter partiet.

18) Frp har også den klart høyeste lojaliteten med 86 pst, noe som er ti prosentpoeng høyere enn de tre partiene som ligger rundt 75–77 pst (KrF, SV, Høyre).

19) Høyre utjevner en del av tapet til Frp ved å hente i overkant av 6.000 velgere fra Ap. I tillegg henter partiet ca. 2.000 velgere fra MDG.

20) Arbeiderpartiet taper ikke bare velgere til Høyre og Frp, men også til SV og Venstre. Lojaliteten på 51 pst er noe lavere enn den nasjonale samlematrisen for mai (56 pst), og bidrar til å trekke partiet ned.

21) Det eneste partiet Ap har et positivt bytteforhold med er Sp (+500 velgere). Til sammen taper Ap i Oslo 12.000 velgere til de borgerlige partiene og 3.500 til de rødgrønne partiene (3,000 av disse til SV).

22) MDG er partiet som henter flest tidligere hjemmesittere av alle partier. Dette er svært uvanlig, og ikke noe vi har sett på lang tid. MDG er dermed partiet som synker klart mest dersom disse velgerne holdes utenfor med -1 prosentpoeng.

23) Vi har på denne plass i år også gitt Oslo-tall fra InFacts respondenter på Nettavisens nasjonale målinger og en Oslo-beregning basert på TV2s respondenter i Oslo og Akershus.

24) Nettavisens respondenter Oslo snitt april–juni (parentes Oslo-beregning iht TV2 som nevnt snitt april–juni):

a. Ap 15,7 (17,0)

b. Frp 12,2 (6,3)

c. H 30,4 (28,5)

d. KrF 1,1 (3,1)

e. V 11,2 (9,4)

f. SV 11,9 (18,8)

g. Sp 1,1 (1,2)

h. R 7,4 (9,9)

i. MDG 5,3 (7,2)

j. Feilkildene ved disse tallene er (klart) større enn for InFacts måling for Dagbladet.

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Dagbladet 23/24 3 6 6 3 5 5 7 7 9 7 9 7
Respons / Høyre 13/23 3 6 6 3 5 7 8 8 10 9 10 9
Respons / Høyre 51/22 3 6 6 3 5 7 8 8 10 9 10 9
Respons / Høyre 37/22 4 6 6 4 6 6 7 7 9 8 9 8
Respons / Høyre 12/22 4 7 7 4 6 6 7 7 9 8 9 8
Respons / Høyre 51/21 4 7 7 4 6 6 7 7 9 8 9 8
Respons / VG 36/21 4 8 8 5 7 4 5 5 7 6 7 6
Verian / TV2 36/21 5 8 8 5 7 4 5 5 7 6 7 6
Norstat / NRK 36/21 4 7 7 4 6 5 6 6 8 7 8 7
Norstat / Aftenp. 35/21 4 7 7 4 6 5 6 6 8 7 8 7
Sentio / KK / NA 34/21 4 8 8 5 6 5 6 6 7 6 7 6
Opinion / DA / FF / ANB 33/21 5 8 8 5 7 4 6 6 8 6 8 6
Norstat / NRK 32/21 5 8 8 6 7 5 6 6 7 6 7 6
Respons / Høyre 32/21 5 8 8 6 7 5 6 6 7 6 7 6
Sentio / KK / NA 26/21 5 8 8 6 7 5 6 6 7 6 7 6
Norstat / Aftenp. 25/21 5 9 9 6 7 5 6 6 7 6 7 6
Respons / VG 25/21 4 7 7 5 6 5 7 7 8 6 8 6
Norstat / NRK 24/21 5 9 9 6 7 5 6 6 7 6 7 6
Opinion / DA / FF / ANB 18/21 5 9 9 6 7 5 6 6 7 6 7 6
Norstat / NRK 16/21 5 8 8 6 7 5 7 7 8 6 8 6
Respons / Venstre 15/21 4 8 8 5 6 5 7 7 8 6 8 6
Norstat / Aftenp. 12/21 5 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Sentio / Nettavisen 11/21 5 7 7 5 6 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Høyre 11/21 5 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Høyre 51/20 4 7 7 5 6 6 7 7 8 7 8 7
Sentio / KK / NA 47/20 5 9 9 7 8 6 7 7 8 7 8 7
Norstat / NRK / Aftenp 44/20 4 7 7 5 6 6 7 7 8 7 8 7
Respons / VG 35/20 4 7 7 4 5 6 7 7 8 7 8 7
InFact / VG 36/17 6 8 8 6 7 5 7 7 8 6 8 6
Sentio / KK 36/17 6 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 36/17 4 6 6 4 5 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Venstre 34/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / KK 34/17 5 7 7 5 5 6 8 8 8 6 8 6
Respons / Aftenp 25/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / SV 25/17 5 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 12/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 51/16 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Respons / Aftenp 39/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 24/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 11/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 7/14 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Sentio / KK 36/13 5 7 7 5 6 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 35/13 6 7 7 6 7 7 9 9 10 8 10 8
Respons / Aftenp 25/13 5 6 7 6 7 7 9 10 10 9 11 8
Sentio / KK 25/13 5 6 6 5 7 6 9 9 11 8 11 8
InFact / MDG 24/13 7 8 8 7 8 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / KK 20/13 6 7 7 6 7 7 10 10 11 8 11 8
Respons / Aftenp. 14/13 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Høyre 37/22 Respons / Høyre 51/22 Respons / Høyre 13/23 InFact / Dagbladet 23/24
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 20,8 16,5 17,6 16,0
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 31,2 32,9 35,6 24,8
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 6,4 5,1 4,9 11,6
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 12,4 15,8 14,6 14,7
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 0,8 1,3 0,9 1,9
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 1,8 2,1 1,4 2,2
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 8,3 9,6 8,8 9,4
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 7,9 7,1 6,7 8,5
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 8,3 7,7 8,1 7,3
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 2,1 1,9 1,4 3,6
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 42,3 41,3 41,2 39,9
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 47,7 49,7 50,7 48,0
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 10,9 13,0 11,1 13,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner