Poll of polls

Melby-effekt i S-Trøndelag

Publisert 14. november 2021. Sist endret 14. november 2021.

1) Venstres leder Guri Melby er fra Orkdal. Venstre gikk frem i hennes hjemfylke fra 4,0 i 2017 til 4,4 i 2021. Andre fylker med pluss for Venstre mot 2017 var Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Vest-Agder.

2) Sør-Trøndelag var, relativt sett, Arbeiderpartiets nest svakeste med landstendens 25 minus. Bare Oslo var svakere, med landstendens 24 minus.

3) Sør-Trøndelag var blant valgkretsene der MDG hadde landstendens over fire pst. De øvrige var Akershus, Oslo og Vestfold. I Hordaland med Bergen som stor universitetsby var MDGs landstendens 3,6.

4) Takk til Jon Aabye for tabellene.

Sør-Trøndelag valgkrets

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 57 621 29,82 60 772 32,68 24,97
H 31 837 16,48 38 390 20,65 19,98
Frp 16 650 8,62 21 774 11,71 11,18
SV 17 635 9,13 14 131 7,60 7,23
Sp 29 181 15,10 20 658 11,11 14,03
KrF 4 211 2,18 5 098 2,74 3,34
V 8 435 4,37 7 452 4,01 4,76
MDG 9 268 4,80 7 159 3,85 4,04
R 10 852 5,62 5 393 2,90 4,67
Andre 7 547 3,91 5 106 2,75
SUM 193237 185933

Trondheim

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 36350 30,3 37782 33,1 25,09
H 21963 18,3 25235 22,1 20,76
Frp 8875 7,4 11871 10,4 10,82
SV 13801 11,5 11123 9,7 7,12
Sp 9202 7,7 6255 5,5 14,46
KrF 2221 1,9 2730 2,4 3,26
V 6876 5,7 5748 5,0 4,98
MDG 7839 6,5 5733 5,0 4,22
R 8256 6,9 4362 3,8 4,35
Andre 4490 3,7 3366 2,9
SUM 119873 114205

Fosen

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 3535 24,7 4001 26,3 25,75
H 2007 14,0 3243 21,3 16,50
Frp 1869 13,1 2425 15,9 12,47
SV 643 4,5 542 3,6 7,61
Sp 4113 28,7 3302 21,7 13,69
KrF 387 2,7 495 3,2 3,50
V 234 1,6 283 1,9 3,85
MDG 233 1,6 291 1,9 2,76
R 465 3,2 190 1,2 6,28
Andre 822 5,7 466 3,1
SUM 14308 15238

Fosen har disse 4 kommunene: Osen, Indre Fosen, Ørland, Åfjord.

Orkdalsregionen

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 8796 29,2 9316 32,6 24,46
H 3992 13,2 4942 17,3 19,14
Frp 3301 10,9 4142 14,5 11,46
SV 1385 4,6 1010 3,5 7,81
Sp 8461 28,0 5871 20,6 14,08
KrF 850 2,8 1034 3,6 3,27
V 663 2,2 684 2,4 4,01
MDG 552 1,8 494 1,7 3,43
R 1019 3,4 376 1,3 6,18
Andre 1149 3,8 684 2,4
SUM 30168 28553

Orkdalsregionen har disse 8 kommunene: Heim, Orkland, Oppdal, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu, Skaun.

Gauldalen

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 5310 29,6 5922 34,2 23,70
H 2150 12,0 2851 16,5 18,24
Frp 1610 9,0 2020 11,7 11,69
SV 1037 5,8 782 4,5 7,71
Sp 5354 29,9 3811 22,0 14,00
KrF 567 3,2 638 3,7 3,61
V 323 1,8 380 2,2 3,59
MDG 282 1,6 337 1,9 2,62
R 602 3,4 257 1,5 5,45
Andre 684 3,8 309 1,8
SUM 17919 17307

Gauldalen har disse 4 kommunene: Midtre-Gauldal, Røros, Holtålen, Melhus.

Stjørdalen

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 3630 33,1 3751 35,3 25,67
H 1725 15,7 2119 19,9 19,75
Frp 995 9,1 1316 12,4 11,13
SV 769 7,0 674 6,3 6,66
Sp 2051 18,7 1419 13,3 14,46
KrF 186 1,7 201 1,9 3,77
V 339 3,1 357 3,4 4,02
MDG 362 3,3 304 2,9 3,74
R 510 4,6 208 2,0 5,73
Andre 402 3,7 281 2,6
SUM 10969 10630

Stjørdalen har disse 3 kommunene: Malvik, Selbu, Tydal.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner