Poll of polls

MDGs lojalitet må opp

Publisert 15. oktober 2021. Sist endret 15. oktober 2021.

1) MDG ved partileder Bastholm vant sitt første mandat fra Akershus i årets valg. MDG fikk 4,72 i landets nest største valgkrets mot 3,67 i 2017. Det gir en landstendens på 4,17.

2) Vi begynte med månedlige samlematriser i november 2019. MDG hadde da en lojalitet på høy 60.

3) Lojaliteten i de to landsmålingene i valgkampens siste uke i september 2021 som kom nærmest valgresultat (Opinion og Norstat «super») var lav 50.

4) Dette må sees i ly av MDGs knapt 95.000 velgere i 2017. Lojalitetsfallet på kanskje så mye som 18 prosentpoeng kan ha kostet Bastholms parti over 15.000 velgere. Dette var for MDG forskjellen på tre og syv–åtte stortingsmandater.

5) Antas det at MDGs lojalitet var lav 50 i valget, har knapt halvparten av de 95.000 velgerne i 2017 enten satt seg på gjerdet eller funnet andre partier.

6) Skal MDG vokse, er høyere lojalitet en betingelse.

7) Så må partiet spørre seg selv hvorfor velgere som i 2017 anså klimakrisen som klodens (trolig) største problem, og som da (trolig) antok at MDG var det beste norske virkemiddelet for å bidra til å løse denne krisen, likevel ikke holdt fast ved partiet i stortingsvalget 2021.

8) Tusen takk til Jon Aabye for tabellene.

Akershus

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 95609 25,82 95014 26,37 26,80
H 101439 27,39 111038 30,82 22,26
Frp 38779 10,47 54936 15,25 10,43
SV 25240 6,82 18998 5,27 7,78
Sp 32584 8,80 21923 6,08 14,93
KrF 7580 2,05 8534 2,37 3,63
V 25393 6,86 22974 6,38 4,70
MDG 17461 4,72 13209 3,67 4,17
R 14572 3,94 7022 1,95 4,87
Andre 11644 3,14 6682 1,85
SUM 370301 360330

Romerike

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 49468 30,3 49565 31,4 26,43
H 33724 20,6 38500 24,4 21,22
Frp 20679 12,7 28579 18,1 10,63
SV 10495 6,4 7368 4,7 8,30
Sp 21203 13,0 13952 8,8 15,18
KrF 3416 2,1 3967 2,5 3,50
V 6529 4,0 5938 3,8 4,65
MDG 5117 3,1 3842 2,4 4,18
R 6601 4,0 2721 1,7 5,66
Andre 6083 3,7 3590 2,3
SUM 163315 158022

Romerike har disse 12 kommunene: Aurskog-Høland, Lunner, Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal.

Follo

S-2021 %-vis S-2017 %-vis Landstend.
Ap 20332 24,9 19957 25,0 27,19
H 21014 25,7 23477 29,5 21,86
Frp 8152 10,0 11417 14,3 10,58
SV 6968 8,5 5660 7,1 7,23
Sp 6181 7,6 4523 5,7 13,75
KrF 1849 2,3 1982 2,5 3,82
V 5446 6,7 4925 6,2 4,71
MDG 5134 6,3 4104 5,1 3,95
R 4119 5,0 2237 2,8 4,33
Andre 2544 3,1 1434 1,8
SUM 81739 79716

Follo har disse 6 kommunene: Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Enebakk, Nesodden.

Vest

S-2021 % S-2017 % Landstend
Ap 25809 20,6 25492 20,8 27,12
H 46701 37,3 49061 40,0 23,33
Frp 9948 7,9 14940 12,2 9,90
SV 7777 6,2 5970 4,9 7,68
Sp 5200 4,2 3448 2,8 15,23
KrF 2315 1,8 2585 2,1 3,68
V 13418 10,7 12111 9,9 4,74
MDG 7210 5,8 5263 4,3 4,34
R 3852 3,1 2064 1,7 4,40
Andre 3017 2,4 1658 1,4
SUM 125247 122592

Omfatter Bærum og Asker.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner