Poll of polls

Frp holder tre i Akershus

Publisert 27. november 2020. Sist endret 27. november 2020.

Fakta om målingen
Sentio for Høyre.
OEV
Ap22,8-3,0
H31,54,1
Frp13,02,5
SV6,6-0,2
Sp12,03,2
KrF1,9-0,1
V2,8-4,1
MDG5,00,3
R2,8-1,1
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Akershus – stortingsvalg – Sentio for Høyres Hovedorganisasjon – opptatt 15–20 november 2020 – 800 spurte.

1) Vi er klar over at mange lesere er skeptiske til målinger med partier som oppdragsgivere. Vi minner derfor om at denne undersøkelsen ikke vil inngå i elektroniske snitt på disse nettsidene, men vil inngå i manuelle beregninger.

2) Akershus har etter 2017 fått tilført fire kommuner; Hurum, Lunner, Rømskog, Røyken.

3) Legges disse fire kommunene til i Akershus i 2017, leverte valgkretsen 360.330 stemmer. Oslo hadde samme år 367.101.

4) Stemmetall i Akershus i 2017, korrigert for tilførsel av disse fire kommunene:

a. Ap 95.014

b. H 111.038

c. Frp 54.936

d. SV 18.998

e. Sp 21.923

f. KrF 8.534

g. V 22.974

h. MDG 13.209

i. R 7.022

j. Tusen takk til Jon Aabye for beregningen av korrigerte stemmetall.

5) Målingen (i parentes Akershus i stv 2017, korrigert for tilførsel av de nevnte kommunene):

a. Ap 22,79 (26,37)

b. Frp 13,02 (15,25)

c. H 31,48 (30,82)

d. KrF 1,91 (2,37)

e. R 2,80 (1,95)

f. Sp 12,03 (6,08)

g. SV 6,64 (5,27)

h. V 2,76 (6,38)

i. MDG 5,05 (3,67)

j. Andre 1,52 (1,85)

6) Mandater iht målingen:

a. Ap 5

b. H 6

c. Frp 3

d. Sp 2

e. SV 1

f. MDG 1

g. Sum 18 distriktsmandater i 2021. Akershus tilføres to nye mandater neste år, som etter målingen tilfaller Frp og Ap.

h. De nærmeste utfordrerne til å erobre mandat er H (syvende), Sp (tredje) og SV (andre).

i. Minimum for å vinne mandat iht målingen er 3,55 pst.

7) Lojalitet mot stv 2017 i Akershus (i parentes lojalitet på landsmålingen fra Norstat for NRK og Aftp 25. november, takk til kommentator Lars Nehru Sand):

a. Ap 59 (56)

b. Frp 67 (61)

c. H 78 (68)

d. KrF 70 (43)

e. R 64 (94)

f. Sp 79 (88)

g. SV 68 (65)

h. V 31 (33)

i. MDG 60 (51)

8) Gjerdesittere, «ikke sikker», i prosent av egne 2017-velgere i Akershus (i parentes landsmålingen fra NRK og Aftp 25. nov):

a. Ap 22 (22)

b. Frp 9 (20)

c. H 14 (19)

d. KrF 20 (40)

e. R 0 (6)

f. Sp 5 (8)

g. SV 24 (14)

h. V 37 (26)

i. MDG 16 (21)

9) Netto overganger i Akershus:

a. Sp henter 5.000 pluss fra Ap og 6.000 minus fra Frp, men færre enn 1.000 fra H.

b. Ap vinner netto nesten 3.000 fra Frp, leverer i overkant av 1.000 til H.

c. Ap sitt netto tap til R og SV er hhv 1.000 minus og 2.000 minus.

d. Frp taper netto 1.000 pluss til H og SV.

e. KrF henter ingen velgere fra andre partier (som vi også har sett på andre målinger denne høsten).

f. Rødt taper 1.000 minus til SV.

g. SV har +1.000 mot MDG.

h. Venstre taper nesten 2.000 til H og 2.500 pluss til MDG. Tapet til MDG er større enn på snittet av landsmålingene denne høsten.

i. MDG har Venstre som sin største leverandør på denne målingen i Akershus.

10) Brutto lekkasje til Senterpartiet i Akershus i prosent av partienes 2017-velgere (i parentes brutto lekkasje til Sp i Nordland iht InFact for NRK i november, takk til nyhetssjef Adrian Dahl Johansen i NRK):

a. Ap 8 (13)

b. Frp 11 (12)

c. H 2 (11)

d. KrF 0 (9)

e. R 0 (0)

f. SV 3 (10)

g. V 9 (26)

h. MDG 0 (11)

11) Vi minner – NB – om usikkerheten ved bakgrunnstall. Partisekretærer og andre som vil studere dette nærmere, bør sammenholde Akershus med de månedlige snittmatrisene fra Gabriel Steinsbekk. Er det uforklarlige forskjeller mellom snittmatrisene og Akershus, må det minnes om at snittmatrisene har et tyngre grunnlag.

