Poll of polls

Kjønnspolarisering i Drammen

illustrasjon

Publisert 24. februar 2024. Sist endret 24. februar 2024.

Fakta om målingen
InFact for DT.
OEV
Ap20,5-1,4
H25,9-4,3
Frp21,86,3
SV8,03,4
Sp1,9-0,8
KrF1,9-0,8
V5,60,4
MDG3,70,1
R3,90,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 649 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg Drammen – InFact for Drammens Tidende – publisert 23. februar 2024.

Takk til redaktør Hege Breen Bakken for samtykke til å gjengi bakgrunnstall.

Målingen har 649 spurte, som gir større feilkilder for partienes andeler i undergrupper (alder, kjønn) enn om det hadde vært 1.000 spurte slik InFact har i sine landsmålinger.

Takk til Gabriel Steinsbekk for pkt 7–9 og Jon Aabye for beregningen i pkt. 10.

1) Målingen (k-2023):

a. Ap 20,5 (21,9)

b. Frp 21,8 (15,5)

c. H 25,9 (30,2)

d. KrF 1,9 (2,7)

e. V 5,6 (5,2)

f. SV 8,0 (4,6)

g. Sp 1,9 (2,7)

h. R 3,9 (3,4)

i. MDG 3,7 (3,6)

j. INP 3,2 (2,7)

k. DIN (Det norske industriparti) 1,1 (-)

l. Sentrum 0,2 (1,5)

m. Frp og SV er målingens vinnere.

n. Summen for INP+DNI er høyere enn INP i kvlg 2023.

2) Fire partier har tosifret oppslutning blant velgere under 30 år: Frp 30 pst – SV 19 – Ap og Høyre begge 18 – merk feilkilder pga få respondenter.

3) Partienes oppslutning blant menn (kvinner):

a. Ap 16,2 (25,0)

b. Frp 33,6 (9,6) – større forskjell enn på landsmålingene

c. H 24,3 (27,6) – Høyre kan ha større lekkasje til Frp blant menn enn kvinner

d. KrF 0,9 (3,1)

e. V 5,1 (6,1)

f. SV 5,1 (11,0)

g. Sp 1,3 (2,6)

h. R 3,0 (4,8)

i. MDG 2,6 (4,8)

j. INP 5,1 (1,3)

k. DNI 1,3 (0,9)

4) Blokker av partier menn (kvinner) – særlig store kjønnsforskjeller:

a. Frp+H: 57,9 (37,2)

b. Frp+H+INP+DNI: 64,3 (39,4)

c. Frp+H+KrF+V: 63,9 (46,4)

d. Frp+H+KrF+V+INP+DNI: 70,3 (48,6)

e. Ap+Sp+SV+MDG+R: 28,2 (48,2)

5) Lojalitet mot kvlg 2023:

a. Ap 63

b. Frp 81

c. H 65

d. KrF 47

e. V 67

f. SV 88

g. Sp 40

h. R 78

i. MDG 72

6) Overganger:

a. Frp+Ap+V i pluss mot Høyre.

b. SV i pluss mot Ap.

7) At Høyre er mest ned, er det sjelden vi ser. Likeså at H og Ap har tilnærmet lik lojalitet på en måling. Høyre har også et klart nettotap til Ap.

8) Frp er klart størst blant velgere under 30 år, med SV på andreplass. Disse to partiene er også de eneste med lojalitet over 80 pst.

9) Det er synd at ikke InFact har skilt ut en egen INP-kolonne på hvor 2023-velgerne vandrer, men siden både INP og DNI henter mesteparten av velgerne sine fra Andre-gruppen kan det se ut til at noen av INP-velgerne fra 2023 har gått videre til DNI. Det er i så fall en meget interessant dynamikk dersom vi også ser den i andre kommuner.

10) Vi har etter lokalvalget målinger i åtte kommuner som leverte 29 pst av stemmene i kvlg 2023. Landstendens kommunevalget gitt disse åtte kommunene (kvlg 2023 nasjonalt):

a. Ap 18,2 (21,6)

b. H 26,8 (25,9)

c. Frp 13,3 (11,4)

d. SV 8,9 (6,9)

e. Sp 6,9 (8,2)

f. KrF 4,2 (4,0)

g. V 5,7 (5,0)

h. MDG 3,8 (4,2)

i. R 3,5 (3,5)

j. INP 3,0 (3,0)

Drammen 1979-2024

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 Sentio / DT 9/8-23 Norstat / NRK 31/8-23 Sentio / DT 6/9-23 InFact / DT 23/2-24
Ap 21,9 21,6 16,2 22,6 19,4 20,5
Høyre 30,2 32,5 36,8 27,3 32,8 25,9
Frp 15,5 15,0 13,2 16,6 12,5 21,8
SV 4,6 4,9 4,9 7,5 6,5 8,0
Sp 2,7 2,8 1,9 2,1 4,7 1,9
KrF 2,7 2,6 1,6 1,8 2,0 1,9
Venstre 5,2 4,2 3,3 4,3 7,4 5,6
MDG 3,6 4,5 4,8 7,2 4,7 3,7
Rødt 3,4 3,3 6,8 3,2 2,3 3,9
Andre 10,2 8,7 10,4 7,4 7,6 6,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 36,3 37,2 34,6 42,6 37,6 38,0
Frp + H + KrF + V 53,6 54,2 54,9 50,0 54,7 55,2
Sp + KrF + V 10,6 9,5 6,8 8,2 14,1 9,4

Drammen leverte ved kommunevalget 2023 44 680 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Buskerud fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner