Poll of polls

Bjørnar Moxnes – hva nå?

illustrasjon

Publisert 2. juli 2023. Sist endret 2. juli 2023.

1) Vil Rødt-lederens «solbrille-gate» virke inn på velgernes vandringer?

2) Vi vil i juli få minst en nasjonal stortingsmåling, minst en måling i et sentralt fylke og noen målinger i kommuner. Disse målingene kan gi en første antydning til svaret på spørsmålet. Før det er vi henvist til å spekulere.

3) Et første spørsmål er om «solbrille-gate» kan ramme Rødts attraktivitet, dvs. partiets evne til å hente velgere fra andre partier.

(i) På snittet av bakgrunnstallene i stortingsmålingene i juni hentet Rødt brutto knapt 3 pst av Arbeiderpartiets 2021-velgere, over 3 pst av Senterpartiets 2021-velgere og nesten 6 pst av SVs 2021-velgere. Kilden er snittmatrisen som 29. juni ble lagt ut på dette nettstedet.

(ii) Dette svarer til 20.000 Ap-velgere, 13.000 Sp-velgere og 13.000 SV-velgere, sum 46.000 = rundt 1,5 prosentpoeng. Ikke dermed sagt at disse velgerne straks vil snu i døren og gå tilbake til sine partier fra 2021, men dette antyder hvor Rødt kanskje er spesielt sårbar.

4) Et andre spørsmål er om Rødts lekkasje til nærstående partier kan gå opp som følge av «solbrille-gate».

(i) Rødts brutto lekkasje til Arbeiderpartiet var i juni nesten fem prosent av Rødts velgere i 2021 og til SV over syv prosent av Rødt-velgerne for snart to år siden. Rødts lekkasje til Senterpartiet var i juni på null. Kilden er også her snittmatrisen.

(ii) Dette svarer til rundt 7.000 R-velgere til Ap og 10.000 til SV, sum 17.000 = rundt 0,5 prosentpoeng. Så vil målingene fremover vise om denne lekkasjen fra Rødt til Ap og SV vil øke.

5) I kommunevalget kan tilsvarende spørsmål reise seg.

(i) I siste måling om kommunevalg i Oslo (Respons for Høyre ultimo juni) hentet Rødt brutto nesten seks prosent av SV-velgerne i hovedstaden i 2021 og to prosent av Ap-velgerne. Spørsmålet blir da om Rødts henting vil gå ned.

(ii) I denne Oslo-målingen var brutto lekkasje fra Rødt til Arbeiderpartiet på tolv prosent av R-velgerne i 2021 og til SV elleve prosent av R-velgerne. Så blir spørsmålet om «solbrille-gate» kan føre til høyere lekkasje fra Rødt til Ap+SV.

(iii) På nasjonale stortingsmålinger er utvekslingen mellom Rødt og MDG ikke stor. I målingen i Oslo fra Respons/H i juni var det derimot en massiv lekkasje fra Rødt til MDG.

(iv) Femten prosent av R-velgerne i 2021 gikk til MDG. Bare en prosent av MDG-velgerne gikk til Rødt. Skulle et slikt negativt bytteforhold vedvare og kanskje øke på grunn av «solbrille-gate», vil det bli merkbart for Rødt i hovedstaden.

6) I kommuner der Rødt ikke har større profiler, kan partiet være særlig avhengig av tilliten til de nasjonale profilene. Gitt «solbrille-gate», kan eventuell svekket tillit til Rødts leder kanskje være en særlig risiko for partiet i slike kommuner.

7) Enten velgerne spørres om stortings- eller kommunevalg, kan det også oppstå spørsmål om «solbrille-gate» kan lede til demobilisering og gjerdesitting.

(i) Hvis et parti skuffer sine velgere, er det sjelden et 1:1-forhold mellom skuffete velgere og lekkasje til nærstående partier. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er illustrerende, som i juni hadde hhv 23 pst og 27 pst av sine 2021-velgere på gjerdet. Rødt hadde da bare knapt elleve prosent av sine velgere på gjerdet.

(ii) En av flere mulige effekter av «solbrille-gate» er at andelen av Rødt-velgerne som setter seg på gjerdet kan komme til å øke.

(iii) I målingen i Oslo i juni fra Respons/H hadde Rødt knapt ni prosent av sine velgere på gjerdet. Om denne andelen vil øke som følge av «solbrille-gate», vil målingene i Oslo i august kanskje gi oss svar på.

(iv) En eventuell økning i Rødts gjerde-andel vil – forutsatt alt annet likt – paradoksalt nok øke borgerlig sides stemmeandel. Rødgrønn blokks andel vil svekkes med eventuelt flere Rødt-gjerdesittere. Borgerlig blokk vil da nødvendigvis gå opp fordi summen alltid er 100 prosent.

8) Alle disse kannestøperiene er f.t. spekulasjoner. Sikre svar på hvorfor velgerne vandrer hit og dit får vi sjelden. Men august med sin storm av nasjonale og lokale målinger kan gi en pekpinn på hva «solbrille-gate» kan bety for Rødt.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R