Poll of polls

Akershus +1 – Finnmark -1

illustrasjon

Publisert 21. februar 2024. Sist endret 21. februar 2024.

1) Statistisk Sentralbyrå har lagt frem befolkningstall per 1. januar 2024.

2) Valgdistriktenes antall mandater skal nå fordeles hvert fjerde år (Grunnloven § 57 fjerde avsnitt).

3) Ny valglov ble vedtatt i 2023 (LOV-2023-06-16-62), men er ennå ikke trådt i kraft. Det er § 11-3 som der fastsetter antall mandater fra hvert distrikt, se særlig § 11-3 andre avsnitt: «Stortingsmandatene skal fordeles mellom valgdistriktene på grunnlag av valgdistriktenes innbyggertall og areal ved det nest siste årsskiftet før stortingsvalget.» Det nest siste årsskiftet før valget 2025 var årsskiftet 2023/2024.

4) Kommunaldepartementet skal foreta fordelingen av mandater mellom valgdistriktene.

5) Gabriel Steinsbekk har studert befolkningstallene ved årsskiftet, og legger til grunn at Akershus får +1 direktemandat i 2025 og Finnmark -1.

6) Gabriel har også funnet at Sør-Trøndelag mangler mellom 1.100 og 1.200 innbyggere på å hente ett ekstra mandat på bekostning av Nordland.

7) Snittet av stortingsmålingene så langt i februar gir Ap 38 og Høyre 50 mandater. En fordeling med Akershus opp ett og Finnmark ned ett, gir Ap 37 og Høyre 51.

8) Arbeiderpartiet taper ifølge Gabriel andremandatet i Finnmark. Høyre vinner ett ekstra mandat i Akershus, som etter nedbrytingen blir partiets åttende i dette distriktet.

9) Verken Ap eller Høyre vinner utjevningsmandat iht snittet i februar, slik at fordelingen av de 19 utjevningsmandatene ikke påvirkes av endringene i Akershus og Finnmark. Hadde andre partier hentet eller tapt mandat på endringene, kunne det påvirket fordelingen av de nitten utjevningsmandatene.

10) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem