Poll of polls

Rødt-pluss i mars

illustrasjon

Publisert 29. mars 2024. Sist endret 29. mars 2024.

1) Vi legger med dette frem snittmatrisen for mars, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i seks av syv nasjonale stortingsmålinger i mars.

2) Tusen takk til redaktører, kommentatorer og journalister som generøst deler bakgrunnstall med pollofpolls.

3) Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk, som følger velgernes vandringer med kompetanse, engasjement og nøyaktighet. Gabriel skal krediteres tabellene og teksten i pkt. 5 flg.

4) Merk at 30.000 = rundt ett prosentpoeng oppslutning.

5) Høyre har størst nedgang fra februar med -1,2 prosentpoeng, mens Frp har størst framgang med +0,8 prosentpoeng.

6) Rødt har den nest største framgangen med +0,7 pp.

7) Arbeiderpartiet har den nest største nedgangen med -0,6 pp. Samlet sett synker blokkforskjellen i borgerlig favør fra 8 pp i februar til 6,6 pp i mars.

8) Høyre øker hentingen fra Ap til 82.000 i mars (var 71.000 i februar).

9) Nedgangen til Erna Solberg i mars handler altså ikke om bytteforholdet til andre partier, men lavere lojalitet (flere tidligere Høyre-velgere er usikre) og mindre henting av tidligere hjemmesittere (Høyre hentet 35 pst av de aktiviserte 2021-hjemmesitterne i februar, men dette har sunket til 25 pst i mars).

10) Fremskrittspartiet har den motsatte utviklingen, og framgangen i mars kommer først og fremst av økt henting av tidligere hjemmesittere.

11) Fremskrittspartiets henting fra andre partier er den samme som i februar, med noen justeringer i hvor hentingen kommer fra (overgangene fra Ap har gått klart opp, de har gått litt opp fra H, og gått ned fra Sp).

12) Fremskrittspartiet er partiet med størst overrepresentasjon blant de tidligere hjemmesitterne, og partier synker 1,0 prosentpoeng i oppslutning dersom disse holdes utenfor.

13) Rødts framgang kommer av økt henting fra Senterpartiet, og at tapet til SV i februar har snudd til et lite pluss for Rødts del.

14) Arbeiderpartiet har i likhet med Høyre en nedgang i lojaliteten, men i stedet for å sette seg på gjerdet går disse velgerne til andre partier. Det er som sagt spesielt tapet til Høyre som øker, men også til Frp.

15) Ellers er det interessant at Vedum har den største økningen i lojalitet med +4 prosentpoeng, slik at Sp nå igjen er opp på 39 pst trofaste velgere. Partiet har ikke vært over 40 pst siden juni 2022.

16) Nettoovergangene mellom blokkene er så godt som den samme som i februar, med 200.000 i de borgerlige partienes favør. Som nevnt i en tidligere kommentar har det skjedd en endring i sammensetningen ved at Ap taper 19.000 flere velgere til borgerlig side, mens de andre rødgrønne partiene taper færre.

17) Regjeringspartiene taper 80.000 velgere til de andre partiene på rødgrønn side: 48.000 til SV, 22.000 til Rødt, og 10.000 til MDG.

18) Dersom nettoovergangene mellom blokkene halveres, altså til 100.000 i borgerlig favør, synker avstanden mellom blokkene til under ett prosentpoeng. Dette er selvfølgelig et estimat som må tas med store forbehold.