12) Kulturministerens mandat i Akershus tapes i denne målingen. Venstres fordeling av egne 2017-velgere i Akershus i denne undersøkelsen (i parentes snittmatrisen for nasjonale målinger i november 2020):

a. Til Ap: 3 (5)

b. Til Frp: 0 (2)

c. Til H: 9 (10)

d. Til KrF: 0 (0)

e. Til R: 0 (1)

f. Til Sp: 9 (4)

g. Til SV: 0 (1)

h. Lojale: 31 (43)

i. Til MDG: 11 (6)

j. Venstres brutto lekkasje til MDG iht snittmatrisene i august, september, oktober og november var i alle fire måneder 6 pst. Vi må ha flere målinger for å få klarhet i om lekkasjen fra Venstre til MDG er større i Akershus enn i landet som helhet.

k. Dett spørsmålet er også sentralt for Bastholm og MDGs stilling i Akershus.

l. Så minner vi også om at i en 800-måling som denne i Akershus, vil det ofte være rundt 35 respondenter som opplyste at de stemte Venstre i 2017.

m. Feilkilder må leses i dette lyset, med usikkerheten som et så lavt antall respondenter vil innebære. Det samme gjelder usikkerheten ved bakgrunnstall for særlig KrF, MDG og Rødt.

13) Arbeiderpartiets måling i Akershus på 22,8 pst reiser på nytt spørsmålet om snittet av landsmålingene kan være i overkant lavt for Støres parti.

14) Omregnet til landstendens med vår beregningsmåte, gir målingen i Akershus 23,7 for Ap.

Akershus fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 5 8 9 8 6 9 5
S2005 5 7 7 6 7 4 8 8 9 5 9 5
S2009 5 6 7 6 7 4 8 9 9 6 10 5
S2013 5 6 6 5 6 7 10 10 11 8 11 8
S2017 5 7 7 6 7 6 9 9 10 7 10 7
S2021 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Høyre 48/20 5 8 8 7 7 6 9 9 9 6 9 6
InFact / Amedia 36/17 5 7 7 6 7 5 7 7 8 6 8 6
Respons / Høyre 35/17 5 6 6 6 7 5 8 8 9 6 9 6
InFact / VG 35/17 4 5 5 5 6 5 8 8 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB / IAB 33/17 5 7 7 6 7 5 7 7 8 6 8 6
InFact / RB / ØB / ABB 25/17 5 8 8 7 7 5 8 8 8 5 8 5
Respons / Høyre 21/17 6 7 7 7 7 6 9 9 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB 19/17 6 7 7 7 8 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 13/17 6 8 8 7 7 5 7 7 7 5 7 5
InFact / RB / ØB / ABB 36/13 5 6 6 5 6 6 9 9 10 7 10 7
InFact / NTB 35/13 5 6 6 5 6 6 8 8 9 7 9 7
InFact / RB / ØB / ABB 34/13 4 4 5 5 6 6 9 10 10 8 11 7
InFact / NTB 25/13 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
InFact / RB / ØB / ABB 24/13 5 5 5 5 6 7 10 10 11 8 11 8
Sentio / MA 22/13 4 4 5 5 6 7 10 11 11 9 12 8
InFact / RB / ØB / ABB 36/12 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / VG 35/17 Respons / Høyre 35/17 InFact / Amedia 36/17 Sentio / Høyre 48/20
Ap 33,2 33,1 25,8 25,9 26,5 26,9 22,8
Høyre 38,5 40,0 27,4 28,9 31,0 28,8 31,5
Frp 2,8 6,0 10,5 15,2 17,1 13,5 13,0
SV 4,9 5,5 6,8 4,0 3,8 6,2 6,6
Sp 6,6 4,9 8,8 6,4 4,4 6,5 12,0
KrF 5,7 4,8 2,0 2,9 3,1 2,7 1,9
Venstre 6,0 3,4 6,9 4,9 5,6 6,2 2,8
MDG 0,0 0,0 4,7 5,7 4,9 4,4 5,0
Rødt 0,6 0,7 3,9 4,3 3,1 2,9 2,8
Andre 1,6 1,5 3,1 1,7 0,5 1,9 1,5
R+SV+Ap+Sp 45,4 44,2 45,4 40,6 37,8 42,5 44,2
Frp+H+KrF+V 53,0 54,2 46,8 51,9 56,8 51,2 49,2
Sp+KrF+V 18,3 13,2 17,7 14,2 13,1 15,4 16,7
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner