Poll of polls

Valgdeltakelse Moss 33,6 pst

illustrasjon

Publisert 28. november 2023. Sist endret 28. november 2023.

1) Vi la mandag kveld 27. september ut forhåndsstemmene i fylkestings-omvalget i Moss.

2) Valgtingsstemmene Moss november:

Ap 22,9

H 26,5

Frp 13,5

SV 6,4

Sp 2,2

KrF 2,2

V 4,4

MDG 4,8

R 5,4

INP 6,5

Pp 1,8

3) Sum talte stemmer fylkestings-omvalget i Moss, forhånd + valgting november (september):

Ap 24,7 (24,2)

H 29,5 (29,8)

Frp 12,5 (13,6)

SV 6,0 (6,1)

Sp 2,3 (2,8)

KrF 2,0 (2,1)

V 3,6 (4,2)

MDG 4,1 (4,5)

R 5,6 (5,2)

INP 6,8 (2,9)

Pp 1,7 (2,6)

4) Valgdeltakelsen i fylkestingsvalget i Moss i november var 33,6. I september var deltakelsen 55,4. Deltakelsen i kommunevalget i Moss i september var 58,8. I stortingsvalget 2021 deltok 75 pst av velgerne i Moss.

5) Deltakelsen i fylkestingsvalget i Østfold ble dermed 50,0 pst, som er den laveste av alle 15 fylkene i årets valg.

6) Fylkestingsvalget i Østfold etter omvalget i Moss i november (september):

Ap 25,1 (25,0)

H 26,7 (27,0)

Frp 13,3 (13,4)

Sp 7,4 (7,1)

SV 4,8 (4,9)

KrF 3,7 (3,6)

V 2,3 (2,5)

MDG 3,5 (3,6)

R 3,8 (3,9)

INP 4,0 (3,5)

Pp 3,4 (3,4)

7) INP gikk i Moss solid frem fra september til november i prosentpoeng (fra 2,9 til 6,8). INPs stemmetall var 658 i fylkestingsvalget i Moss i september mot 934 i november.

8) Det er grunn til varsomhet med å legge stor vekt på omvalget i Moss i vurderingene av INPs sjanser i Moss og Østfold i stortingsvalget 2025. Det skyldes at valgdeltakelsen var lav, og at det ikke kan utelukkes at noen velgere har stemt taktisk, gitt at INP i september var nær ved å ta Høyres siste mandat i fylkestinget. INP hentet dette mandatet i november.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner