Poll of polls

2025: Kan SV slå Ap i storbyene?

illustrasjon

Publisert 18. februar 2024. Sist endret 18. februar 2024.

Fakta om målingen
Norstat for Adressa / NRK.
OEEV
Ap18,6-1,0-5,5
H31,12,31,9
Frp7,11,91,7
SV16,03,83,7
Sp1,7-1,3-0,3
KrF1,1-1,9-0,9
V6,60,40,9
MDG5,5-3,3-0,7
R7,3-0,52,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 605 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – Norstat for NRK og Adresseavisen – 605 spurte – opptatt 12–13 februar 2024.

Takk til kommentator Tone Sofie Aglen for innsyn i bakgrunnstall.

Vi viser til:

NRK

Adresseavisen

Takk til Gabriel Steinsbekk som skal krediteres beregninger og tekst i pkt 6–15 og Jon Aabye for beregningene i pkt. 16–17.

1) Målingen (kommunevalget 2023):

a. Ap 18,6 (24,1)

b. Frp 7,1 (5,4)

c. H 31,1 (29,2)

d. KrF 1,1 (2,0)

e. R 7,3 (4,6)

f. Sp 1,7 (2,0)

g. SV 16,0 (12,3) – målingens vinner

h. V 6,6 (5,7)

i. MDG 5,5 (6,2)

j. Pp 4,0 (4,6)

k. INP 0,3 (2,0)

2) Trondheim bystyre (k-2023):

a. Ap 12 (17)

b. Frp 5 (4)

c. H 21 (20)

d. KrF 1 (1)

e. R 5 (3)

f. Sp 1 (1)

g. SV 11 (9)

h. V 4 (4)

i. MDG 4 (4)

j. Pp 3 (3)

k. INP 0 (1)

3) SV vs Arbeiderpartiet i Trondheim:

a. Stortingsvalget 2021: SV 11,5 vs Ap 30,3.

b. Kommunevalget 2023: SV 12,3 vs Ap 24,1.

c. Fylkestingsvalget 2023: SV 11,0 vs Ap 25,5.

d. Norstat/NRK/Adressa februar 2024 om kommunevalg: SV 16,0 vs Ap 18,6.

e. Avstanden i favør Ap var +18,8 pp i 2021 mot +2,6 pp i målingen i februar 2024.

f. Så er spørsmålet om SV ville vært enda nærmere Ap hvis velgerne i Trondheim hadde blitt spurt om stortingsvalg.

g. Arbeiderpartiet var i 2023 i hovedsak skarpere på spørsmål om kommune- enn stortingsvalg. Ap fikk 21,6 pst i k-2023 nasjonalt, som er rundt +2,5 pp høyere enn partiets snitt på stortingsmålingene i januar og februar 2024.

4) I landets tre største byer – Oslo, Bergen og Trondheim – måles SV nå nær Arbeiderpartiet:

a. Oslo: Ap 15,3 vs SV 13,3 (Norstat/Aftp januar 2024) – Ap +2,0 pp – avstanden i kvlg 2023 var Ap +8,3 pp.

b. Bergen: Ap 16,7 vs SV 12,2 (Sentio/BA januar 2024) – Ap +4,5 pp – avstanden i kvlg 2023 var 8,5 pp i favør Ap.

c. Trondheim: Ap 18,6 vs SV 16,0 (Norstat/NRK/Adressa febr 2024) – Ap +2,6 pp – avstanden i kvlg 2023 var Ap +11,8 pp.

d. Spørsmålet om SV kan bli større enn Arbeiderpartiet i storbyene i stortingsvalget 2025 er ikke blitt mindre aktuelt etter målingene vinteren 2024.

5) Lojalitet mot kvlg 2023 iht Norstat/NRK/Adressa i Trondheim:

a. Ap 56

b. Frp 90 (!)

c. H 88

d. KrF 52

e. R 94 (!)

f. Sp 61

g. SV 84

h. V 80

i. MDG 70

6) Arbeiderpartiets nedgang er det mest spektakulære, selv om oppslutningen fortsatt er noen prosentpoeng over det historiske bunnivået i målingen i Trondheim juni 2023 fra Norstat for NRK og Adressa på 16,2.

7) Et fall på 5,5 prosentpoeng fra Arbeiderpartiets svakeste kommunevalg i Trondheim etter 1945 er dramatisk. Hovedgrunnen til fallet er at 29 pst av partiets 2023-velgere har satt seg på gjerdet, og at partiet taper stort til SV.

8) Arbeiderpartiets nettotap til SV er faktisk over dobbelt så stort som nettotapet til Høyre. Arbeiderpartiets lojalitet er rundt 30 prosentpoeng lavere enn målingens vinner SV.

9) I tillegg til den store hentingen fra Ap vinner SV mange tidligere hjemmesittere og MDG-velgere.

10) Rødt har nest størst framgang mot kvlg 2023 på målingen. Det kommer av at partiet får en lojalitet på 94 pst (!), og i tillegg vinner en del velgere fra SV og Ap.

11) Høyre og Frp går begge fram i underkant av to prosentpoeng siden valget. Høyre vinner velgere fra Ap, KrF og Andre-gruppen, og taper til nevnte Frp.

12) Frp henter kun velgere fra Høyre blant de andre partiene, og taper ikke en eneste respondent til andre partier (90 pst lojalitet).

13) Ellers er det interessant at MDG holder nivået fra kommunevalget rimelig godt selv etter å ha gått i samarbeid med Høyre etter mange år på rødgrønn side. MDG er faktisk vektet klart ned, fra et råtall på i overkant av 7 pst.

14) INP fikk 2,0 pst og et mandat i trønderhovedstaden ved valget, men har på denne målingen kollapset til 0,3 pst og én eneste respondent. Norstat har ikke en egen overgangsmatrise for INP, men Andre-velgerne i 2023 fordeler seg rimelig jevnt mellom en lang rekke partier, fra Høyre og Frp til SV og Rødt.

15) Holdes velgere som ikke stemte i k-2023 utenfor målingen, synker Ap mest mens Høyre øker mest. Differansen mellom de to partiene øker med nesten to og et halvt prosentpoeng i Høyres favør.

16) Vi har etter lokalvalget målinger i syv kommuner som samlet leverte 27 pst av stemmene i kvlg 2023. Landstendens kommunevalg iht disse målingene med vår beregningsmåte (kvlg 2023 nasjonalt):

a. Ap 18,1 (21,6)

b. H 27,1 (25,9)

c. Frp 12,9 (11,4)

d. SV 8,9 (6,9)

e. Sp 7,0 (8,2)

f. KrF 4,3 (4,0)

g. V 5,7 (5,0)

h. MDG 3,7 (4,2)

i. R 3,5 (3,5)

j. INP 2,9 (3,0)

17) Arbeiderpartiets landstendens i de syv målte kommunene (Ap 21,6 i k-2023):

a. Vestvågøy 2,3

b. Vågan 10,1

c. Oslo 17,9

d. Fredrikstad 22,9 – pluss mot kvlg 2023

e. Bergen 19,5

f. Kristiansand 16,5

g. Trondheim 16,7

18) Mediedekningen av målingen i Trondheim peker på årsmøtet i Trondheim Ap. Slik dekning underspiller at deler av Arbeiderpartiets minus mot lokalvalget i 2023 trolig skyldes partiets nasjonale nedgang etter valget i fjor.

19) Statsminister Jonas Gahr Støres fylkesparti – Oslo Ap – hadde f.eks. en landstendens på 17,9 i målingen om kommunevalg i januar 2024. Forskjellen til landstendens Trondheim Ap i februar i målingen for NRK og Adressa på 16,7 er marginal.

20) Kommentarer som bare kobler målingen i trønderhovedstaden til årsmøtet i Trondheim Ap og lagets nye nestleder – Trond Giske – er derfor unyansert, sett i lys av partiets tall i bl.a. Oslo.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Norstat / Adressa / NRK 16/2-24 24 27 32 31 3
Norstat / NRK 7/9-23 25 31 36 27 6
Respons / VG 4/9-23 26 29 34 29 3
Norstat / Adressa / NRK 30/8-23 24 26 31 30 2
InFact / Nidaros 29/8-23 23 23 28 29 0
Norstat / Høyre 18/8-23 26 29 33 29 3
Norstat / Adressa / NRK 2/8-23 28 33 38 25 5
Respons / VG 27/6-23 26 26 31 32 0
Norstat / Adressa / NRK 19/6-23 22 26 32 30 4
InFact / Nidaros 5/6-23 25 26 31 32 1

Trondheim 1979-2024

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Norstat / Adressa / NRK 30/8-23 Respons / VG 4/9-23 Norstat / NRK 7/9-23 Norstat / Adressa / NRK 16/2-24
Ap 30,3 24,1 25,5 19,6 23,1 21,1 18,6
Høyre 18,3 29,2 28,0 28,8 29,0 26,0 31,1
Frp 7,4 5,4 5,5 5,2 6,4 3,9 7,1
SV 11,5 12,3 11,0 12,2 12,0 13,4 16,0
Sp 7,7 2,0 2,8 3,0 2,9 2,5 1,7
KrF 1,9 2,0 2,0 3,0 1,7 2,3 1,1
Venstre 5,7 5,7 5,5 6,2 5,4 7,5 6,6
MDG 6,5 6,2 6,8 8,8 6,5 6,7 5,5
Rødt 6,9 4,6 5,0 7,8 6,9 6,9 7,3
Andre 3,7 8,5 8,0 5,3 6,1 9,6 4,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 51,4 51,4 50,6 49,1
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 43,2 42,5 39,7 45,9
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,2 10,0 12,3 9,4

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner