Poll of polls

Nye kommuner til Ahus? – mandatene

illustrasjon

Publisert 9. februar 2022. Sist endret 10. februar 2022.

1) Aftenposten skriver 8. februar 2022 at inntil ti kommuner kan komme til å søke om overføring til Akershus etter at Viken er erstattet med de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

2) Vi viser til Aftenpostens artikkel.

3) Disse ti kommunene er:

a. I nåværende Buskerud valgkrets: Hole, Ringerike, Lier, Jevnaker.

b. I nåværende Hedmark valgkrets: Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal.

c. I nåværende Østfold valgkrets: Moss, Indre Østfold.

4) Det foreligger per nå ingen søknader fra disse kommunene om å bli overført til Akershus.

5) Men skulle disse ti kommunene bli overført til Akershus, vil det få massive konsekvenser for mandatfordelingen til Stortinget.

6) Se tabellen om mandat-konsekvensene, som forutsetter at ti kommuner overføres som nevnt. Tabellen bygger på folketall per 1. januar 2021.

7) Akershus vil få fire nye mandater, fra 19 til 23.

8) Hedmark vil få ett mandat mindre, fra 7 til 6.

9) Østfold vil få tre mandater mindre, fra 9 til 6.

10) Skulle Alta søke om å bli overført til Troms, kan trolig Kautokeino og Loppa komme til å gjøre det samme. Skulle det skje, vil det få store konsekvenser for mandatfordelingen i Troms og Finnmark.

11) Etter gjeldende valglov § 11-3 foretas ny fordeling av mandatene hvert åttende år. Valglovutvalget foreslår i NOU 2020: 6 kap. 5.3.2.3 at ny fordeling skal foretas hvert fjerde år, se forslaget til ny § 11-3.

12) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk, som raskt så dette poenget når Aftenposten publiserte sin sak, og som har utarbeidet tabellen.

Mandat-endringer hvis ti kommuner overføres til Ahus

Hole, Ringerike, Lier, Jevnaker, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Moss, Indre Østfold. Tabell ved Gabriel Steinsbekk.

Valgkrets Nåværende mandater Nye mandater Differanse
Østfold 9 6 -3
Akershus 19 23 4
Oslo 20 20 0
Hedmark 7 6 -1
Oppland 6 6 0
Buskerud 8 6 -2
Vestfold 7 7 0
Telemark 6 6 0
Aust-Agder 4 4 0
Vest-Agder 6 6 0
Rogaland 14 14 0
Hordaland 16 16 0
Sogn og Fjordane 4 4 0
Møre og Romsdal 8 9 1
Sør-Trøndelag 10 11 1
Nord-Trøndelag 5 5 0
Nordland 9 9 0
Troms 6 6 0
Finnmark 5 5 0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner