Poll of polls

September: V+Ap+KrF øker lojaliteten

illustrasjon

Publisert 4. oktober 2023. Sist endret 4. oktober 2023.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen med snitt bakgrunnstall iht nasjonale stortingsmålinger i september. Denne samlematrisen bygger på fire målinger. Bare en av disse er tatt opp etter at høyreleder Erna Solberg holdt pressekonferanse 15. september (Respons/VG 22. sept). Norstats måling for NRK og Aftenposten 28. september er en «oktober»-måling, og tas med på samlematrisen i oktober.

2) Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnstall.

3) Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk som på fjerde året utarbeider samlematrisene. Gabriel skal krediteres både teksten i pkt. 4 flg. og tabellene.

4) Størst nedgang fra august har Høyre med -2,7 prosentpoeng. Sammenligner vi med juni, er nedgangen på -3,7 prosentpoeng.

5) Høyres minus i oppslutning henger i begrenset grad sammen med en nedgang i lojalitet, da denne har sunket med i underkant av to prosentpoeng fra august til september og fem prosentpoeng siden juni. Det utgjør samlet rundt ett prosentpoeng i oppslutning for partiet.

6) Høyres henting av velgere fra andre partier har gått ned med rundt 20.000 netto fra august til september. Det handler først og fremst om mindre henting fra Venstre og delvis fra Frp. Nettohentingen fra Ap+Sp er nesten identisk i august og september.

7) Høyres nedgang i oppslutning henger også sammen med at partiets lojalitet relativt sett har sunket mer, fordi andre partier har økt sin lojalitet. I snitt hadde alle partier unntatt Høyre en lojalitet på 57,6 i august, som har økt til 60,5 pst i september.

8) De tre partiene med størst lojalitetsframgang i september er Venstre (+8,0 pp), Ap (+6,1 pp) og KrF (+4,9 pp).

9) For Arbeiderpartiets del utgjør lojalitetsøkningen ca. +1,5 prosentpoeng i høyere oppslutning, som forklarer nesten hele plusset i barometertall fra august til september på 1,7 pp.

10) Det er først og fremst tidligere gjerdesittere som har vendt tilbake til Støre, da det samlede nettotapet til andre partier kun har sunket fra 134.000 i august til 130.000 i september.

11) Venstre har nest størst framgang fra august til september med +0,7 prosentpoeng. Dette henger som hos Ap sammen med færre gjerdesittere, men også en klar nedgang i nettotapet til Høyre fra -22.000 til -4.000.

12) Som i juni er det rundt 37 pst av velgerne som er på vandring (som enten oppgir et annet parti enn de stemte på i 2021 eller har satt seg på gjerdet).

13) Nettoovergangene mellom blokkene er 201.000 i borgerlig favør. Det er samme nivå som før sommeren og en liten økning fra august (191.000).

14) Likevel har altså den samlede oppslutningen til de fire borgerlige stortingspartiene sunket fra 52 pst til 49,7 pst i samme tidsrom. Det er med andre ord endringene i lojalitet og vinn/tap mot gjerdet som forklarer endringene i oppslutning.

Snitt av fire målinger i september der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 20,3
H 27,6
Frp 12,7
Sp 6,7
SV 8,0
KrF 3,9
V 5,5
MDG 4,3
R 5,1

Lojalitet mot stv 2021

September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 57,0 50,9 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 80,3 82,1 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 70,1 70,2 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 35,6 34,1 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 62,5 66,4 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 69,6 64,7 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 60,1 52,1 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 64,3 60,7 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 64,6 61,6 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 57,0 1,2 1,7 6,4 6,4 2,6 2,8 1,3 4,7 1,4 7,8
H 11,2 80,3 8,6 12,7 2,5 9,4 15,2 4,6 2,5 11,1 14,4
Frp 3,2 4,6 70,1 8,5 0,6 1,6 1,1 0,0 1,1 0,7 5,3
Sp 1,3 0,7 1,0 35,6 1,1 1,4 0,6 0,7 1,0 0,0 3,0
SV 3,6 0,0 0,5 2,8 62,5 1,7 2,5 9,2 10,4 0,0 5,4
KrF 0,1 0,6 0,6 0,8 1,1 69,6 0,6 0,0 0,7 1,4 3,1
V 1,9 2,8 0,5 1,5 2,4 1,6 60,1 5,8 1,1 0,0 3,3
MDG 0,8 0,5 1,1 0,7 4,8 0,9 3,4 64,3 1,5 0,0 3,6
R 1,7 0,4 1,3 2,3 7,1 0,8 1,1 2,1 64,6 1,7 1,3
Andre 1,6 1,5 6,4 7,3 0,7 3,9 2,3 2,8 1,5 65,7 2,0
Gjerdesittere 17,7 7,3 8,5 21,4 11,0 6,5 10,5 9,2 11,0 15,6 50,6

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 81 000 19 000 -16 000 14 000 -2 000 11 000 5 000 7 000 11 000
H -81 000 -2 000 -47 000 -6 000 -7 000 -4 000 -3 000 -1 000 -3 000
Frp -19 000 2 000 -31 000 0 0 0 4 000 3 000 21 000
Sp 16 000 47 000 31 000 9 000 2 000 5 000 2 000 8 000 29 000
SV -14 000 6 000 0 -9 000 1 000 2 000 0 1 000 2 000
KrF 2 000 7 000 0 -2 000 -1 000 1 000 1 000 0 3 000
V -11 000 4 000 0 -5 000 -2 000 -1 000 -2 000 0 3 000
MDG -5 000 3 000 -4 000 -2 000 0 -1 000 2 000 0 3 000
R -7 000 1 000 -3 000 -8 000 -1 000 0 0 0 0
Andre -11 000 3 000 -21 000 -29 000 -2 000 -3 000 -3 000 -3 000 0
Gjerdesittere -139 000 -44 000 -29 000 -86 000 -25 000 -7 000 -14 000 -11 000 -16 000 -17 000
Stemte ikke sist 71 000 130 000 48 000 27 000 49 000 28 000 30 000 33 000 12 000 18 000
Total -198 000 240 000 39 000 -208 000 35 000 10 000 30 000 26 000 14 000 70 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 138 000
Til/Fra Frp 43 000
Til/Fra KrF 0
Til/Fra V 20 000
SUM 201 000
Til/Fra Ap -109 000
Til/Fra Sp -85 000
Til/Fra SV -9 000
Til/Fra MDG 0
Til/Fra R 2 000
SUM -201 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -81 000 -87 000 -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -109 000 -115 000 -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -16 000 -11 000 -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF