Poll of polls

Frp henter 112.000 fra andre partier

illustrasjon

Publisert 31. mai 2024. Sist endret 31. mai 2024.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for mai 2024, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i syv av månedens åtte nasjonale stortingsmålinger. Tusen takk til redaktører mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnstall.

2) Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk, som følger velgernes vandringer med nøyaktighet. Gabriel skal krediteres beregninger og tekst i pkt 3 flg.

3) Fremskrittspartiet har den klart største framgangen fra april med +1,5 prosentpoeng. Høyre er partiet med størst nedgang, med -0,9 prosentpoeng. Både Rødt og SV har en nedgang på -0,7 pp. Ingen andre partier enn Frp har en framgang på mer enn +0,4 pp.

4) Som vi har omtalt tidligere i mai, er det den økte hentingen fra andre partier som løfter Listhaugs parti. Fremskrittspartiets økning mot april i netto henting fra Høyre er +26 000, fra Ap +14 000 og fra Sp +13 000. (Rundt 30.000 svarer til ett pp.)

5) På grunn av Høyres klare nettotap til Frp, er det nettopp Frp som vinner klart flest velgere fra andre partier i mai. Listhaug vinner netto 112.000 velgere, som svarer til i underkant av fire prosentpoeng i oppslutning, mens Solberg på andreplass vinner 74.000. SV er partiet som vinner tredje flest med 32.000.

6) Nettoovergangene mellom blokkene har gått klart opp fra 183.000 i borgerlig favør i april til 225.000 i mai. Høyre vinner 10.000 flere over blokkgrensen enn i april, mens Frp vinner 31.000 flere.

7) Dette betyr at under halvparten av velgerne som bytter parti over blokkgrensen går til Høyre. Det er første gang dette skjer denne valgperioden. Til sammenligning har Solberg hentet inntil 85 pst av velgerne som krysset blokkgrensen (desember 2021).

8) Høyres nedgang kommer av det økte tapet til Frp og mindre henting fra hjemmesittergruppen.

9) Rødt er partiet som har størst nedgang i lojaliteten fra april til mai, med -4 prosentpoeng. I tillegg vinner partiet færre velgere fra Senterpartiet.

10) SV har halvert hentingen fra Ap denne måneden, i tillegg til at flere tidligere Rødt-velgere som gikk til SV forrige måned nå ser ut til å ha satt seg på gjerdet.

11) Venstre har den største lojalitetsframgangen i mai sammen med Sp, Ap og KrF.

12) Selv om de borgerlige partiene øker forspranget i oppslutning, ser vi den samme tendensen til at ledelsen krymper dersom velgere som ikke stemte i 2021 holdes utenfor (med ca. to prosentpoeng).

13) Merk at feilkildene ved bakgrunnstall er større enn for barometertallene.

Snitt av syv målinger i mai der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 19,7
H 25,2
Frp 17,1
Sp 6,2
SV 9,2
KrF 4,1
V 5,8
MDG 3,8
R 4,9

Lojalitet mot stv 2021

Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 55,0 51,7 50,9 53,2 52,2 53,6 55,6 58,9 57,0 50,9 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 75,6 75,6 76,3 78,5 75,0 76,0 77,4 75,4 80,3 82,1 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 75,9 73,9 71,0 70,6 69,0 71,6 67,9 68,6 70,1 70,2 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 37,6 33,6 39,3 35,4 38,4 37,7 34,1 39,2 35,6 34,1 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 69,4 69,1 71,9 72,9 73,0 74,5 70,7 73,0 62,5 66,4 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 72,6 69,0 76,0 72,6 75,1 76,1 76,6 68,0 69,6 64,7 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 66,0 61,7 59,7 63,0 65,7 61,5 62,9 61,4 60,1 52,1 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 59,4 60,3 59,5 59,6 56,1 61,0 59,0 59,3 64,3 60,7 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 56,7 60,7 69,9 67,8 60,5 61,5 61,6 65,1 64,6 61,6 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 55,0 1,3 0,7 6,1 6,4 1,9 2,3 5,3 2,1 3,9 6,5
H 9,8 75,6 5,4 8,1 1,8 5,4 12,5 2,9 1,3 0,4 11,5
Frp 3,9 10,3 75,9 10,4 1,5 2,6 1,5 0,9 1,5 9,2 9,5
Sp 0,6 0,1 0,0 37,6 0,4 1,5 0,7 0,0 0,4 0,0 1,8
SV 4,0 0,3 0,0 3,6 69,4 0,0 1,5 9,0 11,2 0,0 3,6
KrF 0,9 0,3 0,8 2,0 0,0 72,6 0,8 0,0 0,6 0,4 1,5
V 2,6 1,3 0,0 1,4 1,4 0,5 66,0 8,5 1,9 0,0 3,2
MDG 0,9 0,1 0,3 0,6 1,5 0,0 2,0 59,4 1,5 1,3 2,3
R 1,4 0,2 0,1 2,9 6,2 0,6 0,8 2,2 56,7 0,0 2,0
Andre 1,1 0,7 5,3 3,3 0,6 2,2 0,0 1,3 2,6 55,0 1,5
Gjerdesittere 19,8 9,9 11,6 24,2 10,9 12,9 11,9 10,3 19,9 29,8 56,8

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 69 000 28 000 -20 000 17 000 5 000 17 000 1 000 8 000 4 000
H -69 000 44 000 -32 000 -3 000 -4 000 -10 000 -3 000 -1 000 4 000
Frp -28 000 -44 000 -42 000 -3 000 0 -2 000 0 -2 000 9 000
Sp 20 000 32 000 42 000 14 000 6 000 5 000 2 000 11 000 13 000
SV -17 000 3 000 3 000 -14 000 0 1 000 -7 000 -2 000 1 000
KrF -5 000 4 000 0 -6 000 0 -1 000 0 0 2 000
V -17 000 10 000 2 000 -5 000 -1 000 1 000 -7 000 -1 000 0
MDG -1 000 3 000 0 -2 000 7 000 0 7 000 0 0
R -8 000 1 000 2 000 -11 000 2 000 0 1 000 0 4 000
Andre -4 000 -4 000 -9 000 -13 000 -1 000 -2 000 0 0 -4 000
Gjerdesittere -155 000 -60 000 -40 000 -98 000 -25 000 -15 000 -16 000 -12 000 -28 000 -32 000
Stemte ikke sist 59 000 105 000 86 000 17 000 32 000 14 000 29 000 21 000 18 000 13 000
Total -225 000 119 000 158 000 -226 000 39 000 5 000 31 000 -5 000 -1 000 18 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 108 000
Til/Fra Frp 75 000
Til/Fra KrF 11 000
Til/Fra V 31 000
SUM 225 000
Til/Fra Ap -119 000
Til/Fra Sp -85 000
Til/Fra SV -7 000
Til/Fra MDG -10 000
Til/Fra R -4 000
SUM -225 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at brgl er i pluss

Mai-24 apr.24 mar.24 feb.24 jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -69 000 -68 000 -82 000 -71 000 -61 000 -61 000 -63 000 -65 000 -81 000 -87 000 -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -119 000 -101 000 -119 000 -100 000 -86 000 -95 000 -97 000 -91 000 -109 000 -115 000 -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Mai-24 apr.24 mar.24 feb.24 jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -20 000 -15 000 -16 000 -13 000 -9 000 -14 000 -19 000 -18 000 -16 000 -11 000 -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp