Poll of polls

Hjemmesitterne – «risiko» for borgerlige?

illustrasjon

Publisert 14. april 2024. Sist endret 14. april 2024.

1) Seks nasjonale stortingsmålinger så langt i april. Snittet (snitt de samme seks i mars):

a. Ap 19,53 (18,47)

b. H 27,10 (26,51)

c. Frp 14,92 (15,04)

d. SV 9,82 (9,82)

e. Sp 6,23 (6,25)

f. KrF 3,92 (3,71)

g. V 5,23 (5,94)

h. MDG 3,68 (3,96)

i. R 5,43 (5,81)

j. INP 1,90 (1,90)

k. Ap+Sp+SV+MDG+R: 44,7 (44,3)

l. Frp+H+KrF+V: 51,2 (51,2)

2) Mandater: Ap 38 – H 49 – Frp 27 – SV 18 – Sp 11 – KrF 3 – V 10 – MDG 3 – R 10 – borgerlige 89 vs 80.

3) Blokkavstanden er borgerlige +6,5 pp (6,9 i de tilsvarende målingene i mars).

4) Tas velgere som ikke stemte i 2021 bort fra målingene, synker blokkforskjellen iht Gabriel Steinsbekks beregning med rundt to prosentpoeng.

5) Det viser at borgerlige er «overrepresentert» blant velgere som satt hjemme i valget 2021, men som opplyste partipreferanse da byråene ringte, dvs. at borgerlige mobiliserer en større andel av aktiviserte hjemmesittere enn blant øvrige velgere. Slik hjemmesitter-mobilisering er en «risiko», i den forstand at (i) om hjemmesittere lar seg mobilisere og (ii) hvis ja for hvilket parti, ofte svinger uforutsigbart.

6) Blokkstillingen i mandater etter lokalvalget:

a. Oktober: Borgerlige 83 – rødgrønne 79 – INP 7

b. November: Borgerlige 88 – rødgrønne 75 – INP 6

c. Desember: Borgerlige 86 – rødgrønne 81 – INP 2

d. Januar: Borgerlige 86 – rødgrønne 81 – INP 2

e. Februar: Borgerlige 91 – rødgrønne 78

f. Mars: Borgerlige 88 – rødgrønne 81

g. April: Borgerlige 89 – rødgrønne 80 (seks målinger 13. april)

7) Borgerlig sides netto henting av rødgrønne 2021-velgere etter lokalvalget:

a. Oktober: 170.000

b. November: 188.000

c. Desember: 171.000

d. Januar: 159.000

e. Februar: 199.000

f. Mars: 200.000

g. April: 179.000 (seks målinger 13. april)

8) Vi kjenner bakgrunnstallene i fem av seks målinger så langt i april. Gabriel Steinsbekks merknader i pkt. 9 flg. – tusen takk til Gabriel.

9) Nettoovergangene mellom blokkene er 179.000 i de borgerlige partienes favør (var 200.000 i mars).

10) Begge regjeringspartiene taper hver ca. 15.000 færre velgere over blokkgrensen (brorparten av dette er mindre tap til Høyre for både Ap og Sp), mens både MDG og R taper netto flere (begge partiene taper til Venstre).

11) Regjeringspartiene taper også færre velgere til de andre rødgrønne partiene: Så langt i april har nettotapet sunket fra 80 000 i mars til 65 000. Denne endringen drives først og fremst av at Ap har gått fra å tape netto 10 000 til MDG forrige måned til kun 1.000 nå.

12) Rødt og KrF har de største lojalitetsfallene så langt denne måneden med -8 prosentpoeng. Kun MDG har noen særlig lojalitetsframgang med +4 prosentpoeng.

13) Senterpartiets lojalitetssnitt i april er 34 (39 i mars).

14) Fremskrittspartiet har hatt mange gode enkeltmålinger i april. Bakgrunnstallene viser samtidig at partiet igjen har begynt å tape velgere til Andre-gruppen (-12.000 hittil i april mot -1.000 i mars).

15) Listhaugs parti er også partiet som synker mest i oppslutning dersom velgere som ikke stemte i 2021 holdes utenfor, med -0,9 prosentpoeng. Avstanden mellom blokkene samlet sett synker med to prosentpoeng hvis en gjør denne omregningen.

Johan Giertsen

Del på Facebook