Poll of polls

Oslo uvektet: Ap og SV jevnstore

illustrasjon

Publisert 29. januar 2024. Sist endret 29. januar 2024.

Oslo og Bergen – kommunevalg – Norstat for Aftenposten (24. januar) og Sentio for Bergensavisen (29. januar).

Tusen takk til redaktør Kjetil B. Alstadheim (Aftp) og journalist Geir Kvile (BA) for generøsitet med innsyn for pollofpolls i bakgrunnstall.

Vi viser til:

Aftenposten

Bergensavisen

1) Oslo januar 2024 iht Norstat for Aftenposten (kommunevalget 2023):

a. Ap 15,3 (18,4)

b. Frp 7,2 (6,1)

c. H 32,4 (32,6)

d. KrF 2,5 (1,7)

e. R 5,2 (5,8)

f. Sp 0,9 (0,8)

g. SV 13,3 (10,1)

h. V 10,2 (9,1)

i. MDG 8,8 (10,2)

j. INP 1,4 (1,1)

k. Demokr 0,3 (0,3)

l. Pp 0,6 (0,6)

m. Direktemandater hvis denne kommunemålingen skulle være stortingsvalg: Ap 3 – H 7 – Frp 1 – SV 3 – Sp og KrF 0 – V 2 – MDG 2 – R 1. Høyre holder sistemandatet med Frp som første utfordrer.

2) Oslo uvektet iht Norstat/Aftp («råtall»):

a. Ap 15,5

b. Frp 5,6 – Frp blir så godt som alltid veiet opp

c. H 32,0

d. KrF 2,4

e. R 6,1

f. Sp 0,6

g. SV 15,2 – Ap og SV jevnstore uvektet

h. V 10,3

i. MDG 9,3

j. INP 1,7

k. Ap og SV hadde hhv 125 og 122 respondenter (H 258).

l. Merk Arbeiderpartiets lekkasje til SV – se pkt. 9.

3) Oslo SV fikk 13,3 i stv 2021 og 10,1 i kvlg 2023. Gitt SVs fremgang på stortingsmålingene etter lokalvalget, er det mulig – kanskje sannsynlig – at en stortingsmåling i hovedstaden nå ville hatt SV høyere enn 13 pst som Kari Elisabeth Kaski og hennes partifeller fikk i Oslo i 2021.

4) Bergen januar 2024 iht Sentio for Bergensavisen (kommunevalget 2023):

a. Ap 16,7 (18,5)

b. Frp 11,0 (10,5)

c. H 29,2 (26,5)

d. KrF 3,0 (3,4)

e. R 3,5 (4,0)

f. Sp 1,7 (2,3)

g. SV 12,2 (10,0)

h. V 6,1 (5,0)

i. MDG 5,5 (5,2)

j. Bergenslisten 3,2 (5,0)

k. Pp 1,0 (1,7)

l. INP 5,0 (4,1)

m. Målingen gir et hårfint flertall i bystyret for Frp+H+KrF+V med 34/67. Høyre holder sistemandatet med SV som første utfordrer. Sum Frp+H+KrF+V var i kommunevalget i mindretall med 30/67.

5) Takk til Gabriel Steinsbekk for tekst og beregninger i pkt. 6–13.

6) Oppslutningsmessig har SV størst oppgang og Ap størst nedgang i Oslo, mens Høyre og SV har størst oppgang og Ap og Bergenslisten størst nedgang i Bergen. Med andre ord er SVs oppgang og Aps nedgang en trend i begge byene.

7) I tillegg har Venstre framgang på i overkant av ett prosentpoeng i både Oslo og Bergen, selv om partiet er i klar opposisjon til et Høyre-byråd i Bergen og i byrådssamarbeid med Høyre i Oslo.

8) Ser vi på endringene mellom opposisjon og posisjon, har opposisjonen samlet gått fram med ett mandat i Bergen, mens posisjonspartiene går fram med ett mandat i Oslo.

9) Hovedgrunnen til Arbeiderpartiets nedgang både i Oslo og Bergen er tap av velgere til SV. I begge byene er bruttotapet til SV tre ganger så stort som bruttotapet til Høyre.

10) SVs framgang kommer da naturlig nok først og fremst av denne hentingen fra Ap, men også av henting fra andre partier (MDG i Oslo og Rødt i Bergen).

11) Venstre vinner klart flest velgere fra Høyre i Bergen, men i Oslo vinner partiet ca. like mange fra Høyre og fra Ap (og faktisk flere netto fra Ap).

12) Høyres klare framgang i Bergen er utelukkende basert på henting av tidligere hjemmesittere. Faktisk synker partiet med 3,2 prosentpoeng dersom disse velgerne holdes utenfor, og partiet lander i det tilfellet på en oppslutning noen tideler under valgresultatet fra 2023 (og dermed på samme forholdsmessige nivå som Høyre i Oslo).

13) Lojale velgere i Oslo iht Norstat/Aftp (Bergen Sentio/BA i parentes) – begge mot kommunevalget 2023:

a. Ap: 68 (75)

b. H: 86 (78)

c. Frp: 70 (80)

d. Sp: 28 (58)

e. SV: 85 (81)

f. KrF: 85 (88)

g. V: 82 (74)

h. MDG: 72 (89)

i. R: 82 (72)

14) Vi har f.t. målinger i seks kommuner etter lokalvalget; Vestvågøy, Vågan, Kristiansand, Oslo, Fredrikstad, Bergen – som samlet leverte 614.640 stemmer i fjor = 22,9 pst av stemmene i kommunevalget 2023.

15) Landstendens med vår beregningsmåte gitt sum disse seks kommunene (landsresultatet k-2023):

a. Ap 18,3 (21,6)

b. H 26,8 (25,9)

c. Frp 12,9 (11,3)

d. SV 8,9 (6,9)

e. Sp 6,9 (8,2)

f. KrF 4,4 (4,0)

g. V 5,8 (5,0)

h. MDG 3,7 (4,2)

i. R 3,2 (3,5)

j. Takk til Jon Aabye for beregningen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner