Poll of polls

Battleground: 80.000 rødgrønne velgere

illustrasjon

Publisert 23. april 2024. Sist endret 23. april 2024.

1) Fire millioner velgere vil ha stemmerett i valget 2025. Gitt målingene i april 2024, kan 80.000 av disse avgjøre hvem som skal styre Norge 2025–2029, svarende til to prosent av de stemmeberettigete.

2) Snittet av bakgrunnstallene i april viser at netto 183.000 rødgrønne 2021-velgere f.t. svarer et borgerlig parti på spørsmål om stemmegivning «hvis stortingsvalg i morgen».

3) Vi har på denne plass antydet at knekkpunktet for overganger fra rødgrønn til borgerlig side kan være rundt 100.000. Det skyldes at rødgrønn blokk har et stort forsprang fra 2021. Støre kan derfor forbli statsminister tross en nær sekssifret lekkasje av rødgrønne 2021-velgere til borgerlig side.

4) Borgerlig blokk har derfor rundt 80.000 i margin for å vinne flertall (med mange feilkilder).

5) Det borgerlige forspranget på omtrent seks prosentpoeng i april faller med to poeng hvis velgere som ikke stemte i 2021 tas ut av beregningen. Sett i lys av at hjemmesitterne kan være uforutsigbare både om de stemmer og eventuelt på hvilket parti, kan borgerlige komme til å måtte hente mer enn 100.000 rødgrønne velgere for å vinne makt.

6) Høyres netto henting av rødgrønne 2021-velgere (ca 30.000 = ett pp):

a. April: 98.000

b. Mars: 124.000

c. Februar: 113.000

d. Januar: 101.000

e. Desember: 100.000

f. November: 117.000

g. Oktober: 89.000

7) Fremskrittspartiets netto henting av rødgrønne 2021-velgere:

a. April: 44.000

b. Mars: 42.000

c. Februar: 43.000

d. Januar: 38.000

e. Desember: 30.000

f. November: 34.000

g. Oktober: 35.000

8) Venstres netto henting av rødgrønne 2021-velgere:

a. April: 34.000

b. Mars: 28.000

c. Februar: 34.000

d. Januar: 17.000

e. Desember: 30.000

f. November: 28.000

g. Oktober: 31.000

9) Tallene i denne kommentaren er fra samlematrisene, som med stor takk er utarbeidet av Gabriel Steinsbekk. Gabriels samlematrise for april legges ut når vi nærmer oss helgen.

10) I et eventuelt jevnt valg neste år kan største parti i fylkene også avgjøre. Største parti får ofte «billige» sistemandater.

11) Basert på det lille vi f.t. har av regiontall i underlagsmaterialet for landsmålingene, kan Høyre f.t. være størst i Vest-Agder, Rogaland, Vestfold, Hordaland, Aust-Agder, Oslo, Buskerud og Akershus.

12) I Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Østfold er det f.t. åpent om Høyre eller Ap er størst.

13) Fremskrittspartiet er størst i Møre og Romsdal.

14) Arbeiderpartiet er størst i Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Finnmark, Nord-Trøndelag og Telemark.

15) For hvert fylke Arbeiderpartiet eventuelt klarer å hente inn og forbli størst, jo større sjanser for fire nye år for Støre. Battleground er f.t. særlig Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Østfold.

Johan Giertsen

Del på Facebook