Snitt av seks målinger i mars der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 18,0
H 26,5
Frp 15,0
Sp 6,5
SV 10,0
KrF 3,9
V 5,8
MDG 4,2
R 5,9

Lojalitet mot stv 2021

Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 50,9 53,2 52,2 53,6 55,6 58,9 57,0 50,9 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 76,3 78,5 75,0 76,0 77,4 75,4 80,3 82,1 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 71,0 70,6 69,0 71,6 67,9 68,6 70,1 70,2 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 39,3 35,4 38,4 37,7 34,1 39,2 35,6 34,1 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 71,9 72,9 73,0 74,5 70,7 73,0 62,5 66,4 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 76,0 72,6 75,1 76,1 76,6 68,0 69,6 64,7 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 59,7 63,0 65,7 61,5 62,9 61,4 60,1 52,1 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 59,5 59,6 56,1 61,0 59,0 59,3 64,3 60,7 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 69,9 67,8 60,5 61,5 61,6 65,1 64,6 61,6 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 50,9 0,9 0,9 5,1 5,4 1,4 1,9 3,9 3,3 3,9 6,5
H 11,2 76,3 9,7 9,3 1,7 3,6 13,7 2,9 1,3 4,7 12,0
Frp 2,7 6,9 71,0 7,4 0,3 2,3 1,1 1,0 0,5 14,0 10,3
Sp 0,5 0,3 0,1 39,3 0,4 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 2,6
SV 5,6 0,2 0,5 4,1 71,9 0,4 0,6 10,4 4,9 0,0 4,2
KrF 0,4 0,5 2,0 0,9 0,7 76,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,8
V 2,6 2,6 0,2 1,3 2,5 0,5 59,7 5,3 0,5 0,5 5,1
MDG 1,8 0,1 0,8 0,3 1,6 0,0 2,8 59,5 2,9 0,5 2,5
R 1,6 0,3 1,2 3,5 4,5 0,9 1,4 2,9 69,9 0,5 2,2
Andre 1,5 0,9 4,6 3,6 1,2 1,9 1,2 0,0 2,1 49,8 2,5
Gjerdesittere 21,4 10,8 8,9 25,6 10,0 13,3 16,4 13,2 14,5 26,3 51,4

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 82 000 18 000 -16 000 32 000 2 000 17 000 10 000 8 000 7 000
H -82 000 8 000 -36 000 -3 000 -1 000 -3 000 -3 000 0 1 000
Frp -18 000 -8 000 -29 000 1 000 4 000 -1 000 1 000 3 000 1 000
Sp 16 000 36 000 29 000 16 000 4 000 5 000 0 14 000 14 000
SV -32 000 3 000 -1 000 -16 000 1 000 5 000 -9 000 2 000 3 000
KrF -2 000 1 000 -4 000 -4 000 -1 000 -1 000 0 1 000 2 000
V -17 000 3 000 1 000 -5 000 -5 000 1 000 -2 000 1 000 1 000
MDG -10 000 3 000 -1 000 0 9 000 0 2 000 -1 000 -1 000
R -8 000 0 -3 000 -14 000 -3 000 -1 000 -1 000 1 000 2 000
Andre -7 000 -1 000 -1 000 -14 000 -3 000 -2 000 -1 000 1 000 -2 000
Gjerdesittere -167 000 -66 000 -31 000 -103 000 -23 000 -15 000 -23 000 -15 000 -20 000 -28 000
Stemte ikke sist 58 000 109 000 93 000 23 000 38 000 8 000 46 000 23 000 20 000 22 000
Total -269 000 162 000 108 000 -214 000 58 000 1 000 45 000 7 000 26 000 24 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 124 000
Til/Fra Frp 42 000
Til/Fra KrF 6 000
Til/Fra V 28 000
SUM 200 000
Til/Fra Ap -119 000
Til/Fra Sp -74 000
Til/Fra SV -8 000
Til/Fra MDG -4 000
Til/Fra R 5 000
SUM -200 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at brgl er i pluss.

mar.24 feb.24 jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -82 000 -71 000 -61 000 -61 000 -63 000 -65 000 -81 000 -87 000 -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -119 000 -100 000 -86 000 -95 000 -97 000 -91 000 -109 000 -115 000 -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at Ap er i pluss.

mar.24 feb.24 jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -16 000 -13 000 -9 000 -14 000 -19 000 -18 000 -16 000 -11 000 -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R