Poll of polls

VG: MDG+V vinnere i Akershus.

Publisert 12. september 2021. Sist endret 12. september 2021.

Valgkampens nest siste fylkesmåling – Akershus – Respons for VG – opptatt 6–9 september 2021 – publisert lørdag 11. september.

Vi viser til VGs reportasje.

Tusen takk til Sentio og VG for innsyn i bakgrunnstall i målingene i Akershus fra Sentio for Amedia (15. aug) og Respons for VG (11. sep).

Disse bakgrunnstallene er grunnlaget for tabellen når det gjelder lojalitet, I tabellen om overganger er bare Respons/VG i september lagt til grunn. Takk til Gabriel Steinsbekk for tabellen og observasjonene.

1) Respons for VG 11. sep: Ap 24,2 – H 25,3 – Frp 10,8 – SV 7,6 – Sp 8,1 – KrF 2,6 – V 8,7 – MDG 6,1 – R 4,4. Sammenlignet med Sentio medio august, er de største endringene minus 2,5 for Ap. og minus 2,7 for H – og pluss 3,8 for Venstre og pluss 3,2 for MDG. Kan MDG og Venstre forsvare disse sterke tallene i valget, kan sperregrense-kampen bli kronet med seier.

2) Venstres vekst fra 4,9 i august til 8,7 i september baserer seg på (i) en lojalitetsvekst på 13 prosentpoeng, og (ii) at et tap til andre partier på 5.500 velgere er snudd til nettohenting av 6.500 velgere. Denne gruppen består først og fremst av 5.500 Høyre-velgere fra 2017. Det er også denne endring som bidrar til Høyres nedgang på 2,7 prosentpoeng.

3) MDGs framgang skyldes økt lojalitet og en stor vekst i aktiviserte hjemmesittere. Bastholm henter i september netto 6.500 fra denne gruppen, mot et netto tap på 500 i august. Dette er en av flere målinger som viser at MDG er sårbar hvis velgere som ikke stemte i 2017, heller ikke avgir stemme i valget.

4) Etter denne målingen står kampen om sistemandatet mellom Arbeiderpartiets femte og Senterpartiets andre.

Lojalitet mot stv 2017

September August
Ap 67,0 67,1
H 73,8 73,9
Frp 59,3 57,9
Sp 69,2 66,7
SV 66,4 69,4
KrF 61,8 63,6
V 50,2 37,2
MDG 77,6 65,2
R 91,0 70,6

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -4 500 -1 500 1 500 5 500 -500 -1 500 2 500 3 000 0
H 4 500 0 3 000 0 1 000 5 500 500 0 500
Frp 1 500 0 3 500 1 500 0 1 500 0 -500 4 000
Sp -1 500 -3 000 -3 500 -500 -500 500 0 1 500 500
SV -5 500 0 -1 500 500 0 -500 1 000 1 500 0
KrF 500 -1 000 0 500 0 0 0 0 -500
V 1 500 -5 500 -1 500 -500 500 0 -1 500 1 000 0
MDG -2 500 -500 0 0 -1 000 0 1 500 500 0
R -3 000 0 500 -1 500 -1 500 0 -1 000 -500 0
Andre 0 500 -4 000 -500 0 500 0 0 0
Gjerdesittere -9 500 -8 000 -5 000 -1 500 -500 -1 500 -1 500 0 0 -4 500
Stemte ikke sist 11 500 7 000 4 000 2 000 6 000 3 000 2 000 6 500 1 500 2 000
Total -2 500 -15 000 -12 500 7 000 10 000 2 000 6 500 8 500 8 500 2 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -8 000
Fra Frp -6 000
Fra KrF -1 000
Fra V -1 000
SUM -16 000
Til Ap 8 000
Til Sp 6 500
Til SV 2 000
Til MDG -1 000
Til R 500
SUM 16 000

Akershus fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 5 8 9 8 6 9 5
S2005 5 7 7 6 7 4 8 8 9 5 9 5
S2009 5 6 7 6 7 4 8 9 9 6 10 5
S2013 5 6 6 5 6 7 10 10 11 8 11 8
S2017 5 7 7 6 7 6 9 9 10 7 10 7
S2021 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / VG 36/21 4 7 7 6 8 5 7 7 9 7 9 7
Norstat / NRK 36/21 5 7 8 7 9 5 7 8 9 8 10 7
Sentio / Amedia 36/21 4 8 8 6 7 5 7 7 8 6 8 6
Norstat / Aftenp. 35/21 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / RB / ØB / ABB / IAB / V / RHA 32/21 5 9 9 7 8 5 7 7 8 6 8 6
Norstat / NRK 32/21 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
Norstat / NRK 24/21 5 8 8 7 7 6 8 8 8 6 8 6
Sentio / ABB / RB / ØB / RHA 22/21 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
Norstat / NRK 16/21 4 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Høyre 5/21 4 7 7 6 7 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / Høyre 48/20 5 8 8 7 7 6 9 9 9 6 9 6
InFact / Amedia 36/17 5 7 7 6 7 5 7 7 8 6 8 6
Respons / Høyre 35/17 5 6 6 6 7 5 8 8 9 6 9 6
InFact / VG 35/17 4 5 5 5 6 5 8 8 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB / IAB 33/17 5 7 7 6 7 5 7 7 8 6 8 6
InFact / RB / ØB / ABB 25/17 5 8 8 7 7 5 8 8 8 5 8 5
Respons / Høyre 21/17 6 7 7 7 7 6 9 9 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB 19/17 6 7 7 7 8 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 13/17 6 8 8 7 7 5 7 7 7 5 7 5
InFact / RB / ØB / ABB 36/13 5 6 6 5 6 6 9 9 10 7 10 7
InFact / NTB 35/13 5 6 6 5 6 6 8 8 9 7 9 7
InFact / RB / ØB / ABB 34/13 4 4 5 5 6 6 9 10 10 8 11 7
InFact / NTB 25/13 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
InFact / RB / ØB / ABB 24/13 5 5 5 5 6 7 10 10 11 8 11 8
Sentio / MA 22/13 4 4 5 5 6 7 10 11 11 9 12 8
InFact / RB / ØB / ABB 36/12 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Norstat / Aftenp. 35/21 Sentio / Amedia 36/21 Norstat / NRK 36/21 Respons / VG 36/21
Ap 33,2 33,1 25,8 23,6 24,2 25,5 24,2
Høyre 38,5 40,0 27,4 29,3 25,7 27,0 25,3
Frp 2,8 6,0 10,5 10,0 8,2 11,2 10,8
SV 4,9 5,5 6,8 7,6 8,1 7,1 7,6
Sp 6,6 4,9 8,8 8,3 9,2 6,7 8,1
KrF 5,7 4,8 2,0 2,2 1,8 3,5 2,6
Venstre 6,0 3,4 6,9 6,5 7,2 7,6 8,7
MDG 0,0 0,0 4,7 6,0 6,5 6,4 6,1
Rødt 0,6 0,7 3,9 3,1 5,3 2,8 4,4
Andre 1,6 1,5 3,1 3,3 3,8 2,2 2,2
R+SV+Ap+Sp 45,4 44,2 45,4 42,6 46,8 42,1 44,3
Frp+H+KrF+V 53,0 54,2 46,8 48,0 42,9 49,3 47,4
Sp+KrF+V 18,3 13,2 17,7 17,0 18,2 17,8 19,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner