Poll of polls

Fire nye år for Moxnes?

illustrasjon

Publisert 15. mai 2024. Sist endret 15. mai 2024.

1) Stortingsvalgets episenter – Oslo – har f.t. ingen fylkesmålinger, men vi har beregninger i lys av bakgrunnstall på nasjonale målinger.

2) Feilkildene med slike beregninger er større enn ved fylkesmålinger. Det skyldes blant annet at flere av beregningene bygger på snitt over flere måneder. Partier som står sterkere mot slutten av perioden enn på snittet kan derfor bli undervurdert – og motsatt.

3) Tusen takk til VG, TV2 og Nettavisen for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstallene som er grunnlaget for beregningene.

4) Kommunevalget 2023 i Oslo ville gitt denne fordelingen av de nitten direktemandatene i hovedstaden:

a. Ap 18,4 (4)

b. H 32,6 (7)

c. Frp 6,1 (1)

d. SV 10,1 (2)

e. Sp 0,8 (0)

f. KrF 1,7 (0)

g. V 9,1 (2)

h. MDG 10,2 (2)

i. R 5,8 (1)

5) Brytes snittet på de seks første landsmålingene i mai 2024 ned med en forutsetning om at partiene har samme relative endring mot 2021 i alle nitten valgkretser, blir resultatet i Oslo:

a. Ap 17,4 (3)

b. H 29,7 (6)

c. Frp 8,7 (2)

d. SV 16,1 (3)

e. Sp 1,4 (0)

f. KrF 1,9 (0)

g. V 12,5 (2+1)

h. MDG 7,9 (1)

i. R 8,9 (2)

j. MDG mangler mindre enn 700 stemmer på å hente Høyres sjette mandat.

6) Verian for TV2 deler respondentene på landsmålingene inn regionvis, med Oslo og Akershus som en av regionene. Denne beregningen bygger på snittet av TV2s regiontall i Oslo og Akershus fra mars til mai (i alt 959 spurte), med en forutsetning om at partienes relative endring mot 2021 er den samme i begge valgkretser:

a. Ap 18,1 (4)

b. H 27,8 (5)

c. Frp 6,8 (1)

d. SV 19,8 (4)

e. Sp 0,9 (0)

f. KrF 2,5 (0)

g. V 9,8 (2)

h. MDG 6,8 (1)

i. R 8,1 (2)

j. Arbeiderpartiet holder sistemandatet. Høyre mangler 0,7 pst på sitt sjette på bekostning av Arbeiderpartiets fjerde.

7) Respons for VG leverer også regiontall. Snittet av regiontallene for Østlandet for mars til mai gir dette resultatet i Oslo hvis partienes relative endring mot 2021 er den samme i alle valgkretsene på Østlandet:

a. Ap 17,0 (3)

b. H 31,7 (6)

c. Frp 8,6 (2)

d. SV 16,9 (3)

e. Sp 1,3 (0)

f. KrF 1,5 (0)

g. V 11,0 (2)

h. MDG 7,7 (1)

i. R 9,3 (2)

j. Fremskrittspartiet holder sistemandatet med MDG som første utfordrer.

8) InFact for Nettavisen er eneste kilde som har egen rubrikk for respondentene i Oslo. Basert på snitt InFacts Oslo-respondenter fra mars til mai (trolig rundt 400 spurte), er nivåene:

a. Ap 19,2 (4)

b. H 29,3 (6)

c. Frp 10,1 (2)

d. SV 11,7 (2)

e. Sp 2,1 (0)

f. KrF 2,6 (0)

g. V 9,4 (2)

h. MDG 6,8 (1)

i. R 8,0 (2)

j. Høyre holder sistemandatet med SV som første utfordrer.

k. SV og antagelig også Venstre er trolig undervurdert. Tas snitt for SV og Venstre fra oktober 2023 til mai 2024, får SV 12,3 og V 9,4.

9) Bjørnar Moxnes gjorde 14. mai kjent at han gjerne blir andrekandidat for Rødt i Oslo. Skal han få en tredje periode i landets nasjonalforsamling, må Rødt beholde sine to mandater fra 2021.

10) Så lenge Rødts nasjonale snitt er høyere enn valgresultatet i 2021 (4,7 pst), har partiet utsikter til to fra Oslo. Skulle målingene derimot antyde lavere nivåer på 4-tallet, stiger usikkerheten for om Rødt vil holde på sine to.

11) I 2023 hadde Rødt en fallende tendens gjennom valgåret. Resultatet nasjonalt ble 3,5 i kommunevalget. To fylkesmålinger om kommunevalg i Oslo i desember 2022 hadde snitt for Rødt på 8,7. Resultatet i kommunevalget i Oslo ble 5,8.

12) Så vil 2025 gi svar på om Rødt kan holde et nivå på stortingsvalg i Oslo som gir to mandater og fire nye år for Bjørnar Moxnes.

13) Takk til Jon Aabye for beregningene i pkt. 6 og 7.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner