Poll of polls

INP+SV+Venstre november-vinnere

illustrasjon

Publisert 14. november 2023. Sist endret 14. november 2023.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap18,4-2,4-7,9
H26,9-0,36,5
Frp13,32,11,7
SV9,30,61,7
Sp6,4-1,3-7,1
KrF4,71,80,9
V6,8-0,42,2
MDG3,5-0,8-0,4
R5,4-0,20,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Respons for VG – publisert 14. november 2023.

Tusen takk til VG, ved Andreas Nielsen, for hyggelig og givende kontakt.

Vi viser til:

VGs reportasje.

VGs kommentar.

1) Sammenlignes snittet i november med partienes normalnivåer siste tiår, er – i alfabetisk rekkefølge – INP, SV og Venstre vinnerne.

2) INP har snitt 4,01 på de syv målingene i årets nest siste måned. Respons for VG noterte 3,6.

3) Senterpartiet er hovedleverandøren til INP. Av Vedums 2021-velgere (+400.000) vil ifølge Respons 26.000 stemme INP hvis «stortingsvalg i morgen». INP tapper da Sp med nesten ett prosentpoeng. Gitt Respons, er det bare Høyre som henter flere Sp-velgere.

4) SV har en løfterik høst. Utvekslingen mot Arbeiderpartiet betyr mye for SV. Kirsti Bergstøs netto pluss av 2021-velgere mot Støre har i 2023 vært slik (30.000 = 1 pp):

a. November (Respons/VG): 24.000

b. Oktober: 12.000

c. September: 14.000

d. Juni: 17.000

e. Mai: 14.000

f. April: 19.000

g. Mars: 27.000

h. Februar: 8.000

i. Januar: 7.000

5) Venstre gjør det denne høsten skarpere i de fleste segmentene. Illustrende er netto utveksling av 2021-velgere mot Ap og MDG og H:

a. V vs Ap: Januar V pluss 7.000. November/VG: V pluss 16.000.

b. V vs MDG: Januar MDG pluss 1.000. November/VG: V pluss 20.000.

c. V vs H: Januar H pluss 23.000. November/VG: H pluss 10.000.

6) Lojalitet mot 2021 iht Respons/VG i november (VG ultimo september):

a. R 65 (61)

b. SV 71 (54)

c. Ap 55 (56)

d. Sp 36 (43)

e. V 70 (64) – lojalitet 70 for Venstre mer enn to år inn i en stortingsperiode har vært en sjeldenhet

f. KrF 80 (53)

g. H 79 (77)

h. Frp 75 (63)

i. MDG 49 (59)

7) Arbeiderpartiet og Senterpartiet har, både absolutt og relativt, flest gjerdesittere (svarte «ikke sikker» da Respons ringte):

a. Ap 206.000 (!) på gjerdet = 26 pst av 2021-velgerne

b. Sp 114.000 på gjerdet = 28 pst av 2021-velgerne

c. Høyre og Frp har hhv 47.000 og 27.000 av egne 2021-velgere på gjerdet

8) Velgere som ikke stemte i 2021:

a. Ap har 18 pst av de aktiviserte.

b. H har 27 pst.

9) Takk til Gabriel Steinsbekk for tekst og beregninger i pkt 10–16.

10) Svært sterkt råtall for Høyre (32,5), og partiet har heller ingen overrepresentasjon blant dem som ikke stemte sist. Sterk matrise med nettohenting på 114.000 fra Ap+Sp. Hentingen fra Ap på 67.000 er nesten nøyaktig det samme som snittet av november-målingene så langt.

11) Ap har et svakt råtall (16,5), og taper mye til V i tillegg til H og SV.

12) Støre er ned ett prosentpoeng så langt i november sammenlignet med oktober, noe som ser ut til å skyldes større tap til SV og høyere andel egne velgere på gjerdet. Nettotapet til H er stabilt.

13) Venstre øker hentingen fra MDG, hele 21 pst brutto av MDG-velgerne og i overkant av 20.000 netto.

14) Senterpartiets vedvarende oppslutningsproblem har kommet veldig i bakgrunnen av Ap, men både på snittet av målingene i november og hos VG taper Vedum velgere til nesten samtlige andre stortingspartier (med unntak av Venstre).

15) Sp så ut til å ha en liten opptur på stortingsmålingene i august (kanskje som en konsekvens av kommunevalgkampen), men har nå sunket under 6 pst igjen på månedssnittet.

16) Uvektet råtall Respons/VG (parentes Resp/VG uten velgere som ikke stemte i 2021):

a. Ap 16,5 (18,4)

b. H 32,5 (26,9)

c. Frp 10,5 (13,9)

d. Sp 5,2 (6,7)

e. SV 10,0 (9,4)

f. KrF 4,3 (4,9)

g. V 7,8 (6,3)

h. MDG 3,6 (3,4)

i. R 5,5 (5,2)

j. INP 3,0 (3,0)

17) Høyres høye råtall skyldes at Respons fant «for mange» H-velgere. Høyre fikk 20 pst i 2021. Byråene spør først om respondentene stemte i 2021 og, hvis ja, på hvilket parti. Byråene spør deretter om stemmegivning hvis «stortingsvalg i morgen».

18) Av respondentene som sa at de stemte i 2021, svarte 28 pst at de stemte Høyre. Gitt valget på 20 pst, ble Høyre vektet klart ned.

19) Av respondentene som sa at de stemte i 2021, svarte 23 pst at de stemte Ap. Gitt Arbeiderpartiets resultat i 2021 på +26 pst, måtte Ap vektes opp.

20) At Høyre som oftest vektes ned og Ap oftest opp, er normalt, men for H er nedvektingen i denne undersøkelsen høyere enn snittet.

21) Takk til Jon Aabye for tabellen.

November

Snitt syv første vs snitt forrige måling fra disse syv

Nov Okt S-21 Nov vs S-21
Ap 19,49 20,50 26,25 -6,8
H 26,35 26,29 20,35 6,0
FrP 12,95 12,54 11,61 1,3
SV 9,80 9,16 7,64 2,2
Sp 5,84 6,47 13,50 -7,7
KrF 4,06 3,60 3,80 0,3
V 6,05 5,94 4,61 1,4
MDG 4,07 3,83 3,94 0,1
R 4,97 5,33 4,72 0,3
INP 4,01 3,86 0,55 3,5
Blokker av partier
Ap+Sp+SV+MDG+R 44,2 45,3 56,1
H+Frp+V+KrF 49,4 48,4 40,4
Ap+Sp+SV+R 40,1 41,5 52,1
H+Frp+V 45,4 44,8 36,6
H+Frp 39,3 38,8 32,0
H+V+KrF 36,5 35,8 28,8
Ap+Sp+SV 35,1 36,1 47,4
Ap+Sp 25,3 27,0 39,8
Ap+SV 29,3 29,7 33,9
SV+R 14,8 14,5 12,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V